1. Home /
  2. Hoe wij werken /
  3. KAS Lab

KAS Lab

Onze innovatie hub KAS Lab richt zich op het (her-)schrijven van de innovatieliteratuur in de financiële wereld. Niet door eindeloos te studeren, maar via een simpele formule.

Bedenken + samen brengen van kansrijke initiatieven + korte lijnen = snel resultaat.

In 1806 waren wij een innovatieve start-up. Sindsdien hebben wij onszelf voortdurend opnieuw uitgevonden. Tot op de dag van vandaag en (over)morgen.

Steeds snellere technologische ontwikkelingen zorgen steeds weer voor nieuwe kansen. Tegelijkertijd vraagt de technologische vooruitgang om een geheel nieuwe aanpak van innovatie. Met deze overtuiging in het achterhoofd is KAS Lab opgericht. Opdat u als klant hier voordeel uit haalt.

Missie

Onze missie is de transitie van een traditionele, infrastructuurgedreven bank naar een hightech klantgedreven bank te faciliteren.

KAS Lab heeft als belangrijkste taak het vormgeven van onze innovatieagenda en de ontwikkeling en uitvoering van kansrijke ideeën tot innovatieve producten. In ons Lab werken multidisciplinaire teams aan verschillende topics van de innovatieagenda. Co-leads hebben de dagelijkse leiding. De Innovatieboard is uiteindelijk verantwoordelijk voor de prestaties van KAS Lab.

"Bij KAS Lab komen ideeën tot leven. Zo maken wij de transitie mogelijk naar een klantgedreven, high-tech bank."

Otto Hulst, Innovation Lead KAS Bank

Lean & Agile werken

Onze innovatieteams werken volgens de Lean Startup en Agile principes.  Dit proces bestaat uit drie fasen: scan, sprint en build. Tijdens dit zero-to-one traject worden zij begeleid door ervaren coaches.

Scan

In de Scan fase ligt de focus op het valideren van een probleem of kans en het vinden van de customer-problem fit. 

Sprint

In de Sprint fase ligt de focus op het valideren van de oplossing en het vinden van de problem-solution fit. Meerdere Minimum Viable Products (MVP) worden geïtereerd om de meest risicovolle aannames van de productconcepten te (in)valideren.

Build

In de Build fase is de focus gericht op het valideren van het Business Model. Het in de Sprint fase gemaakte Minimum Viable Product wordt uitgebouwd tot een eerste versie van het product. Hierna volgt een onderzoek om te bekijken of het idee zowel schaalbaar als haalbaar is. 

De KAS Lab Methode

Innovatie en creativiteit speelt zich niet af tussen 8 en 5. Daarom hebben wij binnen de bank een eigen ruimte waar medewerkers onderling en met 'innovators' van buiten kunnen overleggen en samenwerken. Zowel binnen als buiten het Lab organiseren wij workshops en evenementen om mensen te inspireren, te co-creëren en op te leiden.

Co-creatie

Co-creatie

Wij werken met multidiciplinaire teams. Deze teams bestaan uit onze eigen industrie-experts en ervaren externe innovateurs en entrepreneurs. Verder werken wij samen met hoofdrolspelers uit het alsmaar groter wordende financiële ecosysteem. 

Inspiratie & Educatie

Inspiratie & Educatie

KAS Lab wil andere mensen inspireren en met ze samenwerken om tot betere resultaten te komen. Hiervoor organiseren wij diverse events over corporate innovation en nieuwe technologiën. De deelnemers delen hier elkaars resultaten en ervaringen. Zowel positief als negatief. Zonder falen is het immers onmogelijk om te innoveren. Niemand is te oud om te leren. 

Otto Hulst

Ook geïnspireerd?

Otto Hulst

Innovation Lead KAS Lab
+31 (0)20 - 557 2537