Bestuursverslag 2010

In een streng gereguleerde omgeving als de pensioen- en effectenindustrie zijn een adequate administratie en hoogwaardig informatiebeheer van steeds groter belang. Met name de uitvoering en controle van het risicobeheer wint aan belang als een onafhankelijke validatie voor het effectief nemen van bestuursverantwoordelijkheden en de daarbij behorende noodzaak om ’in control’ te zijn. Wij spelen hier nadrukkelijk op in door een voortdurende verbreding en verdieping van onze dienstverlening als custodian en aanbieder van risicobeheer-, monitoring- en rapportagediensten.

01 mrt 2011

Deel op  

Voor KAS BANK betekende 2010 een minder mooi jaar in termen van resultaat. De bank heeft meer dan goed gepresteerd op het gebied van solvabiliteit, liquiditeit, aanwas van nieuwe klanten, klanttevredenheid, kostenbeheersing en risicobeheer. Dit was niet voldoende om de omzetdaling als gevolg van de lage rente en de tegenvallende volumes op de beurzen volledig op te vangen.

Wel zijn er belangrijke positieve ontwikkelingen te melden, vooral op het gebied van governance en klanttevredenheid. De door KAS BANK op vrijwillige basis uitgevoerde Europese stresstest voor banken liet een solvabiliteit zien van ruim 20 procent. Daarmee staat de bank in de top van het Europese klassement. Ook aan de voorgestelde wijzigingen van de kapitaalvereisten volgens Basel III kan door de bank ruim voor de daartoe gestelde deadlines worden voldaan.

Open hier het Bestuursverslag 2010