Halfjaarbericht H1 2012

“Het spreekt voor zich dat stabiliteit in de Eurozone ten goede zal komen aan zowel de samenleving als geheel als de financiële sector in het bijzonder”, aldus Albert Röell, bestuursvoorzitter KAS BANK.

28 aug 2012

Deel op  

Als gespecialiseerde bank met een laag risicoprofiel, dat zich volledig concentreert op de zakelijke effectendienstverlening, worden wij vooral indirect geraakt door de perikelen rondom de Euro. Intrinsiek is de bank gezond met goede ratio's, een sterke balans en zonder blootstelling aan staatspapier van een van de Zuid-Europese landen. Bovendien ziet de bank haar klantenbestand in Nederland en Engeland gestaag groeien, mede als gevolg van de verkiezing tot Europees Custodian van het Jaar afgelopen voorjaar.

Open hier het Halfjaarbericht H1 2012