Halfjaarbericht H1 2013

De eerste helft van 2013 kenden ongunstige marktomstandigheden voor Europese banken. De rente bleef op een historisch laag niveau en de volumes op de effectenmarkt zijn nog niet hersteld naar d niveaus zoals we die voor de crisis zagen. De aanhoudende stroom aan nieuw te implementeren regelgeving zorgen ervoor dat de kosten van financiële instituties sterk omhoog gaan. De invoering van een Europese belasting op financiële transacties is uitgesteld. Wetgevers zien dat zo'n belasting een enorme impact heeft op de stabiliteit van het Europese financiële stelsel. Als gevolg van deze ontwikkelingen en als gevolg van de problemen van partijen met overcapaciteit of onderbenutting van hun systemen, blijft de concurrentie in de Europese markt hevig.

29 aug 2013

Deel op  

Desondanks behoudt de bank een sterke positie met een BIS ratio van boven de 20%. Daarnaast voldoet de bank aan de Basel III-vereisten zowel op het gebied van de liquiditeits- als op de solvabiliteitsratio's. In andere woorden, KAS BANK presteerde naar behoren.

Het halfjaarbericht is alleen in het Engels beschikbaar.

Open hier het Halfjaarbericht H1 2013