Bestuursverslag 2013

In 2013 hebben we belangrijke stappen gezet om de bank verder te versterken. Als gevolg van de aanhoudende lage rente is het noodzakelijk dat het operationele inkomen blijft groeien en dat de efficiëntie binnen de externe doelen wordt gebracht. Eind 2013 is daarom de strategie van de bank verder aangescherpt en is er begonnen om de organisatie hierop aan te passen. Voor 2014 en 2015 zijn besparing gepland om de kosten van de bank structureel te verminderen. In de tweede helft van 2013 is al een belangrijke stap gezet door de bank naar één gebouw te verhuizen. Dat leidde tot een betere interne samenwerking en een grotere efficiëntie.

12 mrt 2014

Deel op