Halfjaarbericht H1 2014

Over de eerste helft van 2014 behaalden we een bevredigend resultaat. In het tweede kwartaal verslechterden de marktcondities, wat leidde tot negatieve rentetarieven van de ECB en volatiele markten met volumes die voor het laatst ver voor de kredietcrisis te zien waren. Het rente- en liquiditeitsbeleid van de ECB is gericht op het stimuleren van kredietverlening. Dit leidt ook tot het (onbedoelde) effect dat institutionele beleggers met een laag risicoprofiel, zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, nauwelijks in staat zijn hun investeringen terug te verdienen.

28 aug 2014

Deel op  

Eind 2013 kondigden we een verlaging van de operationele kosten met 15% aan tegen eind 2015. In het eerste half jaar van 2014 zijn de bedrijfslasten ten opzichte van dezelfde periode in 2013 met 13% gedaald, iets boven de doelstellingen. De besparingen zijn voornamelijk gerealiseerd door lagere personeels- en huisvestingskosten.

Het halfjaarbericht is alleen in het Engels beschikbaar.

Open hier het Halfjaarbericht H1 2014