Bestuursverslag 2014

Terwijl de Europese markten zich langzamer dan verwacht herstellen van de economische tegenslag, haalde KAS BANK in 2014 een bevredigend resultaat. Ons transparante business model - onafhankelijk, geen conflicten van rente of verborgen kosten en een lage risicobereidheid - heeft een lange geschiedenis en is uniek voor de industrie. Het is een positief teken dat de samenleving in het algemeen, en de wetgeving in het bijzonder, onze manier van denken en handelen ondersteunen.

11 mrt 2015

Deel op  

Veel van de huidige wetgeving aangaande de scheiding van taken en rollen in de financiële sector, of het transparant rapporteren van risico's en kosten zijn het bewijs van onze overtuiging dat de bedrijfsmodellen in de financiële sector moet worden aangepast, en niet het gedrag dat uit die modellen voortvloeit. We startten recent de campagne 'The Custodian Principles' om onze overtuiging op dat vlak te onderstrepen.

Open hier het Bestuursverslag 2014