Bestuursverslag 2015

Het netto operationeel resultaat (exclusief incidentele posten) steeg in 2015 met 18% tot 15,4 miljoen euro, met stevige bijdragen over de hele linie. De kapitaalratio blijft stabiel op een gemiddelde van 20%, hetgeen onze laag-risico strategie benadrukt.

08 mrt 2016

Deel op