1. Home /
 2. Over ons /
 3. Investor Relations /
 4. Financiële persberichten /
 5. H1 2012: Ruim 20% hogere operationele...

H1 2012: Ruim 20% hogere operationele winst in neergaande markt

Als gespecialiseerde bank met een laag risicoprofiel worden wij vooral indirect geraakt door de perikelen rondom de Euro. Intrinsiek is de bank gezond met goede ratio's, een sterke balans zonder blootstelling aan staatspapier van een der Zuid-Europese landen.

30 aug 2012

Deel op  

Hoofdpunten

 • Operationele omzet na aftrek individuele items met 5 procent gestegen door met name omzetgroei in Nederlandse institutionele
  markt; in mei 2012 werd KAS BANK in Londen uitgeroepen tot ‘Europees Custodian van het Jaar’
 • Operationele winst na aftrek van individuele items met € 6,1 mln 24 procent hoger dan H1-2011; totale winst 19 procent lager op
  € 8,2 mln voornamelijk als gevolg van lagere verkoopresultaten van beleggingen
 • Totale kosten met 1 procent gestegen ten opzichte van H1-2011 als direct gevolg van de voorbereiding van het partnership met dwpbank. De kosten daalden ten opzichte van H2-2011 met 2 procent
 • Interim-dividend onveranderd vastgesteld op € 0,33 (2011: € 0,33)

Kerncijfers

In EUR H1 2012   H1 2011   Mutatie    
  Totaal Na individuele
items
Totaal Na individuele
items
Totaal Na individuele
items
 
Baten 56,6 miljoen 56,1 miljoen 60,8 miljoen 53,3 miljoen -7% 5%  
Winst 8,2 miljoen 6,1 miljoen 10,0 miljoen 4,9 miljoen -19% 24%  
Assets under Administration 286 miljard   264 miljard   8%    
Winst per aandeel 0,56   0,69   -19%    
 Dividend per aandeel 0,33   0,33        
BIS-ratio (ultimo) 21%   22%        

Algemeen

De financiële markten hebben dit voorjaar wederom onder grote druk gestaan. Reddingsacties in Zuid-Europa, massieve liquiditeitssteun voor banken in geheel Europa en lagere beurskoersen en handels-volumes schetsen geen bijzonder positief beeld van de situatie op de Europese financiële markten. De door alle onevenwichtigheden in Europa zeer lage lange renteniveaus in landen als Duitsland en Nederland leidt ertoe dat pensioenfondsen, verzekeraars en banken met liquiditeitssurplus extra worden geraakt. KAS BANK houdt bij voortzetting van de huidige lage renteniveaus in de tweede helft van het jaar rekening met lagere rente-inkomsten. Voor KAS BANK belangrijke klantgroepen zoals pensioenfondsen en verzekeraars worden eveneens hard door de lage rente geraakt.

Quote van de voorzitter

“Het spreekt voor zich dat stabiliteit in de Eurozone ten goede zal komen aan zowel de samenleving als geheel als de financiële sector in het bijzonder”, aldus Albert Röell,bestuursvoorzitter van KAS BANK. “Als gespecialiseerde bank met een laag risicoprofiel, die zich volledig concentreert op de zakelijke effectendienstverlening, worden wij vooral indirect geraakt door de perikelen rondom de Euro. Intrinsiek is de bank gezond met goede ratio‟s, een sterke balans zonder blootstelling aan staatspapier van een der Zuid-Europese landen. Bovendien ziet de bank haar klantenbestand in Nederland en Engeland gestaag groeien, mede als gevolg van de verkiezing tot "Europees Custodian van het Jaar‟ afgelopen voorjaar."

Eind 2011 werd een intensieve samenwerking met dwpbank aangekondigd. Inmiddels bevinden de onderhandelingen zich in een afrondende fase en zal over het partnership op korte termijn meer duidelijkheid worden gegeven.
De dienstverlening op het gebied van beleggingsadministratie aan pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken en andere institutionele beleggers is verder gegroeid en de positie van KAS BANK als marktleider daarmee verder versterkt.

In H1-2012 is de vraag van beleggingsfondsen naar onafhankelijke custody-dienstverlening van KAS BANK verder gestegen in verband met de aankomende AIFM richtlijn die halverwege 2013 in werking zal treden. Deze Europese richtlijn zal zwaardere eisen gaan stellen aan de bewaarfunctie van beleggingsinstellingen.

Interim-dividend

Met goedkeuring van de Raad van Commissarissen is besloten een interim-dividend in contanten uit te keren van € 0,33 per gewoon aandeel KAS BANK (H1-2011: € 0,33). KAS BANK handhaaft, bijzondere omstandigheden daargelaten, haar beleid op jaarbasis een dividend uit te keren van 60-80% van het resultaat toekomend aan de aandeelhouders.

Vooruitzicht 2012

De voortdurende onzekerheid op de financiële markten lijkt voorlopig nog aan te houden en dwingt tot grote voorzichtigheid. De onrust leidt ertoe dat bij een voortgaande extreem lage rentestand in West Europa en de VS de rente-inkomsten enigszins zullen verminderen. Ook de provisie-inkomsten uit transactieverwerking kunnen bij voortdurende onrust onder druk blijven staan. Hier staat tegenover dat KAS BANK in de institutionele markt, waar het aandeel niet volume gerelateerde inkomsten groeiende is, haar commerciële positie versterkt.
Wij hebben reeds eerder aangegeven dat de voorgenomen verkoop van onze aandelen in LCH.Clearnet, die volgens planning gerealiseerd zal worden in H2-2012, naar verwachting een eenmalige netto opbrengst van € 4,3 miljoen zal genereren. Met deze bate zullen de meeste financiële doelstellingen in 2012 gerealiseerd worden.

Lees ons volledige persbericht inclusief de verkorte geconsolideerde balans en de verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening (PDF in nieuw venster).

Remko Dieker

Meer weten over onze Halfjaarcijfers?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80