1. Home /
  2. Over ons /
  3. Investor Relations /
  4. Financiële persberichten /
  5. Jaarcijfers 2011: Financiële resultaten...

Jaarcijfers 2011: Financiële resultaten beïnvloeden resultaat

KAS BANK heeft de hernieuwde onrust het afgelopen half jaar goed doorstaan in termen van marktpositie, solvabiliteit en liquiditeit, maar heeft haar resultaat in lijn met de gehele markt aanzienlijk zien dalen.

02 mrt 2012

Deel op  

Hoofdpunten

  • Commercieel en strategisch succesvol jaar ondanks negatieve effecten van instabiele markten; kwaliteit van de operationele winst na aftrek van individuele items sterk gestegen ten opzichte van 2010
  • Winstdaling met name als gevolg van lagere gerealiseerde winsten op de beleggingsportefeuille, afschrijving op goodwill en lagere transactievolumes op de financiële markten
  • Omzet fractioneel lager dan in 2010, Assets under Administration ondanks lagere beurzen in 2e halfjaar met 5% gestegen
  • Samenwerking met dwpbank op schema; kosten in 4e kwartaal licht gestegen door eenmalige kosten, totale kosten in 2011 stabiel
  • Solvabiliteit per 31 december 2011 gestegen tot 26%. Surplus liquiditeit in het 4e kwartaal verder gestegen naar gemiddeld € 1,5 miljard euro (4e kwartaal 2010: € 1,1 miljard)
  • Voorgesteld dividend van € 0,50, hetgeen zich met 71% in het midden van de externe doelstellingen bevindt, onderstreept het vertrouwen in de toekomst. Het dividendrendement over 2011 bedraagt daarmee 5,8%.

Kerncijfers

In EUR 2011 2010 Mutatie
Baten 115,3 miljoen 117,1 miljoen -2%
Assets under Administration 276 miljard 271 miljard +2%
Totale winst 10,2 miljoen 18,5 miljoen -45%
Winst na individuele items 8,0 miljoen 6,1 miljoen +33%
Totale winst per aandeel 0,70 1,27 -45%
Dividend per aandeel 0,50 0,73  
BIS-ratio (ultimo) 26% 23%  

Algemeen

Hoewel 2011 veelbelovend begon, kwam er met het opnieuw heftig oplaaien van de eurocrisis halverwege het jaar een forse vertraging in het voorzichtig ingezette herstel. Over een breed front verslechterden de vooruitzichten, culminerend in massieve liquiditeitssteun van de ECB aangroot aantal Europese banken en parallel daaraan omvangrijke downgrades van de bancaire sector door rating agencies.
KAS BANK heeft de hernieuwde onrust het afgelopen half jaar goed doorstaan in termen van marktpositie, solvabiliteit en liquiditeit, maar heeft haar resultaat in lijn met de gehele markt aanzienlijk zien dalen. Rekeninghoudend met het incidentele karakter van de resultaten op effecten uit de beleggingsportefeuille en bijzondere waardeverminderingen, is er sprake van ruim 30 procent toename van de onderliggende operationele winst over 2011.

KAS BANK maakt geen gebruik van steunmaatregelen van de overheid, behield in 2011 haar A- rating en kent geen blootstelling aan staatspapier van Zuid-Europese landen. De beleggingen van de bank bevinden zich voor meer dan 95 procent in de hoogste kwaliteitscategorie (Moody's ratings Aaa t/m Aa3) en de bank voldoet ruim voor alle gestelde deadlines aan alle gestelde eisen van Basel 3.

Quote Voorzitter Raad van Bestuur

"Natuurlijk was 2011 geen gemakkelijk jaar voor de financiële sector en dus ook niet voor KAS BANK." aldus Albert Röell, voorzitter van de Raad van Bestuur van KAS BANK. "Daar staat tegenover dat wij onze positie in de Nederlandse institutionele markt hebben kunnen versterken door een consistente hoge kwaliteit van dienstverlening en een transparante concurrerende prijsstelling. Ondanks dalende beurzen zijn de Assets under Administration in het 2e halfjaar met 5 procent gestegen.
Het is duidelijk dat de roep om zekerheid en continuïteit in de financiële infrastructuur steeds sterker klinkt. Als gespecialiseerde Nederlandse bank kunnen wij goed aan die vraag voldoen. Zo is er een toenemende vraag van met name pensioenfondsen naar onze producten en diensten op het gebied van asset servicing ter ondersteuning en waarborging van pensioenfondsbesturen in hun bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het gaat daarbij vooral om oplossingen voor risicobeheersing, compliance en governance vraagstukken. Daarnaast nemen wij steeds vaker de informatie-voorziening en rapportage voor bestuurders van pensioenfondsen en hun toezichthouders over.
Onze aangekondigde samenwerking met dwpbank, een leidende effectenspecialist uit Duitsland, versterkt onze positie als low risk effectendienstverlener en breidt deze uit tot de retail effectenmarkt in Nederland, de zakelijke markt in Duitsland en daarna overig Europa. Het verbeteren van de rentabiliteit zal daarom zodra herstel van de financiële markten in Europa optreedt, versneld kunnen plaatsvinden."

Dividendvoorstel

Tegen het licht van de zeer sterke solvabiliteit van de bank en de als positief te kwalificeren vooruitzichten in termen van marktpositie zal de Raad van Bestuur, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen, aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een slotdividend over 2011 in contanten voorstellen van € 0,17 per gewoon aandeel KAS BANK. Inclusief het interim-dividend van € 0,33 komt het totale dividend over 2011 hiermee op € 0,50 per gewoon aandeel (2010: € 0,73). In percentage van de nettowinst bedraagt het dividend 71 procent en bevindt zich in het midden van de externe doelstellingen.

Resultaatverwachting

Gezien de voortdurende onzekere situatie op de Europese financiële markten geeft de Raad van Bestuur geen resultaatverwachting af. Wel wijst zij erop dat de bestaande externe financiële doelstellingen gehandhaafd blijven met dien verstande dat de minimum BIS-ratio met ingang van 2012 gemiddeld 13,5 procent zal bedragen (was: 12,5 procent).

Remko Dieker

Meer weten?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80