1. Home /
  2. Over ons /
  3. Investor Relations /
  4. Financiële persberichten /
  5. Q1 2012: Voorzichtig positieve...

Q1 2012: Voorzichtig positieve start

Na een teleurstellende tweede helft van 2011, heeft KAS BANK in Q1 2012 een flink hoger operationeel resultaat behaald ten opzichte van zowel Q4 2011 als Q1 2011. Ten opzichte van het laatste kwartaal van 2011 was zelfs sprake van een ruime verdubbeling van het resultaat.

25 apr 2012

Deel op  

Hoofdpunten

  • Totaal netto resultaat bedraagt € 4,9 mln (Q1 2011: € 5,4 mln); operationele netto winst in het eerste kwartaal 2012 ruim 25 procent gestegen ten opzichte van Q1 2011
  • Totale baten mede als gevolg van hogere provisie-inkomsten met 18 procent gestegen ten opzichte van Q4 2011; Assets under Administration (AuA) met 5 procent gestegen naar € 291 mrd; totale lasten ten opzichte van Q4 2011 met 6 procent gedaald
  • Samenwerking met dwpbank zowel in Nederland als Duitsland op schema
  • Het niet operationele resultaat in Q1 2012 bedraagt € 2,0 mln en is voornamelijk het gevolg van de herwaardering van een aantal perpetuele leningen van banken. De opbrengst van de voorgenomen verkoop van het aandelenbelang in LCH Clearnet zal in 2012 netto € 4,3 mln aan het resultaat toevoegen
  • De BIS-ratio bedraagt per 31 maart 20% (Q1 2011: 22%); huidige A- rating afgelopen week herbevestigd door Standard & Poor’s

De rente-inkomsten daalden in het eerste kwartaal als gevolg van een verkrappende rentecurve licht, maar dit werd ruimschoots gecompenseerd door stijgende provisie-inkomsten. Daarnaast stegen de AuA met 5 procent, een stijging die mede het gevolg was van netto klantgroei. De commerciële ontwikkeling was bevredigend. Voor de rest van 2012 verwachten wij dat de rente-inkomsten onder druk zullen blijven staan van de overmatige liquiditeit die het afgelopen kwartaal gefaciliteerd is door de Europese Centrale Bank.

De samenwerking met onze Duitse partner dwpbank verloopt conform schema. Zowel in Duitsland als in Nederland is een aantal deelprojecten gaande. De interesse van Nederlandse financiële instellingen om een samenwerking met KAS BANK en dwpbank op het gebied van retail effectenverwerking aan te gaan is groot, hetgeen onderstreept welk belang in de markt wordt gehecht aan robuuste en duurzame oplossingen. De joint venture met dwpbank past in de strategische doelstelling van KAS BANK om infrastructurele effectendienstverlening in de Nederlandse en Europese markt zoveel mogelijk gebundeld aan te bieden om daarmee de risico’s voor marktpartijen te beperken en de kosten te verlagen.

In het streven naar beheersing van structurele risico’s in de markt past ook de nadruk die KAS BANK in Nederland legt op het bundelen op een centraal platform van beleggingsadministraties van pensioenfondsen, verzekeraars, banken en andere institutionele beleggers. KAS BANK is in dit segment reeds marktleider met een breed en divers klantenbestand en de daarbij behorende maatwerkdienstverlening. De toegenomen complexiteit van deze dienstverlening, een rechtstreeks gevolg van de toegenomen regelgeving en informatiebehoefte, brengt steeds meer partijen ertoe om dit deel van hun bedrijfsvoering uit te besteden.

In het eerste kwartaal was sprake van een verhoogde interesse voor onze dienstverlening aan beleggingsfondsen. Halverwege 2013 zal de Europese richtlijn Alternative Investment Fund Management Directive (AIFMD) in werking treden die naast de UCITS IV richtlijnen zal gaan gelden. Dit leidt er onder andere toe dat de bewaarderfunctie voor alle vormen van beleggingsinstellingen separaat moet worden ingericht. KAS BANK heeft hiertoe een speciale desk ingericht.

De daling van de lasten met 6 procent ten opzichte van Q4 2011 reflecteert de voortdurende focus op kostenbeperking. Als gevolg van de samenwerking met dwpbank zijn de algemene beheerkosten hoger dan normaal. Naar verwachting zullen de totale kosten in 2012 stabiel blijven ten opzichte van 2011.

KAS BANK heeft haar belang in LCH.Clearnet onlangs aangemeld. Naar verwachting zal London Stock Exchange haar bod gestand doen, hetgeen onder die omstandigheden ertoe zal leiden dat KAS BANK in 2012 een netto opbrengst van € 4,3 mln tegemoet kan zien en aanvullend in de komende 5 jaar mogelijk een uitgesteld dividend van € 0,4 mln.

Gegeven alle onzekerheden in de markt onthoudt de Raad van Bestuur zich van concrete uitspraken over de ontwikkeling van de winst over geheel 2012.

Remko Dieker

Meer weten over Q1 2012?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80