1. Home /
  2. Over ons /
  3. Investor Relations /
  4. Financiële persberichten /
  5. Stabiele lijn gecontinueerd

Stabiele lijn gecontinueerd

Het derde kwartaal vormde een voortzetting van de in het eerste halfjaar van 2012 voorzichtig ingeslagen weg van beperkte groei van de omzet en gezonde groei van de winst.

31 okt 2012

Deel op  

Hoofdpunten

  • Operationele winst 23% hoger, totale winst van € 11,9 mln ligt 29% hoger ten opzichte van dezelfde periode over 2011
  • Geringe stijging operationele omzet als gevolg van gestegen provisie en licht gedaalde rentebaten
  • Totale kosten vrijwel gelijk aan tot en met 3de kwartaal 2011 en 3% lager dan het vorige kwartaal
  • Joint venture met dwpbank op het gebied van retail effecten processing in september positief door de markt ontvangen
  • De solvabiliteit (BIS ratio) blijft onverminderd sterk op 21%

Hoewel de vooruitzichten voor de omzet als gevolg van de zeer lage rente en de nog tegenvallende volumes op de beurzen niet onverdeeld gunstig zijn, vormt de wederom met 4% gestegen provisie in de institutionele portefeuille een mooie stap in de richting van verder herstel van de omzet.

Het derde kwartaal vormde voor KAS BANK een voortzetting van de in het eerste halfjaar van 2012 voorzichtig ingeslagen weg van beperkte groei van de omzet en gezonde groei van de winst. Hoewel de vooruitzichten voor de omzet als gevolg van de zeer lage rente en de nog tegenvallende volumes op de beurzen niet onverdeeld gunstig zijn, vormt de wederom met 4% gestegen provisie in de institutionele portefeuille een mooie stap in de richting van verder herstel van de omzet.

Daaraan gekoppeld bleven de kosten, ondanks de hogere eenmalige kosten in 2012 als gevolg van de samenwerking met dwpbank, gelijk aan 2011 en daalden gering ten opzichte van het afgelopen kwartaal. Dit verklaart met name de hogere operationele winst. De sterke groei van de totale winst, die bij de halfjaarcijfers nog bijna 20% lager lag dan vorig jaar, is een rechtstreeks gevolg van fluctuaties in de marktwaardes in de beleggingsportefeuille. In het derde kwartaal 2011 zorgden deze voor een negatief resultaat, in 2012 is het beeld juist positief. Het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille is overigens onveranderd laag, waarbij het overheidsexposure op GIIPS-landen nihil is.

De joint venture met dwpbank op het gebied van retail effectenprocessing heeft geleid tot positieve reacties vanuit de markt. De logica van bundeling van back office functies van financiële instellingen, die onder sterke druk staan van zowel nieuwe en zeer specialistische regelgeving als van relatief hoge kostenniveaus leidt tot een brede interesse om door middel van outsourcing zowel risico’s als kosten te verlagen. Deze trend is ook waar te nemen bij de beleggingsadministraties van banken, verzekeraars en pensioenfondsen, waar toenemende complexiteit van instrumenten, rapportages en risicobeheer leidt tot uitbesteding aan specialisten.

De tier 1 ratio van de bank bedroeg 19% en overstijgt daarmee, ook na toerekening van een extra buffer, ruimschoots de vereisten van zowel Basel 2 als Basel 3.

Remko Dieker

Meer weten over Q3 2012?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80