1. Home /
  2. Over ons /
  3. Investor Relations /
  4. Financiële persberichten /
  5. H1 2013: Hogere winst onder uitdagende...

H1 2013: Hogere winst onder uitdagende marktomstandigheden

De marktomstandigheden voor Europese banken waren niet gunstig in de eerste helft van 2013.

29 aug 2013

Deel op  

Hoofdpunten

  • Totale winst met 14% gestegen tot € 8,5 mln; bancair resultaat 14% hoger op € 7,4 mln ondanks forse daling van de winst uit operationele bedrijfsvoering
  • Baten met 7% gestegen ondanks 24% lagere rentebaten
  • Commercieel goed eerste halfjaar, met name in institutionele markten; Assets under Administration gestegen met 9% tot € 311 mld
  • Interim-dividend gehandhaafd op € 0,33

Kerncijfers

In EUR H1 2013 H1 2012* Mutatie
Winst 8,5 miljoen 7,5 miljoen 14%
Bancair resultaat 7,4 miljoen 6,5 miljoen 14%
Winst uit operationele bedrijfsvoering 2,3 miljoen 5,4 miljoen -58%
Baten 60,3 miljoen 56,6 miljoen 7%
Assets under Administration 311 miljard 286 miljard 9%
Winst per aandeel 0,58 0,51 14%
Dividend per aandeel 0,33 0,33 0%
BIS-ratio (ultimo) 21% 22%  
BIS-ratio (gemiddeld) 21% 21%  
* De relevante vergelijkende cijfers zijn aangepast overeenkomstig
de wijzigingen in IAS 19 die zijn ingegaan per 1 januari 2013.
     

Algemeen

De marktomstandigheden voor Europese banken waren niet gunstig in de eerste helft van 2013. De rente bleef op historisch lage niveaus en de volumes op de effectenmarkten hebben zich nog niet hersteld tot het niveau van voor de crisis, terwijl de uitvoering van de voortdurende stroom nieuwe regelgeving leidt tot een aanzienlijke opwaartse druk op de kostenniveaus van financiële instellingen. De invoering van een Europese belasting op financiële transacties is vertraagd, omdat de toezichthouders erkennen dat de enorme impact en de bijbehorende risico’s van een dergelijke belasting grote invloed hebben op de stabiliteit van het Europese financiële stelsel als geheel. Als gevolg van deze marktontwikkelingen en de worsteling van de marktdeelnemers met overcapaciteit en onvoldoende gebruik van hun systemen, blijft de concurrentie op de Europese effectenmarkten hevig.

De aankomende regelgeving met betrekking tot de Europese afwikkeling en bewaring van effecten - Target2-Securities - zal een aanzienlijke impact hebben op de backoffices van zowel retail-als wholesale banken. Ook EMIR (de European Market Infrastructure Directive for Derivatives) en de AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive) zullen banken, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en fondsbeheerders direct sterk beïnvloeden. Deze ontwikkelingen genereren extra commerciële kansen voor KAS BANK, aangezien wij met onze dienstverlening onze klanten actief ondersteunen om aan de nieuwe regelgeving te voldoen.

Tegen deze achtergrond heeft KAS BANK naar tevredenheid gepresteerd. De bank handhaaft een sterke solvabiliteit met een BIS-ratio van meer dan 20%. Daarnaast voldoet de bank aan de Basel III eisen met betrekking tot zowel de liquiditeit als de solvabiliteitsratio's. Als gevolg van de dalende korte rente was de operationele winst fors lager in de eerste helft van 2013. Echter, de resultaten van rentedragende effectentransacties en de verkoop van ons belang in LCH.Clearnet compenseerden dit effect ruimschoots. Na toevoeging van de resultaten op obligaties in de beleggingsportefeuille steeg het bancaire resultaat met 14%.

Vanuit commercieel perspectief verloopt 2013 dusver boven de verwachtingen en de vooruitzichten voor nieuwe business in de tweede helft van 2013 zijn veelbelovend. De in juni 2013 aangekondigde samenwerking met Inadmin, een dochter van APG voor de administratie van defined contribution regelingen voor (premie) pensioeninstellingen, bedrijfspensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, heeft een sterk potentieel voor toekomstige groei.

In de institutionele markt krijgt de pure play positionering van KAS BANK steeds meer respons van pensioenfondsen, vermogensbeheerders en verzekeraars. GRC-diensten (Governance, Risk en Compliance) zijn veelgevraagd, gevoed door de noodzaak om volledig ‘in control’ te zijn met betrekking tot de activa en verplichtingen. KAS BANK biedt transparante en volledig onafhankelijke dienstverlening, inclusief rapportage, waardering van activa, collateral management en operationele ondersteuning, indien nodig. Wij hebben aanvullende stappen gezet op weg naar een gezamenlijk infrastructureel platform voor institutionele effectenadministratie (inclusief data management faciliteiten), die in eerste instantie zal worden gepositioneerd als het standaard platform voor de Nederlandse institutionele markt. Op deze manier zijn pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen verzekerd van een marktbrede voorziening die in overeenstemming is met de nationale marktpraktijken en geheel conform de internationale regelgeving, waardoor een sterke collectieve oplossing wordt gerealiseerd voor laag operationeel risico, business continuïteit en flexibiliteit.

De samenwerking met onze Duitse partner dwpbank ontwikkelt zich goed. De overgang naar een gezamenlijk verwerkingsplatform in 2015 ligt op schema, zowel qua timing als kosten. Door de klanten in zowel Duitsland als Nederland is positief op het partnerschap gereageerd. In Nederland richt de samenwerking zich primair op de retail effectenverwerking van banken. De voorgestelde wijzigingen in de Nederlandse pensioenmarkt zullen de vraag naar meer individuele pensioenregelingen bovendien vergroten. In Duitsland zijn wij gestart met het aanbieden van uitgebreide netwerk management services aan de klanten van dwpbank.

KAS BANK zal haar inspanningen op de KAG-markt verminderen en zich volledig concentreren op de succesvolle uitvoering van het partnerschap met dwpbank alsmede het verlenen van GRC-diensten aan klanten in Duitsland. De bank heeft op bijna alle (immateriële) activa van haar KAG activiteiten in de afgelopen jaren een bijzondere waardevermindering toegepast. Als een gevolg van de verminderde inspanningen op de KAG-markt is een belastingteruggave van € 3,8 miljoen verantwoord in de resultaten.

Overeenkomstig de planning zal de samenwerking met dwpbank inkomsten genereren vanaf 2014 en verder.

In 2013 is marktbreed een wijziging in de boekhoudkundige regels (IAS 19) met betrekking tot de behandeling van onder andere de pensioenkosten geïntroduceerd. Voor de migratie naar het gezamenlijke effectenplatform worden de meeste kosten direct in het operationele resultaat verantwoord. Beide effecten verklaren grotendeels de stijging van de totale kosten met circa 4% ten opzichte van de eerste helft van 2012. KAS BANK verwacht in de tweede helft van 2013 de onderhandelingen over een nieuwe pensioenovereenkomst af te ronden. Samen met de lagere huisvestingskosten als gevolg van de verhuizing naar één pand dit voorjaar, zullen de additionele kosten hierdoor grotendeels worden gecompenseerd en een bijdrage leveren aan het voortdurend verder terugdringen van de totale kosten.

Gecorrigeerd voor de eenmalige kosten voor huisvesting, de migratiekosten voor het gezamenlijk effectenplatform en enige incidentele kosten, daalden de operationele kosten in het eerste halfjaar van 2013 met 2% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Interim-dividend

Het interim-dividend blijft gehandhaafd op € 0,33 in contanten. Het stabiele dividend weerspiegelt ons beleid om alleen winst in te houden om de solvabiliteit in combinatie met het lage risicoprofiel te behouden.

Outlook 2013

In de tweede helft van 2013 zullen de lage rente, hoewel het dieptepunt is gepasseerd, en lage handelsvolumes druk blijven uitoefenen op onze operationele activiteiten. Op jaarbasis zal dit deels worden gecompenseerd door de resultaten van effectentransacties in onze beleggingsportefeuille. Daarnaast verwachten wij een winst te realiseren op de desinvestering van een van onze kantoren van ongeveer € 7,5 miljoen in de tweede helft van 2013.

Lees ons volledige persbericht Hogere winst onder uitdagende marktomstandigheden inclusief de geconsolideerde winst- en verliesrekening en de geconsolideerde balans (PDF opent in nieuw venster).

Remko Dieker

Meer weten over onze halfjaarcijfers?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80