1. Home /
  2. Over ons /
  3. Investor Relations /
  4. Financiële persberichten /
  5. Kris Wulteputte voorgedragen als...

Kris Wulteputte voorgedragen als lid Raad van Bestuur KAS BANK

De Raad van Commissarissen van KAS BANK heeft het voornemen de heer ir. K.H.J. (Kris) Wulteputte met ingang van 1 oktober 2013 te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial and Risk Officer (CFRO) van KAS BANK N.V. voor een periode van vier jaar.

14 jun 2013

Deel op  

"Met zijn ruime, ook internationale ervaring op het gebied van finance en riskmanagement zal hij uitstekend kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de bank."

Albert Röell, voorzitter Raad van Bestuur

Kris Wulteputte volgt binnen de Raad van Bestuur de heer R.J. (Rolf) Kooijman RA op, die KAS BANK per 31 december 2013 zal verlaten. Per 1 oktober 2013 zal de Raad van Bestuur bestaan uit Albert Röell (voorzitter), Sikko van Katwijk en Kris Wulteputte.

Kris Wulteputte (1967) is vanaf 2009 werkzaam bij KAS BANK in de functie van Chief Risk Officer en als zodanig verantwoordelijk voor het risicobeleid van de bank. Van 2006 tot 2009 was hij verbonden aan DEPFA Bank plc. waarvoor hij de Pension Finance Group heeft opgezet. Daarvoor was hij zeven jaar werkzaam in verschillende management functies bij SNS Reaal. Van 1997 tot 1999 was hij werkzaam bij JPMorgan in Londen en New York waar hij onder meer als founding partner betrokken is geweest bij de oprichting van de RiskMetrics Group. Kris Wulteputte heeft de Belgische nationaliteit en is opgeleid als elektrotechnisch ingenieur aan de Universiteit van Gent en in Digital System Engineering aan het UMIST (University of Manchester Institute of Science and Technology).

Rolf Kooijman heeft te kennen gegeven zijn dienstverband met KAS BANK te willen beëindigen per 31 december 2013. Hij is dan vijf jaar als Chief Financial Officer aan KAS BANK verbonden geweest. Rolf Kooijman heeft aangegeven een sabbatical te willen nemen en weer te gaan studeren. Er wordt geen beëindigingsvergoeding in welke vorm dan ook betaald.

Albert Röell, voorzitter van de Raad van Bestuur: "Wij zijn zeer verheugd met de voorgenomen benoeming van Kris Wulteputte. Kris heeft de afgelopen jaren laten zien de bank zowel in de breedte als in de diepte zeer goed te kennen. Daarenboven heeft hij vanuit zijn ervaring en vakkennis een ruime betrokkenheid getoond bij de uitdagingen waarvoor de instelling en de sector zich geplaatst zien, een goede zaak voor al onze stakeholders. Met zijn ruime, ook internationale ervaring op het gebied van finance en riskmanagement zal hij uitstekend kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de bank. Rolf Kooijman heeft de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het versterken van de risk governance van de bank en belangrijke stappen op het gebied van finance en balansbeheer gezet. Wij zijn Rolf hiervoor zeer erkentelijk.”

De voorgenomen benoeming is inmiddels goedgekeurd door De Nederlandsche Bank en de Ondernemingsraad van KAS BANK heeft een positief advies gegeven. Kennisgeving aan de aandeelhouders zal plaatsvinden in een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK d.d. 11 september 2013.

Remko Dieker

Meer weten?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80