1. Home /
  2. Over ons /
  3. Investor Relations /
  4. Financiële persberichten /
  5. Q1 2013: Lagere winst ondanks volumegroei...

Q1 2013: Lagere winst ondanks volumegroei

In de transactiemarkt lijken de volumes eind vorig jaar de bodem te hebben bereikt. In het eerste kwartaal was er sprake van licht hogere volumes.

24 apr 2013

Deel op  

Hoofdpunten

  • Assets under Administration in het eerste kwartaal met 6% gestegen naar € 320 mrd; transactievolume in licht herstel
  • Omzet 3% hoger ondanks achterblijvende rente-inkomsten
  • Totale winst met 4% gedaald naar € 4,7 mln (2012: € 4,9 mln). Zowel de lage rente als de overvloed aan goedkope liquiditeit drukken de operationele winstmarges
  • Bij een ongewijzigd monetair beleid van een lage rente gecombineerd met een ruimhartige liquiditeit van de centrale banken kan de winstgroei doelstelling voor 2013 onder druk komen te staan.

Commercieel heeft KAS BANK in het eerste kwartaal een bevredigend resultaat behaald. De groei in asset services bedroeg 6%, een combinatie van hogere beurskoersen en nieuwe inflow. De provisies stonden licht onder druk vanwege de impact van de onnatuurlijke hoge liquiditeit in de financiële sector die veroorzaakt wordt door het beleid van de monetaire autoriteiten in de Westerse markten. Conservatieve banken met surplus liquiditeit zoals KAS BANK, worden hiervoor niet meer beloond.

In de transactiemarkt lijken de volumes eind vorig jaar de bodem te hebben bereikt. In het eerste kwartaal was sprake van licht hogere volumes. Dit voorlopige herstel kan ernstig beïnvloed worden indien in Europa de financial transaction tax wordt ingevoerd. De belasting zal hoog volume partijen uit Europa verdrijven en met name de rekening leggen bij particuliere klanten en pensioenfondsen. De eerste ervaringen met Italië, waar begin maart een lokale variant van de financial transaction tax is ingevoerd, zijn niet bemoedigend met volumedalingen van meer dan 25 procent.

Bij de rente-inkomsten is er sprake van dermate lage marktrente dat KAS BANK in een toenemend aantal gevallen haar afgesproken marge over uitstaande klanttegoeden niet volledig in rekening kan brengen zonder negatieve rente te moeten berekenen. Deze situatie doet zich inmiddels ook voor bij bepaalde kortlopende staatsobligaties van Noord-Europese landen en zal zich bij het huidige Europese monetair beleid op enig moment ook in de dienstverlening naar de markt gaan manifesteren.

Bij de baten was per saldo sprake van een tweetal bijzonderheden. Een eenmalige bate van circa € 2 mln is gerealiseerd op de 20% deelneming in Neonet. Deze deelneming is in februari door de Zweedse toezichthouder goedgekeurd en nu verantwoord in de resultaten. Daarnaast zijn tezelfdertijd de immateriële activa met ongeveer eenzelfde bedrag verminderd.

De samenwerking met dwpbank verloopt conform planning. In maart zijn de eerste diensten op het gebied van netwerkbeheer geïntroduceerd ten behoeve van relaties van dwpbank.

Remko Dieker

Meer weten over Q1 2013?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80