1. Home /
  2. Over ons /
  3. Investor Relations /
  4. Financiële persberichten /
  5. Q3 2013: Zeven procent winststijging...

Q3 2013: Zeven procent winststijging ondanks zwak derde kwartaal

Commercieel gezien continueert de trend van geleidelijke groei van de omzet in de institutionele markt. Dit blijkt onder meer uit de groei van de Assets under Administration naar € 320 miljard.

30 okt 2013

Deel op  

Hoofdpunten

  • Totaal resultaat met 7% tot € 11,7 mln gestegen ten opzichte van 2012, mede als gevolg van eenmalige bijzondere baten. Het bancair resultaat bleef met € 8,4 mln circa 16% achter ten opzichte van dezelfde periode over 2012. Het operationeel resultaat daalde marginaal ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013.
  • Assets under Administration met 4% gestegen tot € 320 mrd, commerciële resultaten in de institutionele markt ontwikkelen zich gunstig. Transactiemarkt licht verbeterd ten opzichte van 2012.
  • Gelijkblijvende operationele kostenontwikkeling tot en met september 2013 ten opzichte van de eerste negen maanden in 2012.
  • Solvabiliteit onveranderd sterk op gemiddeld 22%.

Commercieel gezien continueert de trend van geleidelijke groei van de omzet in de institutionele markt. Dit blijkt onder meer uit de groei van de Assets under Administration naar € 320 mrd. Mede als gevolg van de inwerkingtreding van de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) halverwege 2014 is er sprake van een goed gevulde orderportefeuille voor 2014. Ook de inwerkingtreding van delen van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) in 2013 en 2014 draagt in beperkte mate bij aan de groei van de omzet. Als neutrale partij zijn wij goed gepositioneerd om pensioenfondsen, asset managers, banken en andere partijen bij de implementatie van deze complexe Europese regelgeving te ondersteunen.

Het totaal resultaat over de eerst negen maanden steeg ten opzichte van 2012 met 7% tot € 11,7 mln. Niettemin is het derde kwartaal qua resultaat een relatief zwak kwartaal. De rente inkomsten blijven conform verwachting met circa 20% achter op 2012. Er is nog weinig uitzicht op een stijging van de korte rente, waardoor de bank in elk geval op de korte termijn nog last zal houden van de ongunstige korte rente. Aan de kant van de provisie inkomsten zijn als gevolg van de overvloed aan goedkope liquiditeit de inkomsten uit verbruikleen lager dan over dezelfde periode in 2012. De volumes in de transactiemarkt zijn ondanks een verbetering in 2013 nog niet hersteld van de teruggang over de laatste jaren.

De operationele kosten over de eerste negen maanden liggen op het niveau van dezelfde periode in 2012. De totale kosten lagen in het derde kwartaal 11% onder het niveau van 2012, onder meer door de vrijval van een deel van de pensioenverplichting als gevolg van de implementatie van een nieuw pensioencontract voor eigen medewerkers. In de kosten zijn opgenomen het grootste deel van de projectkosten in verband met de samenwerking met dwpbank en eenmalige posten in verband met afvloeiing van een aantal medewerkers. Naar verwachting zal in het vierde kwartaal sprake zijn van een aanvullende reorganisatielast waarmee een structurele verbetering van het operationele resultaat vanaf 2014 wordt beoogd.

In het vierde kwartaal zal, zoals eerder aangekondigd, een vrijval van circa € 7,5 mln plaatsvinden als gevolg van de verkoop van een van onze kantoorpanden.

Het lage risicoprofiel van KAS BANK komt tot uitdrukking in de kwaliteit van de balans en de hoge solvabiliteitsratio. De BIS-ratio bedroeg gemiddeld 22%.

Remko Dieker

Meer weten over het derde kwartaal van 2013?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80