1. Home /
  2. Over ons /
  3. Investor Relations /
  4. Financiële persberichten /
  5. H1 2014: Winsttoename en groei...

H1 2014: Winsttoename en groei in pensioensegment

KAS BANK heeft in het eerste halfjaar van 2014 een bevredigend resultaat behaald.

28 aug 2014

Deel op  

Hoofdpunten

  • Operationele winstgroei met 15% naar € 6,9 miljoen (H1 2013: € 6,0 miljoen)
  • Eenmalige bate dwpbank van € 15 miljoen netto wordt in belangrijke mate herinvesteerd in IT en Operations in het institutionele bedrijf
  • Assets under Administration groeien ten opzichte H1 2013 met 16% naar € 360 miljard; sterkste groei in het kernsegment pensioenfondsen
  • Operationele bedrijfslasten dalen met 13% als gevolg van reorganisatie en lagere kosten van huisvesting
  • Solvabiliteit (kapitaalratio) sterk op gemiddeld 25%

Kerncijfers

In EUR H1 2014 H1 2013 Verschil
Resultaat 21,2 miljoen 8,5 miljoen 149%
Operationeel resultaat 6,9 miljoen 6,0 miljoen 15%
Baten 73,6 miljoen 60,3 miljoen 22%
Assets under Administration 360 miljard 311 miljard 16%
Winst per aandeel 1,44 0,58 148%
Dividend per aandeel 0,33 0,33 0%
Kapitaalratio (gemiddeld) 25% 21%*  
* Gebaseerd op Basel II       

KAS BANK heeft in het eerste halfjaar van 2014 een bevredigend resultaat behaald. De marktomstandigheden verslechterden in het tweede kwartaal, resulterend in negatieve renteniveaus bij de ECB en volatiele effectenmarkten, waarvan de volumes bij lange na niet de niveaus van voor de kredietcrisis benaderen. Het rente- en liquiditeitsbeleid van de ECB is gericht op het stimuleren van de kredietverlening. Dit beleid heeft als (onbedoeld) neveneffect dat institutionele partijen met een laag risicoprofiel, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, nauwelijks rendement op hun uitzettingen kunnen maken.

Ook KAS BANK wordt hierdoor geraakt omdat de bank de liquiditeitsposities van klanten beheert. Er is sprake van een daling van de opbrengsten van Treasury, omdat partijen door de overvloed aan (centraal geregisseerde) liquiditeit in de markt onvoldoende aanvullend rendement kunnen genereren op hun liquiditeitsurplus. Door een actief beleid binnen haar strikte normenkader heeft KAS BANK haar rente-inkomsten in 2014 kunnen verhogen. Als gevolg van de dalende rente steeg bovendien de herwaarderingsreserve van de AFS-portefeuille van de bank dit halfjaar met ruim € 4 miljoen.

KAS BANK heeft eind 2013 de focus van haar bedrijfsvoering specifiek gericht op vier institutionele kernsegmenten, namelijk pensioenfondsen, verzekeraars, fondsen en wealth (private banks, vermogensbeheerders, charitatieve instellingen). Het is verheugend vast te stellen dat de bank met name in het kernsegment pensioenfondsen een gezonde stijging van de activiteit heeft bewerkstelligd, resulterend in zowel omzetgroei als een aanzienlijke stijging van de Assets under Administration. Deze groei werd vooral in Nederland en Engeland gerealiseerd. KAS BANK verwacht haar rol in de pensioenmarkt de komende jaren uit te breiden door pensioenfondsen aanvullende bancaire diensten aan te bieden, zoals onderpandbeheer, derivatendienstverlening, orderexecutie, kostenmanagement en andere vormen van fiduciair beheer. Het onafhankelijke en neutrale business model van KAS BANK biedt institutionele partijen transparantie en inzicht in de totale beheerskosten van beleggingen, hetgeen forse besparingen ten gevolge kan hebben.

KAS BANK wordt in Nederland, Duitsland en Engeland in toenemende mate betrokken bij complexe infrastructurele dienstverlening, zoals het beheer van breed gediversifieerde beleggingsadministraties. Ondanks dat in Europa gestreefd wordt naar verdergaande harmonisatie, vormt kennis van lokale rapportageverplichtingen, lokale regelgeving en systemen een belangrijk voordeel voor KAS BANK. De bank beheert inmiddels ongeveer € 110 miljard beleggingen op haar centrale platform en verwacht hier verdere groei.

In Duitsland heeft KAS BANK in 2013 de focus verlegd naar de institutionele markt voor in eigen beheer gehouden pensioenfondsen. Anders dan in andere Europese landen kunnen bedrijven in Duitsland hun opgebouwde pensioenvoorziening in eigen beheer administreren. Deze depotbankmarkt, die zich vooral op het midden- en grootbedrijf in Duitsland richt, sluit goed aan bij de dienstverlening die KAS BANK ook in Nederland en Engeland aanbiedt en maakt gebruik van dezelfde systemen. Daardoor kan de bank haar investeringen in systemen met ingang van 2014 hergebruiken in Duitsland, hetgeen vooral het productaanbod en de dienstverlening ten goede komt.

De intensieve samenwerking met dwpbank, die vanaf halverwege 2015 van start zou gaan, is op initiatief van dwpbank beperkt tot een bescheiden ondersteuning in de Duitse markt door KAS BANK. De eenmalige bate van € 15 miljoen netto (bruto: €20 miljoen) die als gevolg hiervan per eind juni aan KAS BANK is betaald, zal in belangrijke mate worden herinvesteerd in de verdere uitbouw van de dienstverlening aan onze institutionele kernsegmenten. KAS BANK opereert al vele jaren als netwerkbank, deze strategie zal onveranderd gecontinueerd worden. Dit impliceert dat KAS BANK ofwel een excellente service biedt op haar eigen netwerk ofwel delen van Operations uitbesteed aan partners.

KAS BANK heeft eind 2013 aangegeven door middel van een reorganisatie haar operationele kosten per eind 2015 met 15% terug te willen brengen. In de eerste zes maanden van 2014 zijn de operationele kosten ten opzichte van dezelfde periode in 2013 met 13% gedaald, waarmee de bank iets voorloopt op haar doelstellingen. De besparingen zijn vooral gerealiseerd door lagere personeels- en huisvestingskosten.

Lees het volledige persbericht inclusief tabellen (PDF in nieuw venster).

Remko Dieker

Meer weten over ons eerste halfjaar 2014?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80