1. Home /
  2. Over ons /
  3. Investor Relations /
  4. Financiële persberichten /
  5. Jaap Witteveen voorgedragen als...

Jaap Witteveen voorgedragen als lid Raad van Bestuur KAS BANK

De Raad van Commissarissen van KAS BANK N.V. heeft het voornemen de heer drs. J. (Jaap) Witteveen MSc (1967) met ingang van 1 september 2014 te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur en Chief Operating Officer (COO) van KAS BANK voor een periode van vier jaar. De heer Witteveen is op dit moment COO, CFO en CRO bij Theodoor Gilissen Bankiers N.V.

23 mei 2014

Deel op  

"Gegeven zijn enorme ervaring op het gebied van Operations en IT betekent zijn komst een welkome versterking van de operationeel-technische functie binnen de bank."

Albert Röell, bestuursvoorzitter KAS BANK

Jaap Witteveen is ruim 16 jaar werkzaam in de bancaire sector. In zijn huidige functie als lid van het bestuur van Theodoor Gilissen Bankiers is hij als COO, CFO en CRO verantwoordelijk voor Operations en IT, Finance en Risk. Vanaf 1997 is hij werkzaam geweest in diverse functies bij ABN AMRO waarbij de focus sterk heeft gelegen op Operations en IT. In 2008 en 2009 was hij als bestuurder en COO verbonden aan ABN AMRO Verzekeringen waar hij verantwoordelijk was voor de operationeel-technische aansturing. Van 2009 tot 2012 was hij Managing Director en COO voor de zgn. Functions bij ABN AMRO Bank en lid van het Transitie Management Comité. Hij heeft ruime ervaring met grote IT projecten en met verandermanagement op het gebied van Operations.

Albert Röell, voorzitter van de Raad van Bestuur: “We zijn zeer verheugd met de voorgenomen benoeming van Jaap Witteveen. Gegeven zijn enorme ervaring op het gebied van Operations en IT betekent zijn komst een welkome versterking van de operationeel-technische functie binnen de bank. KAS BANK verandert in hoog tempo, de technologische ontwikkeling zet zich onverminderd door en de regelgeving wordt steeds complexer. In toenemende mate vertrouwen onze klanten de bank het beheer van (een deel van) hun operationele processen toe. Dit onderstreept het belang van een sterke IT functie, efficiënte en foutloze operations en een goede balans daartussen, hetgeen om managementaandacht op het hoogste niveau vraagt. Operational excellence is key voor een speler als KAS BANK.”

De voorgenomen benoeming geschiedt onder de voorwaarde van goedkeuring door de toezichthouders. De ondernemingsraad van KAS BANK heeft positief geadviseerd. Kennisgeving aan de aandeelhouders zal plaatsvinden in een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK op 21 augustus 2014.

De heer Witteveen heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen aandelen KAS BANK.

Michiel Janssen

Meer weten?

Michiel Janssen

Secretaris van de Raad van Commissarissen
+31 (0)20 557 5230