1. Home /
  2. Over ons /
  3. Investor Relations /
  4. Financiële persberichten /
  5. Petri Hofsté en Peter Borgdorff...

Petri Hofsté en Peter Borgdorff voorgedragen als nieuwe commissarissen bij KAS BANK

De Raad van Commissarissen van KAS BANK is verheugd om mevrouw Petri H.M. Hofsté en de heer Peter J.C. Borgdorff voor te dragen als nieuwe commissarissen bij KAS BANK N.V.

08 okt 2014

Deel op  

Later dit jaar zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK over de voorgestelde benoeming van mevrouw Hofsté en de heer Borgdorff besluiten. De Raad van Commissarissen van KAS BANK heeft het voornemen om de heer Borgdorff tot voorzitter te benoemen.

Mevrouw Hofsté heeft in haar carrière diverse functies vervuld bij KPMG, ABN AMRO, RBS, De Nederlandsche Bank (DNB) en APG. Zij is haar carrière gestart bij KPMG alwaar zij audit partner is geweest in de Financial Services Groep. Bij ABN AMRO vervulde mevrouw Hofsté laatstelijk als directeur-generaal de functie van hoofd Finance en plaatsvervangend CFO, bij RBS was zij CFO en bij APG was zij Chief Financial and Risk Officer (CFRO). Bij DNB, waar zij van 2010 tot 2013 actief was, bekleedde zij de functie van divisiedirecteur toezicht banken. Mevrouw Hofsté vervult een aantal nevenfuncties, waaronder commissaris bij BNG Bank en penningmeester van de Vereniging Hendrick de Keyser.
De Raad van Commissarissen heeft het voornemen mevrouw Hofsté tot voorzitter van het Audit Committee van de Raad van Commissarissen te benoemen.

De heer Borgdorff is directeur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), dat met een belegd vermogen van ruim 150 miljard euro tot de grootste van Europa behoort. Eerder was de heer Borgdorff directeur van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen en vervulde hij onder andere diverse functies voor belangenorganisaties binnen de industrie, de administratieve sector en de bakkerswereld. De heer Borgdorff vervult een aantal nevenfuncties, waaronder voorzitter van het bestuur van Eumedion, lid van het bestuur van Nibud en executive lecturer van Nijenrode Business University. De heer Borgdorff is een zeer bekend gezicht in de Nederlandse pensioenwereld en werd in 2013 uitgeroepen tot ‘pension fund personality of the year’.

Mevrouw Hofsté en de heer Borgdorff hebben beide de Nederlandse nationaliteit en bezitten geen aandelen KAS BANK. De Nederlandsche Bank heeft ingestemd met beide benoemingen. Na de benoeming van beide kandidaten zal de Raad van Commissarissen uit zes personen bestaan.

Michiel Janssen

Meer weten?

Michiel Janssen

Secretaris van de Raad van Commissarissen
+31 (0)20 557 5230