1. Home /
  2. Over ons /
  3. Investor Relations /
  4. Financiële persberichten /
  5. Q3 2014: Institutionele groei bij...

Q3 2014: Institutionele groei bij KAS BANK zet door

Het derde kwartaal kenmerkte zich door voortgaande groei in de institutionele kernmarkten. Met name de pensioensector vertoonde gezonde groei.

29 okt 2014

Deel op  

Hoofpunten

  • Assets under Administration in derde kwartaal met 7% gestegen naar € 385 miljard; groei in provisie inkomsten bij Asset Services bedraagt 7% mede als gevolg van aanvullende omzet vanuit de bewaarfunctie in de nieuwe AIFMD regelgeving
  • Omzet tot en met derde kwartaal met 12% gestegen tot € 98 miljoen als gevolg van een eenmalige bate in H1 2014
  • Winst tot en met derde kwartaal gegroeid naar € 23,9 miljoen; operationele winst ruim 50% hoger op € 10,0 miljoen
  • Solvabiliteit onveranderd hoog op 22%

Het derde kwartaal kenmerkte zich door voortgaande groei in de institutionele kernmarkten. Met name de pensioensector vertoonde gezonde groei. In dit segment neemt de bewustwording toe dat kostentransparantie en voortdurend op tijd kunnen inspelen op aanpassingen in de regelgeving (o.a. rondom het nieuwe Financieel Toetsingskader, de 'look through' regels, onderpand management en de rapportage van derivatentransacties) een lokale partner vergt.

KAS BANK zit dicht bij de markt, plaatst de belangen van de pensioensector centraal en kan ontwikkelingen snel en effectief vertalen naar oplossingen voor onze klanten. Door middel van onafhankelijke rapportages over kostenopbouw, compliance en inzicht in onderliggende transacties bieden wij onze institutionele klanten transparantie over zowel hun directe beleggingen als beleggingen in fondsen. Deze aanpak wordt, mede gedreven door toezicht en regelgeving, steeds belangrijker en draagt sterk bij aan de noodzaak voor pensioenfondsen om volledig in control over hun beleggingen te zijn.

De kosten daalden ten opzichte van de eerste negen maanden van 2013 met ruim 10%. In het derde kwartaal was sprake van een stabilisering van de kostendaling ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014.

De financiële markten waren wederom onrustig. De renteniveaus van Nederland en Duitsland bevinden zich inmiddels op een historisch dieptepunt, hetgeen weliswaar de financiering van die landen zelf sterk vereenvoudigt, maar beleggers steeds meer tot een vlucht naar andere waarden dwingt. De op stimulering van de Europese economie gerichte maatregelen van de Europese Centrale Bank (ECB), waaronder het in rekening brengen van negatieve rente aan liquide beleggers (zoals pensioenfondsen en verzekeraars), leiden tot steeds meer druk op deze partijen. KAS BANK handhaaft in deze complexe marktomgeving haar conservatieve risicoprofiel, waarbij overtollige liquiditeiten bij de centrale banken worden geplaatst.

Remko Dieker

Meer weten over Q3 2014?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80