1. Home /
  2. Over ons /
  3. Investor Relations /
  4. Financiële persberichten /
  5. Jaarcijfers 2014: Gezonde groei...

Jaarcijfers 2014: Gezonde groei kernbedrijf in combinatie met stijgende operationele winst

Over de volle breedte is het aantal klanten netto gegroeid, met vooral een toename van het aantal Nederlandse pensioenfondsen.

19 feb 2015

Deel op  

Hoofdpunten

  • Sterke verbetering van het operationele resultaat (+29%); stijging totale winst tot EUR 24,3 miljoen (2013: EUR 12,3 miljoen) in belangrijke mate door compensatie dwpbank
  • Assets under Administration met 37% gestegen naar EUR 451 miljard (2013: EUR 329 miljard); AIFMD-regelgeving leidt tot aanvullende groei in bewaarbedrijf van ruim EUR 30 miljard
  • Totale baten met 6% gestegen, operationele baten 8% lager door minder verkopen uit de beleggingsportefeuille, druk op marges en het liquiditeitsbeleid van de ECB
  • Kosten gedaald met 14%, voornamelijk door daling van de personeelskosten
  • Solvabiliteit, ook onder nieuwe kapitaalsnormen, onveranderd sterk op gemiddeld 24% (2013: 23%)
  • Dividend gehandhaafd op EUR 0,64 (2013: EUR 0,64)

Kerncijfers

In EUR 2014 2013 Verschil
Resultaat 24,3 miljoen 12,3 miljoen 97%
Operationeel resultaat 11,5 miljoen 8,9 miljoen 29%
Baten 120,7 miljoen 114,2 miljoen 6%
Assets under Administration 451 miljard 329 miljard 37%
Winst per aandeel 1,65 0,84 94%
Dividend per aandeel 0,64 0,64  
Kapitaalratio (gemiddeld) 24% 23%  

Quote van de voorzitter

“De Europese economie herstelt zich langzamer dan verwacht”, zegt Albert Röell, voorzitter Raad van Bestuur van KAS BANK. “De marktomstandigheden blijven lastig en eventueel herstel is broos. Door de liquiditeit verruimende maatregelen van de Europese Centrale Bank is een beweging gaande richting structurele negatieve rentes, zowel in euro als niet-euro landen. Daarom is het des te verheugender dat het operationeel resultaat in 2014 flink is gestegen. Hoewel het grotendeels stopzetten van onze Europese samenwerking met dwpbank niet onze keuze was, stelt de ontvangen compensatie ons in staat om structureel te investeren in onze operationele processen en in verdere productontwikkeling. Dit voortdurende verbeteringsproces stelt ons in staat om onze unieke ondersteunende rol op het gebied van administratie, bewaarneming en onafhankelijke rapportages voor onze klanten te versterken. Met name in het segment pensioenfondsen groeide ons aandeel in zowel vermogen als baten.”

Algemeen

De aanscherping van de strategie door de focus te richten op vier kernsegmenten – pensioenfondsen, verzekeraars, fondsen en wealth managers - slaat aan. Over de volle breedte is het aantal klanten netto gegroeid, met vooral een toename van het aantal Nederlandse pensioenfondsen. De Assets under Administration bedragen nu EUR 451 miljard, KAS BANK bewaart daarmee het pensioen voor circa 3 miljoen mensen.
Internationaal vinden wij erkenning voor onze aangescherpte strategie. In november ontvingen wij van een onafhankelijke vakjury twee belangrijke Awards: Pension Fund Custodian of the Year en Custodian of the Year-Benelux. Onze recente campagne rondom The Custodian Principles zorgt ervoor dat wij onze naamsbekendheid en vooral ook onze unieke positionering in onze drie kernmarkten nog verder kunnen uitbouwen.
De groei in onze dienstverlening komt voor een belangrijk deel voort uit de producten waarmee wij onze klanten ondersteunen om te voldoen aan de sterk toegenomen en aangescherpte Europese en nationale wet- en regelgeving. Er is met name veel belangstelling voor onze EMIR en AIFMD rapportages en liquiditeit- en risicobeheersende instrumenten.
De reorganisatie vertaalt zich, naast een stijging van het operationeel resultaat, in een afname van de kosten.

Dividendvoorstel

KAS BANK zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een slotdividend over 2014 in contanten voorstellen van EUR 0,31 per gewoon aandeel KAS BANK. Als interim dividend over 2014 is reeds EUR 0,33 per gewoon aandeel uitgekeerd.

In augustus 2014 heeft KAS BANK aangekondigd dat 80% van de van dwpbank ontvangen vergoeding van EUR 20 miljoen zal worden geïnvesteerd in de verbetering van de operationele bedrijfsvoering en de versterking van de strategische aanpak. Op het resterende deel van het resultaat zal het reguliere dividendbeleid van 60-80% van toepassing zijn.

KAS BANK continueert het beleid om onder normale marktomstandigheden 60-80% van de totale winst uit te keren als dividend. Gegeven de ontwikkelingen in de financiële sector en het belang van een sterke kapitaalspositie zullen wij deze doelstelling op jaarbasis bezien.

Resultaatverwachting 2015

KAS BANK verwacht in 2015 geen verandering in het rente- en liquiditeitsbeleid, hetgeen met zich meebrengt dat de marktomstandigheden opnieuw niet bepaald eenvoudig zullen zijn. Als gevolg van de voortdurende focus op duurzame groei en efficiencyverbeteringen verwachten wij op de langere termijn dat het operationele resultaat verder zal verbeteren.

In 2015 zullen investeringen van EUR 5-7 miljoen vanuit de van dwpbank ontvangen compensatie het resultaat drukken.
Over het totaalresultaat kunnen wij gezien de voortdurende onzekerheid in de markt geen uitspraken doen. Wij herhalen het streven van de bank om gemeten over de langere termijn te voldoen aan de externe doelstellingen die wij ons gesteld hebben.

Lees ons volledige persbericht inclusief tabellen (PDF in nieuw venster).

"Ons voortdurende verbeteringsproces stelt ons in staat om onze unieke ondersteunende rol op het gebied van administratie, bewaarneming en onafhankelijke rapportages voor onze klanten te versterken."

Albert Röell, voorzitter Raad van Bestuur
Remko Dieker

Meer weten over het jaarresultaat 2014?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80