1. Home /
  2. Over ons /
  3. Investor Relations /
  4. Financiële persberichten /
  5. Q1 2015: Winstgroei in eerste kwartaal...

Q1 2015: Winstgroei in eerste kwartaal

Het eerste kwartaal is voor KAS BANK goed verlopen. De winst nam toe en de baten toonden een gezonde ontwikkeling.

22 apr 2015

Deel op  

Hoofdpunten

  • Winst gestegen naar € 4,8 miljoen (Q1 2014: € 3,5 miljoen)
  • Assets under Administration in Q1 gestegen met 12% tot € 505 miljard. Het administratieplatform voor de beleggingen van pensioenfondsen en verzekeraars is verder doorgegroeid tot ruim € 150 miljard
  • Batengroei van 15% tot € 31,6 miljoen (Q1 2014: € 27,4 miljoen), nagenoeg alle aspecten van de dienstverlening droegen bij aan stijging
  • Kostenniveau € 25,2 miljoen (Q1 2014: € 22,7 miljoen), mede door investeringen in verhogen kwaliteit van onze dienstverlening en hogere pensioenlasten

Het eerste kwartaal is voor KAS BANK goed verlopen. De winst nam toe en de baten toonden een gezonde ontwikkeling. Vooral de provisiebaten uit Asset Servicing droegen bij aan deze stijging. De groei van de Assets under Administration bedroeg 12%, klantaanwas en koersstijgingen droegen bij aan deze stijging. Deze ontwikkelingen zijn geheel in lijn met de strategie.

Door de extreem lage rente, die mede een gevolg is van de actieve politiek van de Europese Centrale Bank, zijn de marktomstandigheden als lastig te omschrijven. Institutionele beleggers zijn op zoek naar voldoende rentabiliteit zonder daarbij hun lage risicoprofiel te veranderen. KAS BANK ondersteunt hen daarbij met liquiditeits- en onderpand-management. Als gevolg hiervan groeit het aandeel van de zogenaamde toegevoegde waarde diensten in de totale provisie-omzet.

De solvabiliteit en liquiditeit van de bank zijn ook volgens de zwaardere Basel 3-regels sterk en stabiel.

Remko Dieker

Meer weten over onze resultaten?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80