1. Home /
 2. Over ons /
 3. Investor Relations /
 4. Financiële persberichten /
 5. Q3 2015: Aanhoudende groei in derde...

Q3 2015: Aanhoudende groei in derde kwartaal

KAS BANK heeft een stabiel derde kwartaal achter de rug. De ontwikkeling van de winstgevendheid, de baten en de lasten waren in lijn met het eerste halfjaar.

29 okt 2015

Deel op  

Hoofdpunten

 • Winst tot en met het derde kwartaal gestegen naar € 12,6 miljoen (2014: € 8,9 miljoen exclusief dwpbank).
 • Baten tot en met het derde kwartaal opgelopen tot € 94,2 miljoen; (2014: € 77,3 miljoen, exclusief dwpbank).
  KAS BANK heeft een incidentele bate van € 5,6 miljoen verantwoord als gevolg van een hogere waardering van haar claim op Lehman.
 • Met € 77,4 miljoen liggen de lasten over de eerste drie kwartalen 18% hoger in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit is in lijn met de eerdere dit boekjaar gerapporteerde trend en outlook over H2 2015 en komt met name voort uit hogere pensioenlasten en uitvoering van eerder aangekondigde investeringsprojecten.
 • Assets under Administration zijn in Q3, ondanks een negatief koerseffect, constant gebleven ten opzichte van ultimo 2014 op € 451 miljard.
 • Solvabiliteit onveranderd hoog op 22%.

KAS BANK heeft een stabiel derde kwartaal achter de rug. De ontwikkeling van de winstgevendheid, de baten en de lasten waren in lijn met het eerste halfjaar. De traditioneel voor de effectenhandel minder bedrijvige zomermaanden juli en augustus kenmerkten zich door de onrust over de gebeurtenissen in China en een verder dalende kapitaalmarktrente. Dit zorgde voor onzekerheid bij onze institutionele klanten, die zich genoodzaakt zagen tot het opmaken van herstelplannen of optimaliseren van hun kapitaalsposities.

Met de lancering van de Kostenbenchmarking voor pensioenfondsen wist KAS BANK direct een leidende positie in de markt te veroveren. Door de kostenbasis van pensioenfondsen transparanter te maken, geeft KAS BANK uitvoering aan de door haar gehanteerde custodian principles en invulling aan haar maatschappelijke rol als bewaarder voor meer dan drie miljoen pensioendeelnemers.

KAS BANK houdt onverminderd vast aan robuuste solvabiliteit en liquiditeit.

Remko Dieker

Met weten over onze resultaten?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80