1. Home /
  2. Over ons /
  3. Investor Relations /
  4. Financiële persberichten /
  5. Strategische heroriëntatie goed...

Strategische heroriëntatie goed op schema

“Wij zijn tevreden dat de strategische heroriëntatie op asset services voor institutionele markten heeft geresulteerd in een gezonde groei van zowel omzet als winst”, zegt Albert Röell, voorzitter Raad van Bestuur van KAS BANK. “De resultaten benadrukken onze sterke positie in onze kernsegmenten.”

27 aug 2015

Deel op  

Hoofdpunten

  • Resultaatgroei met 20%, exclusief eenmalige posten, tot EUR 8,3 miljoen (H1 2014: EUR 6,9 miljoen)
  • Baten 16% hoger op EUR 62,4 miljoen (H1 2014, exclusief eenmalige bate dwpbank: EUR 53,6 miljoen)
  • Provisie stijgt met 12% tot EUR 37,2 miljoen (H1 2014: EUR 33,2 miljoen); groei in alle kernsegmenten
  • Ontwikkeling bedrijfslasten op schema na aftrek van hogere pensioenkosten en geplande investeringen met van dwpbank ontvangen compensatie in bedrijfsvoering en strategie
  • Solvabiliteit (kapitaalratio) sterk op gemiddeld 20%
  • Dividend van EUR 0,33 (H1 2014: EUR 0,33) met een pay out ratio van 59% weerspiegelt voorzichtige benadering van aanhoudend instabiele kapitaalmarkten
in EUR H1 2015 H1 2014 Verschil
Resultaat 8,3 miljoen 21,2 miljoen -61%
Resultaat, exclusief eenmalige posten 8,3 miljoen 6,9 miljoen 20%
Baten 62,4 miljoen 53,6 miljoen* 16%
Assets under Administration 460 miljard 360 miljard 28%
Winst per aandeel 0,56 1,44 -61%
Dividend per aandeel 0,33 0,33  
Kapitaalratio (gemiddeld) 20% 25%  
* Exclusief dwpbank compensatie van EUR 20 miljoen      

Algemeen

KAS BANK heeft een gunstig resultaat behaald in de eerste helft van 2015, ondanks de lastige economische omstandigheden in Europa. Alle kernsegmenten van de bank – pensioenfondsen, verzekeraars, beleggingsfondsen en wealth managers – hebben bijgedragen aan het resultaat en de onderliggende groei van de bedrijfsactiviteiten. De Assets under Administration werden in het eerste kwartaal van 2015 sterk beïnvloed door koersstijgingen gevolgd door een correctie op de financiële markten in het tweede kwartaal. Inclusief klantaanwas zijn de Assets under Administration gegroeid met 2% tot EUR 460 miljard per 30 juni 2015 in vergelijking met 31 december 2014.

KAS BANK heeft in de eerste helft van 2015 de strategie aangescherpt. KAS BANK concentreert de activiteiten op de institutionele markten in Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland. Onze missie is om diensten te verlenen over het vermogen dat door derden is toevertrouwd aan professionele instellingen zoals pensioenfondsen, verzekeraars, beleggingsfondsen en wealth managers. Wij leveren alle noodzakelijke diensten om het beheren van deze beleggingen kostenefficiënt, transparant en met een laag risicoprofiel te optimaliseren. Deze diensten omvatten custody, investment accounting, transaction en overlay management, financiering en advies. De klant komt bij KAS BANK op de eerste plaats, waarbij belangenverstrengeling bij onze activiteiten wordt vermeden. Onze custodian principles en kernwaarden ondersteunen onze missie om de ons toevertrouwde waarden te bewaren, te beschermen en te ontwikkelen.

In aanvulling op de aangescherpte focus op asset services investeren wij in oplossingen voor beleggingsadministraties om zo de grootste provider in onze kernsegmenten te worden. KAS BANK is reeds de grootste onafhankelijke multi-client provider in Nederland met momenteel ongeveer EUR 150 miljard assets op ons centrale beleggingsadministratie platform en een samengestelde jaarlijkse groei van meer dan 25% in de afgelopen drie jaar. Vanwege toegenomen complexiteit in het administreren van assets en het tijdig en accuraat kunnen rapporteren, zullen steeds meer pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders deze diensten gaan outsourcen. Voor marktparticipanten maken wij vermindering van hun operationeel risico en totale kosten mogelijk door te focussen op dienstverlening volgens lokale marktstandaarden en governance, inclusief rapportages aan de centrale banken. De rapportagevereisten volgens het Financieel Toetsingskader van DNB markeren het belang van verdere standaardisatie van de administratie van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen.

Wij zullen onze activiteiten op het gebied van advies aan institutionele klanten verder ontwikkelen. In veel gevallen kunnen de bij de bank al beschikbare data voor custody, transacties en/of beleggingsadministraties ook gebruikt worden om klanten te ondersteunen bij de implementatie management, cash management en risk services. Op deze manier kunnen onze klanten profiteren van een groot datawarehouse bestaande uit data van een substantieel deel van de institutionele markt in onze kernsegmenten. Onze huidige activiteiten op dit gebied worden versneld uitgebreid in H2 2015 en 2016 door het aannemen van extra medewerkers.

In 2014 heeft KAS BANK een eenmalige compensatie ontvangen van dwpbank van in totaal EUR 20 miljoen bruto. Van dit bedrag heeft KAS BANK in H1 2015 EUR 3,7 miljoen geïnvesteerd (van in totaal EUR 16 miljoen bruto) in IT en Operations in de institutionele markt. Wij zijn het programma ‘KAS BANK 2 The Next Level’ gestart met als doel het verder verhogen van ons dienstverleningsniveau en het versterken van onze processen, compliance en bedrijfscultuur om daarmee op het hoogst mogelijke niveau te kunnen opereren. Dit programma loopt door in 2015 en 2016.

Dividend

Het interim dividend bedraagt EUR 0,33 per aandeel (interim dividend 2014: EUR 0,33 per aandeel). Het interim dividend bedraagt EUR 4,9 miljoen of 59% van het netto resultaat over H1 2015, en weerspiegelt daarmee een voorzichtige benadering van aanhoudend instabiele kapitaalmarkten.

Outlook

KAS BANK verwacht geen veranderingen in de economische en politieke omstandigheden. De marktomstandigheden zullen moeilijk blijven. Historisch gezien is het resultaat van KAS BANK in H2 lager dan in H1. Vanuit de gealloceerde dwpbank compensatie (H2 vergelijkbaar niveau met H1) blijven wij investeren in de bedrijfsvoering en strategie. Additionele bankheffingen (het nieuwe ex-ante depositogarantiestelsel in Nederland en bijdragen aan het Resolutiefonds in de Europese Unie) zullen invloed hebben op het resultaat in H2 2015.
Als gevolg van de focus op duurzame groei en verbeteringen in efficiëntie verwachten wij een continue groei van de productiviteit in de nabije toekomst. Wij herhalen het streven van de bank om gemeten over de langere termijn te voldoen aan de externe doelstellingen die wij ons gesteld hebben.

Lees ons volledige persbericht inclusief tabellen (PDF in nieuw venster).

Remko Dieker

Meer weten over onze resultaten?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80