1. Home /
  2. Over ons /
  3. Investor Relations /
  4. Financiële persberichten /
  5. H1 2016: marktuitdagingen aangaan...

H1 2016: marktuitdagingen aangaan voor verbetering resultaat

In het eerste halfjaar van 2016 was er sprake van een teleurstellende daling van het netto resultaat. De Assets under Administration stegen met 8% tot EUR 500 miljard.

25 aug 2016

Deel op  

Hoofdpunten

  • Teleurstellende daling van netto resultaat met 89% tot EUR 0,9 miljoen (H1: EUR 8,3 miljoen); operationeel resultaat is gedaald met 61% tot EUR 4,3 miljoen (H1 2015: EUR 10,9 miljoen).
  • In verband met de lage winstgevendheid zien wij af van interim-dividend. Maatregelen worden geïmplementeerd om het resultaat te verbeteren en onze lange termijn financiële doelstellingen te realiseren, inclusief een dividendratio van 60-80%. KAS BANK heeft potentiële kostenbesparingen geïdentificeerd van EUR 20 miljoen voor de periode tot en met 2019.
  • Baten met 17% gedaald tot EUR 51,6 miljoen (H 2015: EUR 62,4 miljoen) door lagere opbrengsten uit rente en securities lending en lager resultaat op de beleggingsportefeuille. Groei van 7% uit provisie-inkomsten bij onze kerndienstverlening (custody en beleggingsadministratie) ondersteunt strategische keuze voor groei van het bedrijf.
  • Totale operationele lasten 2% lager dan vorig jaar op EUR 46,7 miljoen (H1 2015: EUR 47,8 miljoen), eerste resultaten van het kostenbesparingsprogramma.
  • Assets under Administration (AuA) met 8% gestegen tot EUR 500 miljard (Q4 2015: EUR 460 miljard)
  • Solvabiliteit (kapitaalratio) blijft sterk op 26% (Q4 2015: 25%); liquiditeitsratio stijgt naar 171% (Q4 2015: 143%)

Kerncijfers

In EUR H1 2016 H1 2015 Verschil
Resultaat 0,9 miljoen 8,3 miljoen -89%
Operationeel resultaat 4,3 miljoen 10,9 miljoen -61%
Baten 51,6 miljoen 62,4 miljoen -17%
Assets under Administration 500 miljard 460 miljard 9%
Winst per aandeel 0,06 0,56 -86%
Dividend per aandeel - 0,33  
Kapitaalratio (gemiddeld)  23% 20%  

Quote van de voorzitter

“De markten blijven uitdagend. Het is teleurstellend dat de groei in provisie-inkomsten en in gang gezette kostenbesparingen de teruggelopen inkomsten uit Treasury activiteiten nog niet hebben kunnen compenseren. Het stemt ons positief dat KAS BANK in haar kernactiviteiten Custody en Investment accounting ook in 2016 verdere groei heeft gerealiseerd. Wij constateren tevens een toenemende interesse in de markt voor onze verder uitbreidende backoffice diensten voor institutionele beleggers. De in gang gezette initiatieven hebben hun volledige doorwerking nog niet bereikt, hetgeen voor het eerste halfjaar van 2016 resulteert in een lagere winstgevendheid”, zegt Sikko van Katwijk, voorzitter Raad van Bestuur van KAS BANK.

Algemeen

Gedurende de eerste zes maanden van 2016 waren de marktomstandigheden uitdagend voor KAS BANK, uitmondend in een lagere winstgevendheid. De extreem lage rente en de marktreactie op de politieke instabiliteit, beïnvloedden onze financiële resultaten. De groei in provisie-inkomsten bij asset services (administratie, data en rapportages) ondersteunt onze strategische groeiambitie. Het kostenniveau moet verder omlaag om de financiële resultaten te verbeteren. In dat verband zijn wij een reeks initiatieven gestart voor efficiencyverbeteringen, resulterend in lagere kosten in de toekomst. Wij verwachten dat de resultaten hiervan zichtbaar worden in de tweede helft van 2016 en de jaren daarna. In totaal zijn structurele jaarlijkse efficiencyverbeteringen geïdentificeerd ter grootte van EUR 20 miljoen, te bereiken in de periode tot en met 2019.

KAS BANK verleent financiële diensten aan institutionele beleggers als pensioenfondsen, verzekeraars, beleggingsfondsen en wealth managers. Zij dienen altijd volledig te voldoen aan de laatste wet- en regelgeving. Het is de missie van KAS BANK om onze klanten zodanig te ondersteunen dat zij ‘in control’ zijn. Om onze klanten zich volledig te laten concentreren op hun kernactiviteit, het creëren van maximale waarde voor de assets van hun klanten, treden wij in toenemende mate op als back office partner die hun kernactiviteiten ondersteunt en de last van voortdurende investering in hun administratieve processen om volledig compliant te zijn, verlicht.

Dit voegt een belangrijke nieuwe dimensie toe aan onze huidige activiteiten. Onze kernmarkten kennen een aanzienlijk potentieel voor institutionele back office activiteiten die volledig in lijn zijn met onze kerncompetenties. De afgelopen jaren hebben wij een gezonde groei gerealiseerd in onze dienstverlening op het gebied van administratie, data en rapportages. Het is onze ambitie om de administratieve rol voor onze klanten verder te versterken en uit te breiden. Hiervoor gaan wij veranderingen doorvoeren in ons operationele model door meer de nadruk te leggen op deze nieuwe vorm van dienstverlening. Net als bij onze recente samenwerkingsoverkomst met ATOS voor IT services gaan wij nauwer samenwerken met externe partners om hun kracht en de kracht van KAS BANK optimaal te combineren, zodat wij de focus op onze strategische groeiactiviteiten versterken om meer waarde voor onze klanten te creëren.

Dividend

KAS BANK keert geen interim dividend uit over 2016 (interim dividend 2015: EUR 0,33 per gewoon
aandeel). Het is beleid van KAS BANK om interim-dividend uit te keren op basis van het bereikte
resultaat in het eerste half jaar. Op basis van het eerste half jaar, zien wij af van uitkering van het
interim-dividend. Wij herhalen het streven van de bank om te voldoen aan de externe financiële
doelstellingen, inclusief een dividend pay-out ratio van 60%- 80%.

Vooruitblik

In de tweede helft van 2016 verwacht KAS BANK een verbetering van het netto resultaat in vergelijking
met de eerste helft van 2016, ondersteund door een stabiel inkomstenniveau en een lager kostenniveau. Daarnaast zijn er transitiekosten voor het outsourcen van de IT (een substantieel deel van de transitiekosten van EUR 10 miljoen drukt op het resultaat over 2016). Verder onderzoekt de bank de verkoop van ons kantoor in Amsterdam in H2 2016, met naar verwachting een boekwinst bij verkoop. In de tweede helft van 2016 zullen wij de plannen finaliseren om een structurele jaarlijkse
kostenreductie van EUR 20 miljoen in de periode tot en met 2019 te realiseren (gebaseerd op het
huidige inkomstenniveau). Onderdeel van deze plannen is het aanpassen van het operationeel model, resulterend in het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van de processen. Deze aanpassing zal
waarschijnlijk resulteren in eenmalige additionele kosten in H2 2016.

Lees ons volledige persbericht Marktuitdagingen aangaan voor een beter resultaat (PDF in nieuw venster).

De cijfers in dit persbericht zijn niet door de externe accountant gecontroleerd.

“Het stemt ons positief dat KAS BANK in haar kernactiviteiten Custody en Investment accounting ook in 2016 verdere groei heeft gerealiseerd.”

Sikko van Katwijk
Remko Dieker

Meer informatie?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80