1. Home /
 2. Over ons /
 3. Investor Relations /
 4. Financiële persberichten /
 5. Q3 2016: positief herstel operationeel...

Q3 2016: positief herstel operationeel resultaat

Het derde kwartaal van 2016 laat een positief herstel van het resultaat zien van EUR 1,9 miljoen. Naast stabiele inkomsten uit de kerndienstverlening was er een sterke daling van de bedrijfslasten.

27 okt 2016

Deel op  

Hoofdpunten

 • Netto operationeel resultaat in Q3 van EUR 4,4 miljoen; YTD: EUR 5,3 miljoen. Beide bedragen zijn exclusief de incidentele harmonisatiekosten van IT personeel van netto EUR 2,5 miljoen.
 • Netto resultaat in Q3 van EUR 1,9 miljoen; YTD: EUR 2,8 miljoen.
 • Stabiele inkomsten uit kerndienstverlening: custody- en administratiediensten.
  3% stijging van de Assets under Administration tot EUR 519 miljard en nieuwe klanten in onze drie thuismarkten (Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland). Mede door investeringen in administratiediensten en klanttevredenheid.
 • Sterke daling van de bedrijfslasten.
 • Verdergaande automatisering, robotics en voortdurende procesverbeteringen (LEAN) beginnen de operationele efficiëntie en kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen.
 • Solvabiliteit (kapitaalratio) en liquiditeitsratio blijven stabiel op een hoog niveau.

Kerncijfers

    2016       2015      
In EUR   Q3 Q2 Q1 YTD Q3 Q2 Q1 YTD
Baten mln. 27,2 miljoen 25,1 miljoen 26,4 miljoen 78,8 31,8 miljoen 30,8 miljoen 31,6 miljoen 94,2
Bedrijfslasten* mln. 21,4 miljoen 24,2 miljoen 25,3 miljoen 70,9 26,1 miljoen 26,3 miljoen 25,2 miljoen 77,6
Netto resultaat* mln. 4,4 miljoen 0,1 0,8 5,3 4,3 miljoen 3,5 miljoen 4,8 miljoen 12,6
Assets under Administration miljard 519 miljard 503 miljard 480 miljard   451 miljard 460 miljard 506 miljard  
 * Exclusief harmonisatiekosten
voor IT personeel van EUR 3,3,mln.
(netto EUR 2,5 mln.)
                 

KAS BANK is in oktober 2016 gestart met de IT-outsourcing naar ATOS, inclusief de overplaatsing van 70 medewerkers. De kostenbesparingen over de periode van dit contract bedragen EUR 30 miljoen, inclusief ongeveer EUR 10 miljoen harmonisatiekosten voor IT personeel (EUR 3,3 miljoen) en IT transitiekosten. Op basis van de van toepassing zijnde accountingstandaarden zullen de harmonisatiekosten voor het IT personeel in Q3 2016 worden verantwoord, de IT transitiekosten worden geamortiseerd over de contractperiode van zeven jaar.

De kwaliteit van de dienstverlening aan onze klanten blijft van groot belang om onze strategische doelstellingen te realiseren. De investeringen in ‘continu verbeteren’ (LEAN) leiden tot verhoogde efficiency van onze operationele processen en er wordt een verbeterde kwaliteit van onze dienstverlening waargenomen. Daarnaast hebben wij ‘robotics’ geïnitieerd om onze data processing verder te automatiseren en de kwaliteit van onze rapportages aan klanten te verhogen. In onze ambitie om de beste administratiebank te worden, hebben wij voortgang geboekt om onze backoffice-diensten voor institutionele beleggers verder uit te breiden. Daarnaast onderzoeken wij de rationalisatie van ons target operating model met als doel een verdere kostenreductie en een verhoging van de kwaliteit te realiseren. Dit zal bijdragen aan de doelstelling om een structurele jaarlijkse kostenreductie van EUR 20 miljoen tot en met 2019 te realiseren.

KAS BANK heeft met de Kroonenberg groep overeenstemming bereikt over het kantoorpand in Amsterdam. De levering vindt plaats in december 2016.

Remko Dieker

Meer weten over Q3 2016?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80