1. Home /
 2. Over ons /
 3. Investor Relations /
 4. Financiële persberichten /
 5. Solide jaar voor KAS BANK, versterking...

Solide jaar voor KAS BANK, versterking van de core business

Het netto operationeel resultaat (exclusief incidentele posten) steeg in 2015 met 18% tot 15,4 miljoen euro, met stevige bijdragen over de hele linie.

25 feb 2016

Deel op  

Hoofdpunten

 • Netto operationeel resultaat (exclusief incidentele posten) steeg met 18% tot 15,4 miljoen euro (2014: EUR 13,0 miljoen), met stevige bijdragen over de hele linie.
 • Netto winst EUR 15,3 miljoen (2014: 24,3 miljoen).
 • Focusstrategie werpt vruchten af met positieve effecten op de kernactiviteiten van de bank. Alle institutionele segmenten dragen bij aan groei van de bruto inkomsten. De inkomsten in de segmenten Pensions en Insurers stijgen met >15%. Transaction Banking blijft een solide en positieve bijdrage leveren.
 • Uitbreiding van het diensten en productenpalet resulteerde in een toename van nieuwe business, in het bijzonder bij risk advisory diensten.
 • Hogere kosten als gevolg van verhoging van de pensioenkosten en geplande investeringen.
 • Kapitaalratio blijft stabiel op een gemiddelde van 20%, hetgeen onze laag-risico strategie benadrukt.
 • Dividend pay-out blijft gehandhaafd op EUR 0,64 (2014: EUR 0,64) met een dividendrendement van 6%.

Kerncijfers

in EUR 2015 2014 Verschil
Resultaat 15,3 miljoen 24,3 miljoen -37%
Operationeel resultaat* 15,4 miljoen 13,0 miljoen 18%
Baten** 115,5 miljoen 104,2 miljoen 11%
Assets inder Administration 464 miljard 451 miljard 3%
Winst per aandeel 1,04 1,65 -37%
Dividend per aandeel 0,64 0,64  
Kapitaalratio (gemiddeld) 20% 24%  
*  Exlusief posten die hierna onder 'overige posten' worden genoemd
** Exclusief verkoop Lehman claim (2015) en
dwp bank compensatie van EUR 20 miljoen (2014)
     

 

Quote van de voorzitter

"Onze strategische initiatieven liggen goed op koers. Wij zijn er trots op dat onze klanten onze focus op hun business waarderen door meer diensten af te nemen", aldus Sikko van Katwijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van KAS BANK. "Door de belangen van onze klanten centraal te stellen zijn wij in staat om telkens tijdig te anticiperen op hun veranderende behoeften door het ontwikkelen van nieuwe oplossingen en diensten. Dit heeft geleid tot een toename van de bedrijfsactiviteiten binnen alle institutionele segmenten en uiteindelijk geresulteerd in een duurzame verbetering van de winstgevendheid van de bank. Wij zullen blijven investeren in oplossingen die waarde toevoegen aan onze klanten en blijven toegewijd aan verdere verbetering van onze dienstverlening."

Positieve cliënt bijdragen ondanks moeilijke markten

Omdat financiële markten vrijwel het hele jaar onrustig zijn geweest, worstelden onze klanten om in rustiger vaarwater te komen. De dalende rente, scherp dalende olieprijzen en de afnemende groei en onrust in China creëerden onzekerheid in al onze klantsegmenten. Ondanks de voortdurende verschuiving van prioriteiten op de agenda van onze klanten, zijn onze focussegmenten er alle in geslaagd om op een positieve manier bij te dragen aan de onderliggende resultaten.

Vooruitgang in strategische prioriteiten

KAS BANK maakt veelbelovende vorderingen bij het realiseren van haar strategische initiatieven. Wij zijn goed op weg met het initiëren van maatregelen om de efficiëntie en productiviteit te verbeteren. Zo heeft de bank in 2015 op grote schaal de Lean methode ingevoerd en succesvol de eerste fase van procesverbeteringen voor ons administratieplatform geïmplementeerd. Daarnaast onderzoeken wij voortdurend de mogelijkheden om onze marktinfrastructuur verder te rationaliseren. Wij verwachten significante resultaten en bijbehorende voordelen van verdere verhoging van de effciency in de komende jaren.

Om onze dienstverlening te optimaliseren zoeken wij actief naar samenwerking op het gebied van productontwikkeling, klantrelaties en operationele activiteiten. In het kader van onze doelstelling om onze operational excellence te verbeteren, onderzoeken wij momenteel de outsourcing mogelijkheden van onze IT.

Dividend gehandhaafd

KAS BANK zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een totaal dividend over 2015 voorstellen van EUR 0,64 in contanten per gewoon aandeel KAS BANK. Als interim dividend over 2015 is reeds EUR 0,33 per gewoon aandeel uitgekeerd.
Wij continueren daarmee ons beleid om onder normale marktomstandigheden 60-80% van de totale winst uit te keren als dividend.

Resultaatverwachting 2016: verdergaande vooruitgang

KAS BANK verwacht dat de financiële markten in het algemeen en voor onze klanten in het bijzonder onzeker zullen blijven, waardoor de marktomstandigheden voor hen uitdagend blijven.
Wij verwachten dat een voortgaande en duurzame groei van onze activiteiten en strategische initiatieven zal bijdragen aan de efficiency van de bank. In dat verband handhaven wij de lange termijn doelstellingen die wij eerder hebben gepubliceerd.

Lees ons volledige persbericht Solide jaar voor KAS BANK, versterking van de core business, inclusief de geconsolideerde balans en geconsolideerde winst- en verliesrekening (PDF in nieuw venster).

"Onze strategische initiatieven liggen goed op koers. Wij zijn er trots op dat onze klanten onze focus op hun business waarderen door meer diensten af te nemen."

Sikko van Katwijk, voorzitter Raad van Bestuur
Remko Dieker

Meer weten?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80