1. Home /
 2. Over ons /
 3. Investor Relations /
 4. Financiële persberichten /
 5. Herstel van resultaat in H2; strategische...

Herstel van resultaat in H2; strategische initiatieven op schema

In de tweede helft van 2016 zijn de resultaten hersteld en over het geheel heeft KAS BANK een stabiel batenniveau gehaald in haar kerndiensten en haar kosten substantieel verlaagd.

02 mrt 2017

Deel op  

Hoofdpunten

 • Netto operationeel resultaat in 2016 is EUR 8,2 miljoen (H2: EUR 7,3 miljoen en H1: EUR 0,9 miljoen). Totaal netto resultaat is EUR 14,9 miljoen (H2: EUR 14,0 miljoen en H1: EUR 0,9 miljoen; 2015: EUR 15,3 miljoen).
 • De bedrijfslasten zijn met 7% en baten met 8% gedaald.
 • De strategische focus heeft geresulteerd in voortgang richting onze ambitie om de beste administratiebank te worden.
 • Assets under Administration zijn gestegen met 9% van EUR 464 miljard in 2015 tot EUR 504 miljard in 2016.
 • Gemiddelde solvabiliteit (kapitaalratio) (26%) en liquiditeitsratio (225%) blijven op een hoog niveau.
 • Fitch Ratings erkent onze financiële robuustheid met een bevestiging van de A- rating met een stabiele outlook.
 • Dividend van EUR 0,64 is in lijn met voorgaande jaren; dividendrendement van 7,6% (2015: 6,0%).

“Het jaar 2016 was een bewogen jaar met uitdagingen, teleurstellingen en successen. De marktomstandigheden bleven uitdagend, met aanhoudende lage rentes en politieke onzekerheden. In de eerste helft van het jaar hebben we te maken gehad met een teleurstellende daling van de winstgevendheid waardoor er geen interim-dividend is uitgekeerd. In de tweede helft van 2016 zijn de resultaten hersteld en over het geheel heeft KAS BANK een stabiel batenniveau gehaald in haar kerndiensten en haar kosten substantieel verlaagd”, aldus Sikko van Katwijk, voorzitter van de Raad van Bestuur van KAS BANK. “Wij blijven ons continu inspannen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en de klanttevredenheid te verhogen. Het is onze ambitie om een modern en veilig beleggersplatform voor institutionele beleggers te ontwikkelen, zodat wij ten behoeve van onze klanten kunnen acteren als de vertrouwde custodian van klantdata.”

Eerste resultaten van de strategische focus zichtbaar

De strategische transformatie is gericht op onze focus en ambitie om de beste administratiebank te worden om zo onze klanten te ondersteunen om zich aan te passen aan veranderende markten en wensen door veilige en betrouwbare diensten te leveren. KAS BANK’s strategisch plan is erop gericht om hogere financiële prestaties te realiseren, processen efficiënter te maken en de kwaliteit van dienstverlening te verhogen. In 2016 heeft KAS BANK geïnvesteerd in continu verbeteren (LEAN). Deze initiatieven hebben geleid tot een verhoogde efficiëntie van processen, de eerste resultaten van kwaliteitsverbetering van onze dienstverlening en een reductie van personeelskosten en andere kosten.

De strategische focus wordt ondersteund door het verwelkomen van nieuwe klanten in al onze thuis markten (Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk). De acquisitie van nieuwe klanten heeft een positief resultaat op de stijging van onze Assets under Administration naar EUR 504 miljard.

De gemiddelde kapitaal- en liquiditeitsratio’s blijven op een hoog niveau van respectievelijk 26% en 225%.

In de zomer van 2016 zijn wij een partnerschap aangegaan met Atos. Deze IT provider kan met zijn schaal de IT-infrastructuur van KAS BANK ondersteunen. Daarnaast zijn wij verschillende technologische en procesgeoriënteerde initiatieven gestart om de efficiëntie te verhogen, de risico’s te verlagen en de kwaliteit voor onze klanten te verhogen.

Bevestiging van de rating

In december heeft Fitch Ratings haar rapport over KAS BANK gepubliceerd. Fitch bevestigt KAS BANK’s A- lange termijn status. De outlook is stabiel. Fitch verwacht dat KAS BANK voldoende volume blijft behouden in haar kernactiviteiten gericht op administratiewerkzaamheden. KAS BANK’s kennis van lokale vereisten op het gebied van rapportages en regelgeving zorgt ervoor dat zij maatwerkoplossingen kan bieden die waarde toevoegen voor haar klanten.

Financiële performance

De financiële performance van 2016 kenmerkt zich door een reductie van de kosten. Dit benadrukt het succes van onze kostenreductieplannen. De baten laten in 2016 een verschuiving zien van de traditionele producten zoals custody, clearing en settlement naar meer value-added diensten als fund accounting en rapportages voor toezichthouders. Onze strategie met een focus op meer value-added diensten werpt haar vruchten af.
In 2016 zijn de baten met 8% gedaald, vooral door de uitdagende omstandigheden in de rente en securities lending markt.
De kapitaal- en liquiditeitsratio’s blijven op een hoog niveau en onderstrepen de solide positie en het lage risicoprofiel van de bank.

Dividend

KAS BANK zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een totaal dividend over 2016 voorstellen van EUR 0,64 in contanten per gewoon aandeel KAS BANK (2015: EUR 0,64). Wij continueren daarmee ons beleid om onder normale marktomstandigheden
60-80% van de totale resultaat uit te keren als dividend.

Outlook

KAS BANK kent de uitdagingen en kansen die haar te wachten staan en continueert haar drive naar verbetering van klantwaarde en klanttevredenheid door. Daarnaast zullen wij blijven focussen op het verbeteren van de financiële prestatie met, naast focus op extra baten, aanhoudende initiatieven om kosten te reduceren. Na de eerste helft van 2016 hebben wij een target gesteld om een structurele jaarlijkse kostenreductie van EUR 20 miljoen te realiseren (op basis van het bestaande niveau van baten), te implementeren in de periode tot en met 2019. De reorganisatie die in 2016 is aangekondigd en is voorzien, zal een positief effect hebben op het kostenniveau in 2017. KAS BANK blijft investeren in haar platform voor beleggingsadministratie en andere business development initiatieven (bijvoorbeeld de kosten transparantie benchmark en toezichthouderrapportages) om onze klanten een service te bieden die zij verwachten en nodig hebben om zelf goed te presteren.

De wet- en regelgeving voor financiële instellingen zal blijven veranderen en in omvang toenemen. Wij zijn en blijven een expert op dit gebied en ondersteunen onze klanten om in control te blijven. Onze klanten kunnen zich zodoende concentreren op hun kerndoelstelling: het creëren van maximale vermogenswaarde voor hun klanten. Daardoor kunnen wij voor onze klanten steeds meer als back office partner fungeren ter ondersteuning van hun kernactiviteiten en met de levering van diensten die volledig compliant zijn.

Download ons volledige persbericht Herstel van resultaat in H2; strategische initiatieven op schema (PDF opent in nieuw venster).

Cijfers in dit persbericht zijn niet gecontroleerd door een externe accountant.

"De strategische transformatie is gericht op onze focus en ambitie om de beste administratiebank te worden om zo onze klanten te ondersteunen om zich aan te passen aan veranderende markten en wensen door veilige en betrouwbare diensten te leveren."

Sikko van Katwijk
Remko Dieker

Meer weten over ons persbericht?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80