1. Home /
  2. Over ons /
  3. Investor Relations /
  4. Financiële persberichten /
  5. H1 2018 Voortgang op strategische...

H1 2018 Voortgang op strategische transformatie

"Wij transformeren onze organisatie naar een innovatieve administratiebank en hebben onze investeringen daartoe versneld."

06 sep 2018

Deel op  

  • Netto resultaat bedraagt EUR 5,1 miljoen (H1 2017: EUR 8,5 miljoen)

  • Baten van EUR 51,8 miljoen (H1 2017: EUR 53,6 miljoen)

  • Bedrijfslasten van EUR 45,4 miljoen (H1 2017: EUR 42,4 miljoen)

  • Versnelling strategische investeringen om het transformatieproces een impuls te geven en kostenprogramma goed op weg

  • Interim dividend van EUR 0,21 (interim dividend 2017: EUR 0,33)

  • Sterke kapitaalratio (31%) en liquiditeitsratio (213%)

Quote van de voorzitter

"Wij transformeren onze organisatie naar een innovatieve administratiebank en hebben onze investeringen daartoe versneld. In de eerste helft van 2018 bedroegen onze baten EUR 51,8 miljoen, waarbij de baten in het tweede kwartaal op hetzelfde niveau lagen als in het eerste kwartaal. Per saldo resulteerde de impact van consolidatie en concurrentie in de pensioen- en verzekeringsindustrie in een dalend aantal klanten en dalende provisie-inkomsten. We hebben het dienstenpakket in ons internationale netwerk uitgebreid. In het Verenigd Koninkrijk bieden we klanten nu een volledig pakket aan pensioenservices. In Duitsland blijft onze zichtbaarheid toenemen, wat leidt tot het binnenhalen van nieuwe klanten. Het Pensions-Akademie initiatief onderstreept ons commitment aan de Duitse pensioenmarkt. In Nederland hebben we onze ESG-propositie verder ontwikkeld en onze family offices activiteiten uitgebreid.

We bouwen onze investering in een Nederlands hypotheekfonds af om volatiliteit in de resultaten als gevolg van de implementatie van IFRS9 te voorkomen. In de eerste helft van dit jaar hebben we deze investering deels verkocht en het positieve verkoopresultaat gebruikt om de verbeteringen in onze kernprocessen en innovaties te versnellen. Onder deze initiatieven vallen de recent gelanceerde robot-overlay service, de verwachte launch van een nieuw front-end systeem voor klanten en verbeteringen in datakwaliteit en processen. Dit leidde tot een stijging van de bedrijfslasten met 7% tot EUR 45,4 miljoen. Tegelijkertijd heeft onze voortdurende focus op efficiëntie in de afgelopen twee jaar geleid tot een aanzienlijke daling van het kostenniveau. We hebben verschillende nieuwe gerobotiseerde processen geïmplementeerd en zullen met continue verbetering en robotics doorgaan, om efficiënter te worden en de kwaliteit en interne beheersing van onze diensten te verbeteren. Onze activiteiten worden ondersteund door aanhoudend hoge kapitaal- en liquiditeitsratio's en een transparante en solide balans.

De wereld om ons heen verandert snel. De behoeften van klanten veranderen en nieuwe technologieën zijn in opkomst. Ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving vormen zowel uitdagingen als kansen voor ons bedrijf. Onze traditionele inkomstenbron, custody, wordt beïnvloed door ontvlechting van de waardeketen en het schaaleffect van globalisering. Anderzijds kunnen we van dezelfde trends profiteren door sourcing van beleggingsadministratie als nieuwe dienst te lanceren.  

Wij zijn bezig met een transformatieprogramma, gericht op het verbeteren van onze financiële en operationele prestaties. Tegelijkertijd verbreden we onze bedrijfsbasis door te investeren in nieuwe inkomstenbronnen. Ons veranderprogramma is gericht op het versterken van onze ondernemende cultuur.

Ons kostenprogramma verloopt volgens plan. Exclusief de versnelde strategische investeringen, daalt ons kostenniveau in lijn met de gestelde EUR 20 miljoen structurele besparingen aan het einde van dit jaar. We gaan nu de tweede fase in van ons transformatieprogramma, waarin we ons richten op innovaties, het optimaliseren van processen en het versnellen van investeringen. In Kas Lab, onze 'kweekvijver' voor innovaties, gebruiken we nieuwe technologieën en richten we ons op nieuwe markten. Hier ontwikkelen we aanvullende bronnen van inkomsten, om zo onze groei voor de toekomst te ondersteunen. Bijna een jaar eerder dan gepland, willen we de komende maanden de eerste initiatieven lanceren. Ook zien we kansen voor kleinere add-on acquisities, het versterken van onze bestaande activiteiten en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten die relevant zijn voor onze klanten. Hoewel de investeringen die nodig zijn voor deze transformatie van invloed zijn op onze nettowinstniveaus voor de komende jaren, geloven wij dat dit ons beter positioneert voor een toekomst als gezonde en innovatieve administratiebank. We gaan een uitdagende periode in, maar het is goed om te zien dat ons doel, na 212 jaar, onveranderd blijft. Met onze transformatie in volle gang, zijn wij ervan overtuigd dat KAS BANK welvaart voor toekomstige generaties mogelijk zal maken."

Dividend

We zullen een interim dividend uitkeren van EUR 0,21 in contanten (interim dividend 2017: EUR 0,33 in contanten). Ons dividendbeleid blijft ongewijzigd (pay-out ratio: 60-80% van de netto winst).

Outlook

We voorzien geen grote veranderingen in de macro-economische omstandigheden die van invloed zijn op onze resultaten en kapitaal– en liquiditeitsratio’s in het komende halfjaar. Vooruitkijkend voorzien we dat de tweede helft van 2018 en 2019 uitdagend zullen zijn. We zullen onze transformatie voortzetten, terwijl sterke concurrentie en consolidatie van onze klantenbasis resulteert in een afname van ons bewaard vermogen en baten van 2019. We zetten onze focus op kostenbesparing en verbetering van processen voort, en ontwikkelen ook nieuwe inkomstenbronnen om onszelf aan te passen aan de toekomst, zoals we doen sinds 1806.

Lees het volledige persbericht Voortgang op strategische transformatie (PDF opent in nieuw venster) inclusief de geconsolideerde winst- en verliesrekening en de geconsolideerde balans.

De cijfers in dit persbericht zijn niet gecontroleerd door een externe accountant.

“Met onze transformatie in volle gang, zijn wij ervan overtuigd dat KAS BANK welvaart voor toekomstige generaties mogelijk zal maken.”

Sikko van Katwijk, bestuursvoorzitter
Remko Dieker

Meer weten over H1 2018?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80