1. Home /
  2. Over ons /
  3. Investor Relations /
  4. Financiële persberichten /
  5. Q1 2018: Gedegen winstgevendheid...

Q1 2018: Gedegen winstgevendheid en innovatieprogramma op koers

25 apr 2018

Deel op  

  • Totaal nettoresultaat van EUR 2,7 miljoen
  • Baten bedragen EUR 25,0 miljoen
  • Bedrijfslasten zijn EUR 21,6 miljoen
  • Solvabiliteit (kapitaalratio) en liquiditeitsratio blijven sterk

In het eerste kwartaal bedroegen onze baten EUR 25,0 miljoen (Q4 2017: EUR 24,0 miljoen) en onze bedrijfslasten EUR 21,6 miljoen (Q4 2017: EUR 21,3 miljoen). Het totaal nettoresultaat is EUR 2,7 miljoen (Q4 2017: EUR 2,2 miljoen). In lijn met onze verwachtingen worden de baten beïnvloed door consolidatie binnen het institutionele klantsegment. De bedrijfslasten werden in het eerste kwartaal beïnvloed door jaarlijkse bijdrage aan het resolutiefonds van EUR 1,3 miljoen en additionele investeringen in innovatie. Derhalve is de winstgevendheid stabiel in vergelijking met de afgelopen kwartalen. Ons vooruitzicht voor 2018 blijft ongewijzigd.

Kerncijfers

In EUR   Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017
Baten miljoen 25,0 24,0 26,9 25,3 28,3
Bedrijfslasten* miljoen 21,6 21,3 21,0 20,8 21,6
Nettoresultaat miljoen 2,7 2,2 4,4 3,4 5,1

* Inclusief reorganisatievoorziening (Q4 2017: EUR 1,9 miljoen)

IFRS 9 is van toepassing vanaf 1 januari 2018. Zoals vermeld in ons jaarverslag, is de impact op onze balans, winst- & verliesrekening en eigen vermogen beperkt.

We boeken vooruitgang bij de uitvoering van ons innovatieprogramma. Vandaag testen we ons eerste, op blockchain gebaseerd, product tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daarnaast hebben we onze samenwerking met SimCorp versterkt voor de ontwikkeling van een geïntegreerd beleggings- en administratieplatform. Deze samenwerking stelt ons in staat nog beter in te spelen op de vraag naar onze sourcing propositie voor institutionele beleggers.

Remko Dieker

Meer weten over Q1 2018?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80