1. Home /
  2. Over ons /
  3. Investor Relations /
  4. Financiële persberichten /
  5. Sterk operationeel resultaat in...

Sterk operationeel resultaat in 2017

“Onze financiële performance is solide, hetgeen we terugzien in een sterk operationeel resultaat in 2017. Ons dividend aan de aandeelhouders blijft stabiel op EUR 0,64 per aandeel.”

08 mrt 2018

Deel op  

  • Netto operationeel resultaat is EUR 16,5 miljoen (2016: EUR 8,2 miljoen). Totaal netto resultaat is EUR 15,1 miljoen (2016: EUR 14,9 miljoen).
  • Bedrijfslasten zijn met 14% gedaald en de baten bleven vrijwel stabiel met een lichte daling van 1%.
  • Belangrijke stappen gerealiseerd in de transformatie van de organisatie.
  • Gemiddelde solvabiliteit (kapitaalratio) (33%) en liquiditeitsratio (215%) blijven op een hoog niveau.
  • Fitch Rating herbevestigt onze A- rating met stabiele outlook.
  • Dividend van EUR 0,64 per aandeel is in lijn met voorgaande jaren resulterend in een dividendrendement van 6,4% (2016: 7,6%).

Kerncijfers 

     

In EUR

2017

2016

verschil

Netto resultaat

15,1 miljoen

14,9 miljoen

1%

Netto operationeel resultaat1

16,5 miljoen

8,2 miljoen

101%

Baten

104,6 miljoen

106,0 miljoen

-1%

Bedrijfslasten

82,8 miljoen

95,8 miljoen

-14%

Efficiency ratio

81%

85%

 

Rendement eigen vermogen

6,8%

7,2%

 

Assets under Administration

490 miljard

504 miljard

-3%

Winst per aandeel

1,02

1,01

1%

Dividend per aandeel

0,64

0,64

 

Kapitaalratio (gemiddeld) 33% 26%  

*1 Netto operationeel resultaat is in 2017 exclusief de toename van de reorganisatievoorziening (netto EUR 1,4 miljoen) en in 2016 de verkoop van het pand (netto EUR 15,9 miljoen), IT outsourcing (netto EUR 2,2 miljoen) en de reorganisatievoorziening (netto EUR 7,0 miljoen).

Quote van de voorzitter

“2017 kan worden gekarakteriseerd als het jaar van de transformatie van KAS BANK. We hebben delen van onze operationele processen gerobotiseerd, ons kostenniveau structureel verlaagd, terwijl wij onze batenniveau konden handhaven bij uitdagende marktomstandigheden. Gedurende dit transformatiejaar verhuisden wij naar ons nieuwe, moderne hoofdkantoor, waar we onze innovatie hub KAS Lab lanceerden,” aldus Sikko van Katwijk, voorzitter van de Raad van Bestuur. “Wij zijn erg trots op wat onze mensen hebben bereikt.”

“Door extra in te zetten op directe verbeteringen voor klanten hebben wij de kwaliteit van onze dienstverlening verbeterd. We hebben een aantal handmatige stappen in onze operationele processen gereduceerd door onze baanbrekende Robotics aanpak en zijn opnieuw efficiënter geworden door de executie van ons Lean programma. We hebben een vliegende start met innovatie gemaakt door de introductie van ons eigen Lab en inmiddels lopen de pilots van de eerste initiatieven. Ik heb er vertrouwen in dat deze initiatieven zullen bijdragen aan de groei van ons bedrijf en de vernieuwing van ons business model. Wij blijven ons focussen op het verbeteren van klantwaarde en klanttevredenheid en werken verder aan het verbeteren van onze financiële resultaten in het bijzonder door additionele baten te realiseren.”

“Onze financiële performance is solide, hetgeen we terugzien in een sterk operationeel resultaat in 2017. Ons dividend aan de aandeelhouders blijft stabiel op EUR 0,64 per aandeel.”

Bevestiging van de rating

In december 2017 heeft Fitch Ratings haar rapport over KAS BANK gepubliceerd. Fitch bevestigde KAS BANK’s A- lange termijn status met een stabiele outlook. Fitch verwacht dat de bank voldoende kritische massa houdt in haar kernactiviteiten, gericht op beleggingsadministratie-diensten. Fitch erkent dat KAS BANK’s kennis van lokale rapportages en toezichtsregelgeving de bank in staat stelt om met maatwerkoplossingen toevoegde waarde te blijven bieden aan haar klanten.

Financiële performance

In 2017 hebben we een stabiel batenniveau en een aanzienlijke daling van de bedrijfslasten gerealiseerd. Ons netto operationeel resultaat verdubbelde tot EUR 16,5 miljoen (2016: EUR 8,2 miljoen). Inclusief eenmalige posten was het nettoresultaat fractioneel hoger dan in 2016.

In 2017 zetten wij de verschuiving van meer traditionele services (zoals custody, clearing en settlement) naar administratie- en governance gerelateerde services (zoals beleggingsadministratie en (toezicht)rapportages) onverminderd voort. De huidige kapitaalmarkten met lage rentecurves en hoge liquiditeitsniveaus zorgen voor continue druk op de inkomsten uit rente en securities lending provisie. Onze sterke focus op kostendiscipline en kostenreductie resulteerden in een daling van de bedrijfslasten met 14%, voornamelijk veroorzaakt door een sterke daling van het aantal FTE’s in 2017.

Onze kapitaal- en liquiditeitsratio’s blijven onverminderd stabiel op hoog niveau en bevestigen de solide positie van de bank. 

Dividend

KAS BANK zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een totaal dividend over 2017 voorstellen van EUR 0,64 in contanten per gewoon aandeel KAS BANK (2016: EUR 0,64). Dit is in overeenstemming met ons beleid om onder normale marktomstandigheden 60-80% van het nettoresultaat uit te keren. Als interim dividend over 2017 is reeds EUR 0,33 per gewoon aandeel uitgekeerd.

Outlook

Na het eerste halfjaar 2016 hebben we een doelstelling gedefinieerd voor een structurele daling van onze bedrijfslasten met EUR 20 miljoen, te bereiken in de periode tot en met 2019. We verwachten deze doelstelling inmiddels tegen het einde van 2018 te kunnen behalen.

In de komende jaren verleggen we onze focus naar groei en houden vast aan ons veranderprogramma. Marktontwikkelingen zullen leiden tot momentum en nieuwe mogelijkheden voor KAS BANK. We verwachten een toenemende vraag van institutionele klanten naar het uitbesteden van niet-kernactiviteiten. Complexiteit en druk vanuit toezichthouders en regelgeving zullen resulteren in een toenemende behoefte aan de oplossingen die KAS BANK biedt. Wij zien aanhoudende consolidatie in onze markten en verwachten dat zowel onze inkomsten als onze klantenportefeuille daardoor worden beïnvloed. We continueren onze inspanningen om nieuwe business te genereren in onze drie thuismarkten en ons productaanbod te diversifiëren. In Engeland en Duitsland verwachten we commerciële kansen te benutten door het aanbieden van fintech- en governance oplossingen.

Download het volledige persbericht inclusief winst- en verliesrekening en balans

 

Persbericht: Sterk operationeel resultaat in 2017
Remko Dieker

Meer informatie

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80