1. Home /
  2. Over ons /
  3. Investor Relations /
  4. Financiële persberichten /
  5. Tanja Nagel voorgedragen als nieuwe...

Tanja Nagel voorgedragen als nieuwe commissaris bij KAS BANK

De Raad van Commissarissen van KAS BANK is verheugd te kunnen melden dat mevrouw Tanja Nagel (1960) zal worden voorgedragen als nieuwe commissaris bij KAS BANK N.V. Mevrouw Nagel zal voor benoeming worden voorgedragen in de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK die zal worden gehouden op 25 april 2018.

26 feb 2018

Deel op  

De voorgestelde benoeming van mevrouw Nagel voorziet in de vacature die zal ontstaan door het vertrek van commissaris Ron Icke per 25 april 2018. De heer Icke is dan acht jaar commissaris bij KAS BANK geweest. De Nederlandsche Bank heeft ingestemd met de voorgenomen benoeming van mevrouw Nagel.

Mevrouw Nagel heeft ruime ervaring in de financiële sector op het gebied van private banking en wholesale dienstverlening, business development, marketing en sales. Zij heeft daarnaast een ruime bestuurlijke ervaring. Mevrouw Nagel was van 2009 tot juni 2017 CEO van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. Van 1986 tot 2009 was mevrouw Nagel werkzaam in diverse managementfuncties bij F. van Lanschot Bankiers N.V., de laatste jaren als Concerndirecteur Private Banking Nederland. Mevrouw Nagel is momenteel onder andere lid van de Raad van Commissarissen van EY LLP Nederland en PNO Consultants.

 

 

Hoewel de informatie in dit persbericht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en naar het oordeel van KAS BANK een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van publicatie, kan KAS BANK er niet voor instaan dat deze informatie juist en volledig is en/of blijft. KAS BANK aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, het vertrouwen op of een handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie in dit persbericht. Dit persbericht bevat informatie dat zich kwalificeert, of kan kwalificeren als voorwetenschap gedefinieerd in artikel 7(1) van de Europese Verordening Marktmisbruik. Dit persbericht wordt in de Nederlandse en Engelse taal uitgebracht. Het Nederlandstalige persbericht wordt uitsluitend uitgebracht voor gemaksdoeleinden.

Remko Dieker

Meer informatie

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80