1. Home /
  2. Over ons /
  3. Investor Relations /
  4. Financiële persberichten /
  5. Baten en resultaat onder druk in...

Baten en resultaat onder druk in 2018, conform verwachtingen

In een apart persbericht kondigt KAS BANK aan een voorwaardelijke overeenstemming te hebben bereikt met CACEIS over een openbaar bod op alle aandelen KAS BANK. Door de krachten te bundelen, krijgt KAS BANK toegang tot extra balansmassa, wint het aan concurrentiekracht en wordt KAS BANK in de groep gepositioneerd als het center of excellence voor dienstverlening aan pensioenfondsen.

25 feb 2019

Deel op  

  • Baten dalen tot EUR 100,1 miljoen (2017: EUR 104,6 miljoen), conform verwachting, voornamelijk doordat het aantal klanten daalt
  • Bedrijfslasten stijgen naar EUR 90,3 miljoen (2017: EUR 84,7 miljoen) door extra investeringen in de transformatie van onze organisatie, waarbij het onderliggende kostenniveau in lijn is met de gestelde EUR 20 miljoen aan structurele besparingen voor 2016-2019. Deze doelstelling is binnen bereik en nieuwe doelstelling is gesteld
  • Nettoresultaat van EUR 8,3 miljoen (2017: EUR 15,1 miljoen)
  • Sterke financiële positie: kapitaalratio van 37% (2017: 35%) en liquiditeitsratio van 238% (2017: 221%)
  • Investeringen in de transformatie van de organisatie en uitbreiding van productaanbod om nieuwe groei te realiseren
  • In een apart persbericht kondigt KAS BANK aan een voorwaardelijke overeenstemming te hebben bereikt met CACEIS over een openbaar bod op alle aandelen KAS BANK. Door de krachten te bundelen, krijgt KAS BANK toegang tot extra balansmassa, wint het aan concurrentiekracht en wordt KAS BANK in de groep gepositioneerd als het center of excellence voor dienstverlening aan pensioenfondsen

Resultaatontwikkeling

IN MILJOENEN EURO'S 2018 2017 Verschil %
Totaal baten 100,1 104,6 -4,5 -4%
Totaal bedrijflasten -90,3 -84,7 -5,6 7%
Bijzondere waardeverminderingen 0,5 0,1 0,4 400%
Belastingen -2,0 -4,9 2,9 -59%
Netto resultaat 8,3 15,1 -6,8 -45%

2018 was financieel gezien een moeilijk jaar met druk op de baten waardoor ook het kostenniveau steeg. Deze ogenschijnlijke tegenstelling was het gevolg van een vertraging bij het terugbrengen van het aantal FTE’s zodat de hoge klanttevredenheid en stabiele operationele prestaties konden blijven worden gewaarborgd, alsmede het gevolg van extra investeringen in efficiency (met het oog op lagere toekomstige kosten) en in productontwikkeling en verbetering van onze diensten (met het oog op hogere baten in de toekomst). Door deze trends realiseerden we een nettoresultaat van EUR 8,3 miljoen (2017: EUR 15,1 miljoen) en een rendement op het eigen vermogen van 4% (2017: 7%).

In 2018 werden zowel de baten als bedrijfslasten ook beïnvloed door de verkoop van onze investering in een Nederlands hypotheekfonds. We hebben dit besluit genomen om volatiliteit in de resultaten als gevolg van de implementatie van IFRS 9 te voorkomen. De verkoop van dit hypotheekfonds droeg in totaal EUR 8,1 miljoen bij aan de baten. De opbrengst van de verkoop is geherinvesteerd in strategische en verbeteringsprojecten (EUR 6,0 miljoen), hetgeen heeft geleid tot een hoger totaal kostenniveau.

In 2016 kondigde KAS BANK een kostenbesparingsprogramma van EUR 20 miljoen aan voor de periode tot en met 2019. Wanneer de bedrijfslasten gecorrigeerd worden voor de gemaakte kosten met betrekking tot strategische en verbeterprojecten en voor de bijdrage aan het resolutiefonds, dan  ligt de realisatie van de programma iets voor op planning.   

Het positieve resultaat op bijzondere waardeverminderingen in 2018 heeft voornamelijk betrekking op de gedeeltelijke aflossing van afgewaardeerde leningen. De boekhoudkundige impact van IFRS 9 met betrekking tot verwachte verliezen op inbare leningen is verantwoord in de openingsbalans en heeft geen (materiële) impact op de resultaten voor 2018.

De belastinglast over 2018 bedraagt EUR 2,0 miljoen. De effectieve belastingdruk van 19% wordt positief beïnvloed door een belastingaanpassing met betrekking tot (voormalige) Duitse activiteiten.

Download het volledige persbericht inclusief winst- en verliesrekening en balans

Persbericht FY2018
Remko Dieker

Meer informatie?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80