Halfjaarbericht 2019

"Deze periode markeert een belangrijk moment in de geschiedenis van KAS BANK. We hebben geconcludeerd dat wij de veranderende behoeften van onze klanten het beste kunnen bedienen in de samenwerking met een grote en gespecialiseerde partij uit onze sector, die internationaal is gepositioneerd en een sterke balans heeft."

05 sep 2019

Deel op  

  • De biedingsperiode van het publieke bod van CACEIS eindigt op 23 september 2019
  • Voltooiing van de transactie verwacht in het derde kwartaal van 2019
  • Daling van de opbrengsten resulteerde in een lager netto bedrijfsresultaat
  • Bod CACEIS leidt tot meer commerciële aanvragen door geïnteresseerde institutionele beleggers
  • Continuerende sterke kapitaal- en liquiditeitsratio's
  • Geen uitkering van interim-dividend (vanwege een openbaar bod)

Quote van de voorzitter

"Deze periode markeert een belangrijk moment in de geschiedenis van KAS BANK. We hebben geconcludeerd dat wij de veranderende behoeften van onze klanten het beste kunnen bedienen in de samenwerking met een grote en gespecialiseerde partij uit onze sector, die internationaal is gepositioneerd en een sterke balans heeft. Op 25 februari 2019 leidde dit tot de overeenkomst met CACEIS voor een bod op alle uitstaande aandelen KAS BANK. Op 26 juli werd het bod officieel gelanceerd. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen steunen het bod unaniem, omdat wij ervan overtuigd zijn dat deel uitmaken van CACEIS goed is voor onze aandeelhouders, onze klanten en voor onze medewerkers.

In de afgelopen maanden zijn de voorbereidingen voor de integratie met CACEIS gestart, terwijl we tegelijkertijd hard gewerkt hebben aan het behoud van de hoge kwaliteit van dienstverlening die onze klanten van ons gewend zijn. Ondertussen zien wij ook dat de voorgenomen transactie commerciële kansen creëert en dat we inmiddels gesprekken voeren met diverse potentiële klanten. Totdat CACEIS het bod gestand doet (naar verwachting in september/oktober 2019), blijven we echter een zelfstandige organisatie en rapporteren wij ook als zodanig.

In 2019 verwelkomden wij een aantal nieuwe klanten in verschillende segmenten in onze drie thuismarkten. Een positieve ontwikkeling na het verlies van (enkele grotere) klanten in voorgaande jaren en de aanhoudende invloed van de consolidatie in de Nederlandse pensioen- en verzekeringsmarkt. In Nederland realiseren wij groei in verschillende segmenten waaronder family offices, beleggingsfondsen en onafhankelijke vermogensbeheerders. Naast meer schaal en een grotere balans kunnen we institutionele partijen een breder palet aan services bieden. We merken dat het aanbod van CACEIS al leidt tot een verhoogd commercieel momentum bij institutionele beleggers. Dit zal helpen om marktleiderschap te verwerven in alle institutionele segmenten. In het Verenigd Koninkrijk is er een toenemende vraag naar onze diensten op het gebied van kostentransparantie, waarbij we inzicht bieden in alle kosten van de deelnemende pensioenregelingen. In Duitsland hebben wij een aantal nieuwe klanten mogen verwelkomen in het Depotbank-segment. Wij zien deze nieuwe klanten, de toename van het aantal aanvragen (Requests for Proposal) en de positieve feedback van onze (potentiële) klanten als een sterk bewijs dat de institutionele markt de voordelen ziet die het samengaan van CACEIS en KAS BANK biedt. Deze positieve ontwikkelingen vormen een solide basis voor topline herstel in 2020 en daarna.

In het eerste halfjaar van 2019 daalde ons operationeel nettoresultaat tot EUR 0,6 miljoen. We zagen een sterke daling van onze omzet als gevolg van het verlies van klanten en de verkoop van onze investering in een Nederlands hypotheekfonds in 2018. Ons operationele kostenniveau is met 10% gedaald ten opzichte van 2018. Het beheersen van de kosten blijft een belangrijk aandachtspunt, maar het is duidelijk dat een succesvolle integratie naast het laten doorlopen van de business as usual niet gaat zonder extra kosten en investeringen. De integratie met CACEIS zal een impact hebben op onze kosten, zowel structureel als tijdelijk.  

De bank bevindt zich in een van de meest boeiende periodes in haar lange geschiedenis. We kijken uit naar een toekomst als integraal onderdeel van CACEIS, waarbinnen wij CACEIS' wereldwijde expertisecentrum voor de pensioenfondsen worden. Een toekomst met veel meer perspectief en mogelijkheden om onze (toekomstige) klanten optimaal te bedienen met behoud van onze identiteit als lokale specialist met oog voor al onze klanten". 

Dividend

In verband met het openbaar bod van CACEIS op KAS BANK zal over 2019 geen interim-dividend worden uitgekeerd (2018: EUR 0,21).

Status van het bod van CACEIS op alle aandelen KAS BANK

 Op 26 juli 2019 publiceerde CACEIS het biedingsbericht met de voorwaarden van het bod. Onze standpuntbepaling werd tegelijkertijd gepubliceerd en is beschikbaar op onze website (www.kasbank.com). De aanmeldingstermijn, de periode waarin aandeelhouders hun aandelen onder het bod kunnen aanbieden, eindigt op 23 september 2019. CACEIS heeft het proces van het verkrijgen van goedkeuring van de toezichthouders in gang gezet. Wij verwachten dat het bod in september/oktober 2019 zal worden afgerond.

Op 12 september 2019 zal een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden gehouden in Amsterdam om het bod te bespreken.

Onze aandelenkoers en onze aandeelhouders

Onze aandelenkoers schommelt rond EUR 12,60 per aandeel, ongeveer EUR 0,15 onder de biedprijs van EUR 12,75. Bij vergelijkbare transacties convergeert de koers van het aandeel in de richting van de biedprijs naarmate het einde van de aanbiedingsperiode nadert. Vanaf 25 februari 2019 schommelen de dagelijkse handelsvolumes in onze aandelen sterk, het gemiddelde dagelijkse handelsvolume in deze periode is ongeveer 37.000.

In 2019 meldden drie nieuwe aandeelhouders een participatie van meer dan 3%. Dit betekent dat nu acht aandeelhouders een belang van 3% of meer hebben. Op basis van het register van de Nederlandse toezichthouder bedraagt het totale belang van deze acht aandeelhouders samen ongeveer 35%.

Veranderingen in de Raad van Bestuur van KAS BANK

Wij hebben aangekondigd dat de heer Jaap Witteveen, COO van de Raad van Bestuur van KAS BANK, met ingang van juni 2019 op eigen initiatief de bank heeft verlaten. Vanwege het uitstaande bod van CACEIS heeft de Raad van Commissarissen besloten dat de COO-taken vooralsnog door de overige leden van de Raad van Bestuur zullen worden uitgevoerd.

Outlook

De rest van 2019 zal worden beïnvloed door het bod van CACEIS en de daaropvolgende integratie van activiteiten.

In het licht van de voorgenomen transactie in de tweede helft van 2019 en de daaropvolgende integratie wordt er geen financieel vooruitzicht voor de tweede helft van 2019 overlegd.

Report on the first half of 2019

De bank bevindt zich in een van de meest boeiende periodes in haar lange geschiedenis. We kijken uit naar een toekomst als integraal onderdeel van CACEIS, waarbinnen wij CACEIS' wereldwijde expertisecentrum voor de pensioenfondsen worden. Een toekomst met veel meer perspectief en mogelijkheden om onze (toekomstige) klanten optimaal te bedienen met behoud van onze identiteit als lokale specialist met oog voor al onze klanten".

Sikko van Katwijk, Voorzitter Raad van Bestuur
Remko Dieker

Meer weten over de halfjaarcijfers?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80