1. Home /
  2. Over ons /
  3. Investor Relations /
  4. Vergaderingen van Aandeelhouders... /
  5. Biedingsbericht voor aandeelhouders...

Biedingsbericht voor aandeelhouders

Met de publicatie van het biedingsbericht kondigen CACEIS en KAS BANK gezamenlijk aan dat CACEIS een openbaar bod doet op alle aandelen KAS BANK tegen een prijs van EUR 12,75 (cum dividend). Vanaf 29 juli kunnen aandeelhouders KAS BANK hun aandelen aanbieden onder het bod.

29 jul 2019

Deel op  

Belangrijke data

Aanvang aanmeldingstermijn 29 juli 2019
Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 12 september 2019
Einde aanmeldingstermijn 23 september 2019
Mogelijke gestanddoening bod* Uiterlijk 26 september 2019

* Bovengenoemde data zijn onder voorbehoud van verlenging van de aanmeldingstermijn. De bieder kan de aanmeldingstermijn met minimaal 2 weken en maximaal 10 weken verlengen. Dit wordt uiterlijk drie werkdagen na oorspronkelijke sluitingsdatum via een persbericht en op de website van KAS BANK bekend gemaakt.

Oproep aandeelhouders KAS BANK

Aandeelhouders die hun aandelen willen aanbieden dienen contact op te nemen met hun bewaarder, bank of effectenmakelaar, op uiterlijk 23 september 2019, 17:40 CET Let op; bewaarders, banken of effectenmakelaars kunnen om administratieve redenen een eerdere deadline vaststellen en het is van belang u hier goed over te informeren.

Aandeelhouders die aandelen bezitten in de vorm van aandelen aan toonder worden verzocht om hun aanmelding kenbaar te maken aan de settlement agent via de bewaarnemer, bank of commissionair waar de aandeelhouder een bewaarrekening of bankrekening houdt.

Aandeelhouders die het aanbod hebben aanvaard zullen op de betalingsdatum de biedingsprijs ontvangen voor elk aandeel dat op geldige wijze is aangeboden en geleverd. Na dit moment is de ontbinding of annulering van de inschrijving of levering niet meer toegestaan.

Toegelaten instellingen die aandelen ontvangen van aandeelhouders die in het kader van dit aanbod inschrijven, zullen deze aandelen ontvangen als bewaarder. Op hun beurt, zullen de toegelaten instellingen deze aandelen indienen door middel van een schriftelijke instructie aan de settlement agent. Door deze aandelen aan te bieden, verklaren de instellingen dat zij de aandelen in bewaring hebben en dat zij de overdracht van de aandelen voorafgaand aan of uiterlijk op de betalingsdatum voldoen.

Als de aanmeldingstermijn wordt verlengd, wordt dit uiterlijk drie werkdagen na oorspronkelijke sluitingsdatum via een persbericht en op de website van KAS BANK kenbaar gemaakt. De uiterste deadline voor aanmelding wordt dan ook uitgesteld.

Tijdschema

CACEIS en KAS BANK liggen op schema om alle noodzakelijke wettelijke goedkeuringen te verkrijgen. Het bod zal naar verwachting in de tweede helft van 2019 worden afgerond. Zoals in het biedingsbericht in meer detail uiteengezet, kan CACEIS ervoor kiezen om de aanmeldingstermijn te verlengen. 

CACEIS zal uiterlijk op de derde werkdag na 23 september 2019 bekendmaken of het bod gestand wordt gedaan, de aanmeldingstermijn wordt verlengd, of dat het bod wordt beëindigd omdat niet aan de noodzakelijke voorwaarden is voldaan.

Wanneer het bod gestand wordt gedaan, zal CACEIS alle aandelen die geldig zijn aangeboden tegen betaling aanvaarden. Ook zal CACEIS binnen drie werkdagen na het gestand doen van het aanbod, een ‘na-aanmeldingstermijn aankondigen. In deze na-aanmeldingstermijn kunnen aandeelhouders die hun aandelen niet hebben aangeboden tijdens de aanmeldingstermijn hun aandelen alsnog aanbieden onder dezelfde voorwaarden en bepalingen die reeds van toepassing waren in het biedingsbericht. Deze periode zal aanvangen op de eerste werkdag na de officiële aankondiging van de na-aanmeldingstermijn en zal open blijven gedurende een periode van niet minder dan vijf werkdagen en niet langer dan twee weken. 

Wanneer de na-aanmeldingstermijn wordt aangekondigd zal CACEIS alle aandelen die geldig werden aangeboden gedurende deze periode tegen betaling blijven aanvaarden en zal zij voor dergelijke aandelen binnen vijf werkdagen na het sluiten van de na-aanmeldingstermijn betalen. CACEIS zal binnen drie werkdagen na afloop van de na-aanmeldingstermijn, het aantal en de percentages van de aandelen die werden aangeboden in de na-aanmeldingstermijn en het totale aantal en percentage van de aandelen die zij bezit na afloop van deze periode, bekend maken.  

Verkrijging van 100% van de aandelen en beëindiging beursnotering

CACEIS streeft ernaar om honderd procent van de aandelen van KAS BANK te verwerven door middel van het aanbod, door middel van een uitkoop procedure of door andere volgende herstructureringsstappen. Deze stappen zullen waarschijnlijk belangrijke gevolgen hebben voor aandeelhouders die hun aandelen niet aanbieden in het kader van het bod, met inbegrip van de mogelijkheid op aanzienlijke vertraging in de ontvangst van hun opbrengsten.

Indien het bod gestand wordt gedaan, is het de bedoeling dat de notering van KAS BANK aan Euronext Amsterdam zo spoedig mogelijk wordt beëindigd.

Aanbeveling aan de aandeelhouders

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van mening dat het bod goed is voor KAS BANK en al haar stakeholders. Samengaan met CACEIS waarborgt de lange termijn toekomst en het duurzaam succes van KAS BANK, wat in het belang is van haar klanten en medewerkers. Ook voor aandeelhouders biedt het bod voordelen. De prijs van EUR 12,75 vertegenwoordigt een premie van 110% ten opzichte van de laatste koers voordat het bod werd aangekondigd. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van mening dat het bod vanuit een financieel perspectief fair is, wat ook is onderbouwd met twee zogenoemde fairness opinies die zijn afgegeven door Rabobank en ABN AMRO. De onderbouwing hiervoor is te vinden in de standpuntbepaling, die ook te vinden is op deze site.

Op basis van hun analyse steunen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen het bod unaniem en bevelen aandeelhouders van KAS BANK aan hun aandelen aan te bieden onder het bod.

Over de combinatie

De Nederlandse markt voor asset servicing is aantrekkelijk vanwege de omvang en complexiteit van het vermogen en de hoge pensioenspaarratio als percentage van het BBP. KAS BANK is in deze markt een belangrijke speler met expertise in het bedienen van institutionele beleggers. De verwachting is dat KAS BANK, als onderdeel van een grotere, goed gekapitaliseerde speler, meer groeimogelijkheden heeft. Beide partijen zijn van mening dat de combinatie zal leiden tot een betere positionering van CACEIS als dienstverlener voor Europese institutionele beleggers. De kracht van de moedermaatschappij van CACEIS, Crédit Agricole, biedt een solide financiële positie, continuïteit en de mogelijkheid om de dienstverlening van KAS BANK door te ontwikkelen.

Lees hier een publicatie in De Telegraaf naar aanleiding van de publicatie van het Offer Memorandum. 

Deze samenvatting van het biedingsbericht is opgesteld voor publicatie op de website van KAS BANK ten behoeve van de effectenhouders van KAS BANK. Deze samenvatting is niet volledig en bevat niet alle informatie die voor effectenhouders van belang zou kunnen zijn om een afgewogen oordeel te vormen omtrent het openbaar bod. Het lezen van deze samenvatting mag niet worden beschouwd als een alternatief voor het bestuderen van het volledige biedingsbericht. Effectenhouders wordt geadviseerd het volledige biedingsbericht zorgvuldig te bestuderen en zo nodig onafhankelijk advies in te winnen teneinde zich een afgewogen oordeel te kunnen vormen omtrent het openbaar bod, alsmede omtrent de beschrijving van het openbaar bod in deze samenvatting en in het biedingsbericht.

Remko Dieker

Meer informatie?

Remko Dieker

Secretaris van de Raad van Bestuur / Investor Relations
+31 (0)20 557 51 80