1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Fiduciair beheer en de Walt Disney...

Fiduciair beheer en de Walt Disney strategie

“Principes goed fiduciair beheer aangescherpt”, kopt het FD van 14 april 2015. Wie kan daar nu op tegen zijn? Toch bekruipt ons het gevoel dat de markt een fors aantal stappen verder is dan het handvat dat geboden wordt vanuit de Principes.

24 apr 2015

Deel op  

Start met een governance matrix waarin wordt bepaald wie waar voor verantwoordelijk is en binnen welke mandaat.

Ben Kramer

Natuurlijk zijn wij “Dombo’s” als wij initiatieven uit de markt (Principes) negeren. Al lezend krijgen wij echter een steeds meer beteuterde blik op de immer joviale gelaatsuitdrukking. Wat is nu exact de intentie van het uitvaardigen van deze Principes? Is het puur beschrijvend of tracht het een handvat te bieden naar de toekomst? Terugblikkend op de vraagstelling in de offerte-aanvragen voor fiduciair beheer over de afgelopen drie jaar ontstaat bij ons toch een ander beeld. Een beeld van een aantal cruciale criteria die vooralsnog niet zijn vormgegeven in de Principes.

Ter illustratie twee voorbeelden

“Het wordt pensioenfondsen aangeraden expliciet de beleggingsovertuigingen te melden en het waarom daarvan te omschrijven”.

In onze optiek zeer belangrijk, maar waarom wordt dit niet eveneens opgelegd aan de fiduciaire aanbieders? Wat zijn hun overtuigingen in een fiduciaire omgeving? Nog voor het uitvaardigen van een offerte-aanvraag kun je dan al vergewissen of er bodem is voor een ‘goed huwelijk’.

“Er dient uitleg gegeven te worden over de instrumenten die fiduciaire aanbieders toepassen”.

Dit is het paard achter de wagen spannen. Start met een governance matrix waarin wordt bepaald wie waar voor verantwoordelijk is en binnen welke mandaat. Dat bepaalt het universum aan instrumenten die de fiduciaire manager mag toepassen! Een (strategisch) educatieplan is daarnaast een vereiste om de evolutie in de governance matrix te borgen en kennisoverdracht een integraal onderdeel te laten vormen van de dienstverlening.

Bovenstaande zijn slechts enkele voorbeelden die ons opvielen. Kijken we wederom naar de vraagstelling in de fiduciaire offerte-aanvragen over de afgelopen drie jaar, dan constateren wij dat risicomanagement en het maatschappelijk verantwoorde kader een prominente plaats innemen. Beide punten komen niet, of slechts versnipperd, terug in de Principes. Tevens merken wij dat offerte-aanvragen de pro-activiteit en flexibiliteit van de aan te stellen partner aanspreekt.

Wij juichen het initiatief om te komen tot Principes zeer toe, het is immer goed een bepaald houvast te hebben. Wij vinden onszelf echter echte Dombo’s als wij de geluiden uit de markt negeren en daarmee de evolutie in dienstverlening afremmen. Waarom niet een jaarlijkse update van de Principes op basis van praktijkervaringen?

Walt Disney had het vermogen om van dromen werkelijkheid te maken door ideeën vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken en te bekijken. Deze Walt Disney strategie bevat drie fases om iets te realiseren: de Dromer, de Realist en de Criticus. Neem altijd in ogenschouw dat de criticus niet de dromer of de realist bekritiseert, maar ideeën toetst, filtert en verfijnt.

Hopelijk waardeert u onze rol van criticus. Commentaar is welkom. Wij hebben een olifantshuid en hebben zeker niet de intentie gehad om van een mug een olifant te maken of ons te gedragen als een olifant in de porseleinkast. En of olifanten nu met elkaar vrijen of vechten…het gras is altijd de dupe! 
Pol de Jaeger

Meer informatie?

Pol de Jaeger

Business Development Manager
+31 (0)20 557 2293