1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Transparantie bevorderen door uniforme...

Transparantie bevorderen door uniforme datastructuur

Ingrijpende regelgeving als het FTK, Solvency II en de AIFMD levert een groeiende stroom rapportages op. Dat vereist een uniforme maar tegelijk ook flexibele datastructuur. Een uitdaging voor iedere custodian, asset manager en (pensioen) uitvoerder.

15 aug 2015

Deel op  

De klant verwacht elke dag een juiste en volledige administratie met een onafhankelijke marktwaardering

Larissa Gabriëlse

Die uitdaging is des te groter omdat die datastructuur een maatwerk eindproduct moet opleveren voor een zeer diverse groep professionele klanten. En dan liefst zo efficiënt mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten.

Pensioenfondsen (maar ook verzekeraars en vermogensbeheerders) moeten aan uiteenlopende rapportage-eisen voldoen. De hiervoor benodigde data zijn niet alleen complex maar moeten vanuit meerdere bronnen verzameld en ontsloten worden. Dat maakt de uitdaging van een uniforme maar ook flexibele datastructuur des te groter. Want de klant verwacht elke dag een juiste en volledige administratie met een onafhankelijke marktwaardering. Niet alleen over de beleggingen die hij bij zijn custodian in bewaring heeft gegeven, maar ook van alle externe mandaatportefeuilles, zoals vastgoed, private equity en (niet-beursgenoteerde) beleggingsfondsen. Het verzamelen en STP verwerken van al deze data om deze vervolgens te kunnen verrijken en reconciliëren, vereist een gestructureerde aanpak. Bovendien moeten de uiteindelijke rapportages direct online voor de klant beschikbaar zijn.

Onafhankelijke datawaardering

Als alle beschikbare informatie over de beleggingsportefeuilles eenmaal bijeen is gebracht, start het waarderingsproces. Daarbij dienen alle beleggingen van een klant op een uniforme, onafhankelijke manier gewaardeerd dienen te worden. Zo kan een goed beeld worden verkregen ten opzichte van de eigen (“afhankelijke”) waardering door de vermogensbeheerders. Deze consistente, onafhankelijke waardering zorgt voor een eenduidige grondslag, zodat de data zowel in de toezichthouder- als in managementrapportages uniform zijn. Alleen op deze wijze kan een goede vergelijking worden gemaakt van de rendementen van vermogensbeheerders.

Gedetailleerde input voor FTK-rapportages

Het nieuwe format van de verplichte FTK-rapportage voor pensioenfondsen maakt het waarderingsproces er niet eenvoudiger op. Toezichthouder DNB wil dat pensioenfondsen meer inzicht krijgen in hun beleggingsrisico’s. Hiervoor is een zogenaamde ‘look through’ van de totale beleggingsportefeuille, dus inclusief de achterliggende beleggingen (‘fondsregels’) van de aanwezige beleggingsfondsen, noodzakelijk. Al deze informatie moet worden geïntegreerd om uniforme management- en toezichthouderrapportages te kunnen leveren. Dit vergt een uitgebreide uitsplitsing van de subcategorieën van fondsen en derivaten alsmede inzicht in spreads en verschillende looptijden.

Openheid over details en strategie

De complexiteit zit vooral in de inzage in de instrumenten binnen beleggingsfondsen waarmee rente- en valutarisico’s worden afgedekt, maar ook de risico’s in ‘exotische’ derivaten, zoals total return swaps en swaptions. Dit vraagt om een verdergaande transparantie van de beleggingsfondsen. Veel vermogensbeheerders zijn nog niet gewend deze data in detail binnen, dat vooral, een strak tijdschema aan te leveren. Ook zijn de data van verschillende asset allocaties veelal versnipperd over meerdere systemen.

Naast dit operationele aspect speelt het ‘vertrouwensaspect’ een belangrijke rol. Openheid geven over de gevoerde beleggingsstrategieën is nog geen ‘common practice’. Om deze vertrouwelijke informatie te verkrijgen, helpt het als de custodian zelf geen vermogensbeheeractiviteiten ontplooit, zodat er geen conflicterende belangen zijn.

Snelheid versus complexiteit

Zowel de toezichthouder als de pensioenfondsen willen steeds sneller van steeds meer data voorzien worden om grip te houden op de risico’s. Ondertussen groeit de complexiteit om de gevraagde data boven water te krijgen. In het belang van eerlijke en transparante markten zal de effectensector deze uitdaging vol aan moeten gaan. Maar dat niet alleen. Het geeft bestuurders, toezichthouders en uiteindelijk ook de deelnemers van pensioenfondsen meer zekerheid en vertrouwen. En dat is een maatschappelijk belang dat iedereen aangaat.

Deze blog is een bewerking van een publicatie door Robbin van Cadsand en Larissa Gabriëlse op de website van ADP Nederland.

Pol de Jaeger

Meer informatie?

Pol de Jaeger

Business Development Manager
+31 (0)20 557 2293