1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Bij EMIR blijven de risicopaaltjes...

Bij EMIR blijven de risicopaaltjes omhoog komen

EMIR moet de financiële wereld behoeden voor een herhaling van de financiële crisis in 2008. Om de financiële markten beter te kunnen reguleren en risico’s beter te kunnen beheersen vragen de toezichthouders om steeds meer data. Dat is zeker het geval bij de handel in derivaten.

10 mrt 2016

Deel op  

Tegenpartijrisico wordt gemitigeerd door EMIR maar in ruil daarvoor komt liquiditeitsrisico terug als nieuw systeemrisico

Henk Brink

In de nasleep van de financiële crisis heeft de Europese toezichthouder ESMA (European Securities Markets Authority) nieuwe regelgeving ontwikkeld om een veel beter beeld te krijgen over aard en omvang van de derivatenrisico’s. Hoofdonderdelen zijn een uitgebreide rapportageplicht over derivatentransacties, de stimulering van zoveel mogelijk centraal afwikkelen (‘clearing’) van gestandaardiseerde derivatencontracten via centrale tegenpartijen (CCP’s) en, last but not least, maatregelen om het tegenpartijrisico voor bilateraal afgesloten derivaten te mitigeren. Al deze maatregelen zijn natuurlijk bedoeld om de financiële wereld te behoeden voor een herhaling van de AIG en Lehman perikelen. Immers: “Hij die het verleden niet kent is gedoemd fouten te herhalen.”

Operationele uitdagingen

De continue stroom aanpassingen en het voortdurend opleggen van nieuwe requirements door de ESMA en de CCP’s leggen een aanzienlijke claim op met name de IT resources van financiële instellingen. De focus zou echter moeten liggen op de kwaliteit van de huidige en toekomstige rapportages, liefst realtime en via een volledige straight through processing (zonder handmatige tussenkomst). Belangrijk is dat er uniformiteit in de data kwaliteit tussen de verschillende Trade Repositories (waar derivatentransacties verplicht gemeld moeten worden) wordt verkregen, anders schiet EMIR zijn doel (Risk Transparency) voorbij.

De ESMA zal ook moeten zorgen voor een gelijk speelveld tussen marktpartijen en de 28 landen van de Europese Economische Ruimte (EER) die zich aan EMIR hebben gecommitteerd. Dit is nu niet het geval en dat uit zich bijvoorbeeld in het per land al dan niet verplicht stellen van het rapporteren met een Legal Entity Identifier. Het lijkt een detail maar kenners van data management herkennen ongetwijfeld deze uitdagingen. Eensluidende definities en spelregels zijn essentiële sleutels om van data informatie te maken.

Systeemrisico

Onder EMIR wordt tegenpartijrisico heel effectief gemitigeerd door middel van centrale clearing en stevige collateral eisen. Wel moet het collateral voor geclearde transacties grotendeels worden voldaan in cash. Voor gebruikers van OTC derivaten is het niet altijd eenvoudig om voldoende cash te genereren om aan de collateral vereisten te voldoen. Zo hebben institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, niet veel cash omdat ze er juist naar streven volledig belegd te zijn. Banken zijn de aangewezen partij om cash te verstekken. Maar dat raakt de ratio’s waaraan zij onder CRD IV moeten voldoen, zoals de leverage ratio. Liquiditeitsrisico wordt daarmee een belangrijke factor en zou bij grote schokken in de markt tot systeemrisico kunnen leiden.

Kortom, tegenpartijrisico wordt gemitigeerd door EMIR, maar in ruil daarvoor komt liquiditeitsrisico terug als nieuw systeemrisico. En hoe staat het met de verplichte centrale clearing? Introduceert de ESMA daarmee geen nieuw systeemrisico, namelijk het risico op de CCP (waarvan de grootsten eigenlijk too big to fail zijn). Als je een risicopaaltje in de grond slaat, komt er altijd weer een ander risicopaaltje omhoog….

Henk Brink

Heeft u hier vragen over?

Henk Brink

Senior Market Intelligence Specialist
+31 (0)20 557 5327