1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Is blockchain een blijvertje?

Is blockchain een blijvertje?

“I think there is a world market for maybe five computers", wist IBM topman Thomas Watson in 1943 zeker.

Van mij zult u daarom geen harde voorspelling horen over de slagingskans van de nieuwe grote uitdaging voor de financiële sector, de blockchain technologie. Wel een aanbeveling: analyse the past, design the future.

30 jan 2017

Deel op  

Als alle handelende partijen van blockchain(s) gebruik maken, zijn clearinghuizen, CSD’s en custodians uiteindelijk niet of nauwelijks meer nodig.

Henk Brink

Technologische vooruitgang valt niet tegen te houden. Dat geldt al vanaf het begin van de Industriële Revolutie in Engeland begin 1800.  Bij de opkomst van de blockchain technologie weten we alleen nog niet hoe snel en in welke omvang deze technologie de financiële sector gaat veranderen. Sommige analisten voorspellen zelfs dat met deze technologie het hele verdienmodel van banken onderuit zal gaan. We kunnen ons daarom maar beter verdiepen in deze ‘bedreiging’ om te begrijpen waar het om draait.

Trustless system

Een blockchain is een zogenaamde gedistribueerde database binnen een (in principe) eindeloze reeks aaneengesloten computers. Die database houdt een gestaag groeiende lijst bij van data-items die binnen de chain beschermd zijn tegen manipulatie en vervalsing. De gegevensuitwisseling en verificatie tussen de aangesloten computernetwerken (‘nodes’) vindt plaats door middel van een ‘consensus mechanisme’. Met een blockchain kan ervoor worden gezorgd dat een derde partij (lees: een bank) niet langer nodig is om de betrouwbaarheid van een transactie tussen partijen te waarborgen. Daarom wordt blockchain ook wel ‘the trustless system’ genoemd.

Wat zou dit nu kunnen betekenen voor bedrijven die zich bezighouden met effectendienstverlening?

Clearing, settlement en betaling van transacties zijn straks wellicht in een milliseconde afgerond buiten de bestaande effecteninfrastructuur om. De posities in effecten en geld worden dan bijgehouden in gedistribueerde grootboeken (distributed ledgers) die met elkaar verbonden zijn om onderlinge levering tegen betaling te waarborgen. Maar ook zaken als afgeven van onderpand (collateral), (uit)lenen van effecten en gescheiden bewaring van effecten worden dan waarschijnlijk overbodig. En dat allemaal tegen (nog) veel lagere transactiekosten dan nu het geval is. In zijn meest ultieme vorm, namelijk als alle handelende partijen van blockchain(s) gebruik maken, zijn clearinghuizen, CSD’s en custodians dan uiteindelijk niet of nauwelijks meer nodig. Geen wonder dat veel mensen blockchain zien als een ‘disruptive technology’.

Droom en daad

Maar zoals wel bij revoluties vaker het geval is, staan tussen droom en daad wetten in de weg en praktische bezwaren. Hoe zit het bijvoorbeeld met de veiligheid en regulering van de blockchain technologie? Is de techniek voldoende schaalbaar te maken om ook echt kosteneffectief te zijn? Is een transactie juridisch afdwingbaar? Wie spreek je aan als er iets misgaat? En wat vinden de regelgevers eigenlijk van dit hele idee?

De interesse van Centrale Banken, toezichthouders en effectendienstverleners voor de nieuwe technologie is overweldigend. Maar de blokkades zijn vooralsnog groot. Echter, gezien de budgetten die momenteel in de nieuwe technologie worden gestoken (circa 1 miljard dollar!) en de verwoede pogingen om zogenaamde ‘use cases’ te vinden, zal deze technologie uiteindelijk wel (gedeeltelijk) gebruikt gaan worden. Dus als ik dan toch een voorspelling moet doen: ik zie blockchain eerder als evolutie dan als revolutie. Aanpassingsvermogen is nu eenmaal een kenmerkende eigenschap van de effecten- en bancaire sector. Maar ja, mijn naam is Henk Brink en niet Nostradamus.

Henk Brink

Meer weten?

Henk Brink

Senior Market Intelligence Specialist
+31 (0)20 557 5327