1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Clearingverplichting onder EMIR...

Clearingverplichting onder EMIR uitgesteld... en nu?

Uitstel van de centrale clearingverplichting onder EMIR met drie jaaar lijkt aantrekkelijk voor pensioenfondsen. Toch is nu al een centrale clearing route implementeren een goed idee. Wat dacht u bijvooorbeeld van het prijsverschil ten opzichte van bilaterale swaps?

31 mei 2017

Deel op  

Voor pensioenfondsen zijn swaps één van de belangrijkste instrumenten voor het afdekken van het renterisico in hun derivatenportefeuille.

Marcel Kruse

Centrale clearing van derivaten en de hieruit voortvloeiende margin calls heeft een grote impact op de liquiditeitsposities van pensioenfondsen. Uitstel van de clearingverplichting lijkt daarom aantrekkelijk. Maar hoe valt een kostenvergelijking ten opzichte van bilaterale swaps eigenlijk uit?

Bilaterale renteswaps versus centraal geclearde renteswaps

Voor pensioenfondsen zijn swaps één van de belangrijkste instrumenten voor het afdekken van het renterisico in hun derivatenportefeuille. Voor de invoering van de European Market Infrastructure Regulation (EMIR) sloten zij hun swaps bilateraal af. Sinds de invoering van EMIR lopen de prijzen van bilateraal afgesloten swaps en centraal geclearde swaps echter steeds meer uiteen. Logisch, want banken (tegenpartijen) zijn wél verplicht centraal te clearen bij een Central Counter Party (CCP). Banken dienen hierbij cash af te storten als onderpand (Variation Margin). Hierdoor ontstaat een collateral mismatch.

In de bilaterale situatie bieden pensioenfondsen bij een swap deal met banken als tegenpartij obligaties aan als onderpand. De bank zal de swap tegensluiten met een andere partij om het renterisico te mitigeren. In de meeste gevallen is de tegenpartij een andere bank. Daarom moet deze swap volgens EMIR wetgeving gecleared worden bij een centrale tegenpartij (CCP). De obligaties die de bank als onderpand van het pensioenfonds ontvangt dienen dan geconverteerd te worden naar cash om vervolgens geleverd te worden aan de CCP als cash onderpand.

Dit is voor de bank een kostbare zaak, aangezien hij onder de kaptaalvereisten van Basel III kapitaal moet aanhouden voor de swap. De bank mag het door het pensioenfonds gestorte onderpand niet netteren met de bij de CCP gestorte cash. Ook in het geval dat het pensioenfonds een cash only onderpand afstort bij de bank blijft er impact van de kapitaalsvereiste op de balans van de bank. Er hoeft alleen geen Repo meer gedaan te worden, waardoor de totale ‘balansverlenging’ van de bank minder is. Alleen als het pensioenfonds ook centraal zou clearen en cash afstort bij de CCP is er geen balanseffect voor de bank. Hierdoor worden de kapitaalkosten van de bank geminimaliseerd.

Wel of niet centraal clearen?

Zoals gezegd wordt de clearingverplichting voor pensioenfondsen zeer waarschijnlijk met drie jaar uitgesteld. Een pensioenfonds kan niettemin nu al vrijwillig centraal gaan clearen. Is dat nu wel of niet voordeliger? En in welke gevallen?

Stel dat een pensioenfonds jaarlijks renteswaps met een nominaal van bedrag van EUR 100 miljoen verhandelt en dat deze swaps een rentegevoeligheid van EUR 250.000 per basispunt hebben. Op basis van bevindingen van de KAS BANK Trading Desk varieert het verschil in quotes tussen bilateraal en centraal geclearde swaps tussen de 1 en 3 basispunten. Dit betekent dat het pensioenfonds tussen de EUR 250.000 en EUR 750.000 per jaar extra betaalt als zij bilateraal haar swaps afsluit. Hoe moet men dit prijsverschil zien in het licht van de kosten van EMIR clearing? Want dat is natuurlijk ook niet gratis.

In verhouding tot de extra kosten van bilateraal handelen van renteswaps zijn de kosten van EMIR clearing mijn inziens redelijk beperkt. In onderstaand voorbeeld bedragen de kosten van EMIR clearing:

  • De aansluitingskosten bij een General Clearing Member (GCM),
  • Het aanhouden van een Individual Segregated Account (ISA),
  • De administratiekosten bij de Central Counterparty (CCP),
  • De kosten van het genereren van liquiditeit.

Indicatieve kosteninschatting EMIR Clearing inclusief liquiditeitenmanagement

Kosten in EUR per jaar

GCM aansluitingskosten

30.000

ISA Account

5.000

CCP administratiekosten

1.500

Collateral Management

14.000

Liquiditeit: kosten transformatie en pre-funding

17.500

Totale kosten centrale clearing

68.000

In dit voorbeeld is er bij centrale clearing dus een prijsverschil van minimaal EUR 182.000 ten opzichte van bilaterale swaps. Wel iets om over na te denken….

Onderzoek beide routes

Wat is nu wijsheid voor pensioenfondsen? Blij zijn met het uitstel van de clearing-verplichting met nog eens drie jaar? Of hun renteswaps nu al afsluiten via een Central Counterparty? Het laatste, centraal clearen, kan zeker lonend zijn. Het prijsverschil tussen bilaterale renteswaps en renteswaps afgesloten met een Central Counterparty is behoorlijk, terwijl de kosten van het inrichten van de centrale clearing route relatief laag zijn.

Ondanks het uitstel van de clearingverplichting doen bestuurders en bestuurbureau’s er daarom goed aan beide routes zorgvuldig te onderzoeken. Zo voorkomt u in ieder geval dat er straks voor u gekozen gaat worden.

Geert Jan Kremer

Wij zijn benieuwd naar uw reactie!

Geert Jan Kremer

Managing Director Treasury
+31 (0)20 557 5345