1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Maatschappelijk verantwoord beleggen...

Maatschappelijk verantwoord beleggen wint terrein in Nederlandse beleggingswereld

Steeds meer beleggers zijn van mening dat verantwoord beleggen en een goed rendement samen kunnen gaan. Ondernemingen die zich beter voorbereiden op veranderingen in milieu en maatschappij zijn op lange termijn winstgevender. En dat is een belangrijke reden voor beleggers om in dergelijke bedrijven te investeren. Toch ervaren nog veel beleggers de nodige obstakels om een verantwoord beleggingsbeleid op te stellen en uit te voeren.

17 okt 2018

Deel op  

Verantwoord beleggen enquête in samenwerking met VBDO

In de zomermaanden hebben wij een ESG-enquête uitgevoerd in samenwerking met de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Het doel van deze enquête was om de praktische invulling van een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid onder Nederlandse beleggers te onderzoeken en in kaart te brengen.

Maar liefst 79% van de door ons ondervraagde beleggers geeft aan dat het hebben van een verantwoord- of duurzaam beleggingsbeleid zeer belangrijk is. 83% van de deelnemers geeft zelfs aan dat zij ook daadwerkelijk beleid op dit terrein gedocumenteerd hebben. Maar er zijn grote verschillen onder de deelnemers en hoe specifiek hun verantwoord beleggingsbeleid is. Dit komt overeen met de recente uitkomsten uit het onderzoek van VBDO, de Benchmark verantwoord beleggen pensioenfondsen. Uit het VBDO-onderzoek komt naar voren dat 50% van de pensioenfondsen geen lange-termijn duurzaamheidsdoelstellingen heeft gesteld. Slechts enkele pensioenfondsen hebben duurzame doelstellingen die tijdgebonden zijn en een visie hebben die verder reikt dan een paar jaar.

De komende jaren wordt verantwoord beleggen steeds belangrijker, stelt 27% van de deelnemers. 66% van de deelnemers denkt dat verantwoord beleggen een ‘Must’ wordt (7% is neutraal in de beantwoording).

Invulling geven aan verantwoord beleggingsbeleid

De meeste beleggers geven invulling aan een verantwoord beleggingsbeleid door de internationale richtlijnen, bijvoorbeeld de Principles for Responsible Investment, te onderschrijven (93%) gevolgd door uitsluitingen van bepaalde bedrijfsactiviteiten (bijvoorbeeld fabriceren van wapenonderdelen of tabaksproducten) (89%) en uitsluiten van controversieel gedrag (bijvoorbeeld schenden van mensenrechten door kinderarbeid) (86%). En in toenemende mate wordt het beleid ook gebruikt om actief het stemrecht (als aandeelhouder) op beursgenoteerde ondernemingen uit te oefenen (62%).

Obstakels bij uitvoering van verantwoord beleggingsbeleid

Beleggers met een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid zijn nog niet tevreden - een groot deel geeft aan dat zij de komende twee jaar het beleid specifieker gaan maken, het beleid beter toegepast willen zien en de controle op het beleid gaan intensiveren. Toch ervaren ook een aantal beleggers de nodige obstakels bij het opzetten en uitvoeren van hun verantwoord beleggingsbeleid. Het grootste obstakel dat naar voren komt is de beschikbaarheid van goede en consistente data (41%), gevolgd door geen direct zicht te hebben op het resultaat (34%) en gebrek aan kennis (14%). Ook omdat wet- en regelgeving rondom verantwoord beleggen nog niet is uitgekristalliseerd ziet een aantal beleggers dit als een obstakel (21%). Mogelijk wachten zij op duidelijke wet- en regelgeving voordat zij een verantwoord beleggingsbeleid opstellen en implementeren.

Verantwoord beleggen versus rendement

Maar waarom wachten op wet- en regelgeving? Het is van cruciaal belang dat duurzaamheidscriteria in elke investeringsbeslissing worden geïntegreerd. De huidige situatie van het klimaat en bijkomende gevolgen voor de aarde zijn alom bekend. Daarnaast leveren duurzame investeringen vaak ook een goed rendement op. Recent onderzoek toont aan dat duurzaam beleggen juist een hoger rendement oplevert dan conventioneel beleggen. Ook een onderzoek van vermogensbeheerder Schroders toont aan dat het uitsluiten van niet-ESG aandelen geen forse hap aan exposure kost. ‘ESG filtering’ helpt juist om een duurzaam rendement te realiseren, want ook de klassieke rendementsfactoren blijven steevast overeind. Vandaag de dag is er voldoende bewijs dat het sturen op ecologische, sociale en governance (ESG) factoren goed is voor het verminderen van risico’s en daardoor op de lange termijn zorgt voor een beter rendement.

Geen weg meer terug

Verantwoord beleggen begint - ondanks vele uitdagingen - steeds meer de nieuwe realiteit te worden. Wil je echt verantwoord beleggen, dan zal je alle instrumenten moeten inzetten. Het begint met de eigen investment beliefs als onderdeel van het beleggingsbeleid: bepaal dus eerst hoe hoog je de lat wilt leggen.

Bent u benieuwd naar alle resultaten van onze enquête? Bekijk onze interessante infographic!

 

Download onze ESG Infographic
Larissa Gabriëlse

Ik vertel er graag meer over!

Larissa Gabriëlse

Business Development Director Pensions
+31 (0)20 557 5640