1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. PRIIPs regelgeving blijft onderwerp...

PRIIPs regelgeving blijft onderwerp van discussie

Door toenemende druk van asset managers, lokale overheden en leden van het Europees Parlement overweegt de Europese Commissie om de Key Information Document (KID) verplichting voor UCITS fondsen met twee jaar uit te stellen. Het oorspronkelijke plan was om de KID verplichting op 31 december 2019 in te voeren, maar deze staat nu ter discussie en zou mogelijk pas vanaf eind december 2021 gaan gelden.

21 dec 2018

Deel op  

De PRIIPs verordening is alleen van toepassing op producten die zijn gericht aan retail beleggers. Het doel van deze richtlijn is dat retail beleggers beter inzicht krijgen in de risico’s en kosten van de fondsen en kunnen daarbij ook een goede vergelijking maken tussen verschillende fondsen. Daarnaast worden ook de kosten van verschillende producten beter inzichtelijk, doordat er sprake is van een uniforme berekening. Al met al worden beleggingsproducten beter vergelijkbaar middels het essentiële informatiedocument (Eid)/ KID.

Zorgen over gewenste effect van de richtlijn

De reden van een mogelijk uitstel is dat er steeds meer zorgen worden geuit, onder andere over de PRIIPs rekenmethodiek. Bijvoorbeeld de manier waarop de kosten moeten worden berekend. Deze is zeer complex en daarbij is de vereiste kosteninformatie in het KID op sommige vlakken niet duidelijk genoeg voor beleggers en zorgt bovendien voor verwarring. De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft inmiddels aangegeven op de hoogte te zijn van de kritiek en gaat meer informatie verzamelen, voordat zij een definitief besluit neemt over uitstel van de implementatiedatum.

PRIIPS begin 2018 in werking getreden

Sinds 1 januari 2018 is de PRIIPs verordening in werking getreden en dienen aanbieders en distributeurs van beleggingsproducten voor retail beleggers een KID op te stellen en te publiceren op de website. Het KID is een gestandaardiseerd document dat bestaat uit maximaal drie A4-pagina’s. Voordat een retail belegger een order plaatst, moet hij/ zij het KID vooraf hebben kunnen lezen. De KID-vereiste is vanaf 31 december 2019 van toepassing voor non-UCITS fondsen. De UCITS fondsen zijn voorlopig vrijgesteld omdat zij al een alternatieve "KID" moeten opstellen, namelijk de Essentiële beleggersinformatie (Ebi). De Ebi zal op termijn worden vervangen door de KID. Voor non-UCITS fondsen zal de ingangsdatum 31 december 2021 worden.

Harde overgang naar KID

Ondanks de wens van veel beleggingsinstellingen om eerder in 2019 al over te stappen op het KID, heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bepaald dat non-UCITS fondsen niet eerder dan 31 december 2019 de Ebi’s mogen vervangen door het KID. Dat is op zich begrijpelijk, aangezien het niet wenselijk is om zowel een Ebi als een KID tegelijkertijd beschikbaar te stellen. Het komt daarmee het doel om retail beleggers transparante, vergelijkbare en begrijpelijke informatie te verstrekken niet ten goede. Daarentegen zijn nieuwe non-UCITS fondsen wel gelijk verplicht om een KID op te stellen.

Uitstel weinig effect op Nederland

Indien de tijdslijn daadwerkelijk wordt opgeschoven, zal dit in Nederland een beperkt effect hebben. Het merendeel van de beleggingsinstellingen heeft een AIFMD-vergunning en moet al een KID hebben opgesteld. De meeste UCITS fondsen van Europa zijn gevestigd in Luxemburg en zullen op termijn ook moeten voldoen aan de KID verplichting.

Regulatory Data Hub

Door de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe wet- en regelgeving, waaronder PRIIPs, zijn wij continu in gesprek met onze klanten en andere business partners over de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. In samenwerking met enkele klanten hebben wij de PRIIPs generator ontwikkeld, onderdeel van onze Regulatory Data Hub. Op basis van de ISIN code van een fonds wordt historische koersinformatie opgehaald bij de data vendor. Op basis van deze data kan de volledige PRIIP worden berekend en gegenereerd. Vervolgens worden de fondsmanagers en distributeur voorzien van een actuele KID.

Ook het standaard data format, EPT’s (European PRIIPs Templates), kunnen voor fondsen worden gegenereerd en verzonden. Het EPT document bevat specifieke PRIIPs data waarmee een fonds kan aantonen dat het ‘compliant’ is met de richtlijn. De templates hebben betrekking op (1) risicobeoordeling, (2) prestatiescenario's, (3) kosten en (4) onderbouwingen.
Ook de uitgebreidere versie van de EPT kan beschikbaar worden gesteld. De CEPT’s (Comfort European PRIIPs Templates) zijn gedetailleerder en maken de uitwisseling van NAV's mogelijk, evenals het verstrekken van de toelichtingen in meerdere talen.

Marc Zuidam

Meer informatie over PRIIPs?

Marc Zuidam

Senior Client Manager
+31 (0)20 557 5176