1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. PRIIPs zorgt voor flinke uitdagingen...

PRIIPs zorgt voor flinke uitdagingen bij beleggingsinstellingen

Begin dit jaar is de Europese verordening Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) voor een groot aantal beleggings- en verzekeringsproducten in werking getreden. Voor aanbieders van dergelijke beleggingsproducten, zoals banken, beleggingsinstellingen en verzekeraars, heeft dit een behoorlijke impact en zorgt voor de nodige uitdagingen.

01 okt 2018

Deel op  

De PRIIPs-verordening beoogt dat een retailbelegger alle essentiële informatie heeft om op een geïnformeerde manier te beleggen in PRIIPs-gerelateerde producten. Met als doel om de transparantie van beleggingsproducten te vergroten, ter bescherming van de retailbelegger.

Waarom moeten aanbieders het Essentiële-informatiedocument (Eid) opstellen?

Het Eid is een standaard en uniform document dat geldt voor alle aanbieders van PRIIPs in de Europese Unie en vervangt de welbekende financiële bijsluiter. Het Eid stelt beleggers in staat om vergelijkbare producten van verschillende aanbieders makkelijk met elkaar te kunnen vergelijken. Op basis van deze informatie kunnen beleggers betere beslissingen nemen of zij het product wel of niet aanschaffen.

Welke informatie moet worden verstrekt in het Eid?

In een Essentiële-informatiedocument (Eid, in het Engels een Key Information Document: KID) staat belangrijke informatie over een Packaged Retail and Insurance-based Investment Product (PRIIP). Het Eid/KID is een gestandaardiseerd document waarmee retailbeleggers worden geïnformeerd over de kenmerken, risico’s, kosten en mogelijk rendement van het product.

Hoe worden retailbeleggers geïnformeerd?

Aanbieders van beleggings- en verzekeringsproducten hebben de verplichting om het Essentiële-informatiedocument (Eid/KID) te verstrekken aan een potentiële klant. De meest recente versie van het Eid/KID moet op de website worden gepubliceerd en dient direct via e-mail (indien mogelijk) te worden verzonden aan de belegger.

Over welke beleggingsproducten gaat het?

Voorbeelden van producten die als PRIIP worden aangemerkt zijn beleggingsfondsen, beleggingsobjecten, levensverzekeringsovereenkomsten met een beleggingscomponent, gestructureerde producten, gestructureerde deposito's en derivaten.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor aanbieders van PRIIPs?

In onze gesprekken met beleggingsinstellingen merkten wij op dat deze instellingen worstelen met enkele uitdagingen. We hebben de belangrijkste uitdagingen samengevat.

  1. De eerste uitdaging voor aanbieders is het verkrijgen van de informatie en berekeningen over de risico’s en rendement binnen het Regulatory Technical Standards (RTSs) framework. De risicoparagraaf moet een visuele samenvatting van de risico-indicator bevatten, bestaande uit zeven risicoklassen, waarvoor de RTS ook een sjabloon voor is opgesteld. Voor de prestatiescenario’s moet een format worden gebruikt voor de presentatie van de scenario's, waaronder het stress-scenario en de eisen voor de berekeningen. Ook voor de berekening van de kosten is een vast format beschikbaar gesteld en dienen de kosten over verloop van tijd als de samenstelling van de kosten moeten worden berekend en gepresenteerd.
  2. Het publiceren van een jaarlijkse update van de Eid/KID is ook voor veel aanbieders een uitdaging. Bij belangrijke wijzigingen moet de Eid/KID meteen worden aangepast en geüpdatet. Dit betreft een wijziging van het marktrisico of kredietrisico, wijziging van de verwachte opbrengst in een gematigd scenario met meer dan 5% en in het geval de algemene informatie niet langer accuraat is. Dat vergt nogal wat inspanningen van de aanbieder aangezien deze onderdelen nauwlettend in het oog moeten worden gehouden.
  3. De PRIIP-verordening vereist dat het Eid/KID in de officiële taal van het land wordt opgesteld. Zo heeft de AFM besloten dat voor PRIIPs die in Nederland worden gedistribueerd een Nederlandstalig Eid/KID moet worden opgesteld. Ook andere Europese lidstaten staan alleen de eigen officiële taal van de lidstaat toe. Indien een aanbieder het product in heel Europa aanbiedt, betekent dit dat het Eid/KID in 23 talen beschikbaar moeten worden gesteld. Ook dit blijkt een flinke uitdaging, zeker indien er eerdergenoemde wijzigingen optreden waardoor het document moet worden vernieuwd.

Op basis van deze uitdagingen en de gesprekken met onze klanten hebben wij een speciaal PRIIPs-team opgericht binnen KAS Lab. In samenwerking met enkele klanten werken wij mogelijkheden uit om banken, beleggingsinstellingen en verzekeraars te ontzorgen bij het voldoen aan de PRIIP-vereisten.

Marc Zuidam

Meer informatie over PRIIPs?

Marc Zuidam

Senior Client Manager
+31 (0)20 557 5176