1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Whitepaper: afdekken van valutarisico...

Whitepaper: afdekken van valutarisico een dure hobby of niet?

Wanneer wordt gesproken over beleggen buiten de Eurozone, gaat het gesprek vaak al snel over het afdekken van valutarisico. Wanneer op de balans euro"verplichtingen" staan en daar staan (gedeeltelijk) vreemde valuta-inkomsten tegenover, dan is er sprake van een openstaand valutarisico. Voor veel professionele beleggers is dit een risico dat zij tot een bepaald niveau gemitigeerd willen hebben.

20 feb 2019

Deel op  

Daarna gaat het al snel over de kosten die aan het afdekken van vreemde valuta-exposure kleven. Er wordt vaak vanuit gegaan dat deze kosten hoog zijn en niet in verhouding staan tot de inkomsten in vreemde valuta. Een argument dat daarbij veel gebruikt wordt, is dat de agio (of de forwardpunten) voor bijvoorbeeld een EUR/USD-valutatermijncontract relatief hoog is en dat daardoor het afdekken van het valutarisico duur is. De redenering is logisch, maar is dit wel het hele verhaal? In deze whitepaper laten we stap voor stap zien wat de invloeden zijn op de kosten van het afdekken van vreemde valuta. Zo onderzoeken we de werkelijke baten en lasten van de afdekking van het valutarisico.

Bent u op zoek naar een stap-voor-stap-uitleg van de verschillende invloeden op de kosten van het afdekken van vreemde valutarisico?

Valutarisico een dure hobby, of toch niet? Een whitepaper