1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Biedt een Fonds voor Gemene Rekening...

Biedt een Fonds voor Gemene Rekening een oplossing voor het privacyvraagstuk bij het UBO-register?

Al enige tijd maken vermogende particulieren gebruik van een Fonds voor Gemene Rekening (FGR) als een middel om een belastingvoordeel te realiseren. Veel families onderzochten de mogelijkheden om het vermogen van de familie niet openbaar te maken. Een aantal family offices heeft een FGR opgesteld om voor te sorteren op de komst van het zogenaamde UBO-register. Een bijkomend voordeel is dat een FGR, anders dan een Besloten Vennootschap (B.V.), geen verplichting heeft tot het deponeren van een jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Maar wat houdt het FGR precies in en hoe zit het met de privacy?

10 jan 2019

Deel op  

Belastingvoordeel met het FGR

Het FGR is een overeenkomst tussen een beheerder, een bewaarder en de (economisch) gerechtigden. Deze fondssoort is vergelijkbaar met een vennootschap, waarbij een aantal mensen hun geld bij elkaar leggen en een beheerder aanstellen. Tegenwoordig is, mede met het oog op de lage rentetarieven op bank- en spaartegoeden, het Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR) een aantrekkelijk alternatief ten opzichte van het aanhouden van vermogen in box 3. In box 3 wordt een fictief rendement belast waardoor meer belasting verschuldigd kan zijn dan rendement gerealiseerd wordt.

Het rendement van een OFGR wordt belast in de Vennootschapsbelasting. Indien vanuit de OFGR winst (dividend of vervreemdingvoordelen) wordt uitgekeerd naar privé valt dit in box 2, omdat u naar alle waarschijnlijkheid het aanmerkelijk belanghouder bent. Hierdoor kan een aanzienlijke belastingvoordeel gerealiseerd worden. Afhankelijk van het behaalde rendement, kan dat voordeliger uitpakken dan het vermogen te belasten in box 3. Een OFGR wordt daarmee vaak als een belastingvriendelijke optie gezien.

Een FGR is formeel gezien geen rechtspersoon, omdat het fonds ontstaat bij overeenkomst. Het is een samenstel van rechtspersonen (veelal met een B.V. als beheerder en een stichting als juridisch eigenaar van het vermogen). Een notaris is niet vereist bij de oprichting van het FGR. Bijkomend voordeel van het FGR is de mogelijkheid om op vrij eenvoudige wijze kapitaal onbelast uit het fonds te kunnen halen.

Tot slot zijn de kosten, die betaald worden voor het vermogensbeheer in een FGR, vrijgesteld van btw. Het FGR heeft dus een aantal belastingtechnische voordelen ten opzichte van andere rechtsvormen.

FGR is niet de oplossing om privacy te waarborgen

Maar naast de genoemde eventuele belastingvoordelen, biedt een FGR ook andere mogelijkheden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een B.V. of Naamloze Vennootschap(N.V.), is een FGR geen rechtspersoon. Een FGR is daarom ook niet verplicht tot het deponeren van een jaarrekening bij de Kamer van Koophandel (KvK). Hierdoor is de financiële informatie en gegevens van betrokkenen van de FGR niet via de KVK openbaar.

Bij de invoering van het UBO-register moeten aandeelhouders die een belang van 25% of groter hebben in een B.V. worden ingeschreven in een UBO-register. En omdat een FGR geen civielrechtelijke rechtsvorm is, gingen velen ervan uit dat de FGR ook buiten het UBO-register zou blijven. Het zou daarmee een oplossing kunnen bieden voor het waarborgen van de privacy zodra het UBO-register van kracht wordt. Mede om die reden zag de Belastingdienst in 2017 een toename in het aantal aanvragen voor een FGR. Inmiddels is definitief duidelijk geworden dat ook van de FGR de uiteindelijk belanghebbenden geregistreerd dienen te worden in het UBO-register. De FGR is daarmee dus geen oplossing om gegevens van vermogende families uit het UBO-register te houden. Het niet verplicht zijn tot deponeren van een jaarrekening bij de KvK blijft overigens wel gehandhaafd.

Abdel Hamdaoui

Meer weten over het FGR?

Abdel Hamdaoui

Business Development Manager
+31 (0)20 557 5635