1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Een hart voor een duurzaam beleggingsbeleid...

Een hart voor een duurzaam beleggingsbeleid

Hartpatiënten gaan niet beter hun medicijnen innemen om zo hun overlevingskansen te verbeteren, ook al krijgen ze daarvoor een financiële beloning of hulp uit de omgeving. Dat is een fijn begin voor een publicatie over Environment, Social and Governance (ESG) beleggen! Zouden deelnemers van een pensioenfonds dan wél voorstanders zijn van een duurzaam beleggingsbeleid, tot het innemen van een ‘ESG-pil’? En hoe verhoudt hun gedrag zich dan tot eventuele financiële of maatschappelijke prikkels?

29 jan 2019

Deel op  

Door Rob Spil

We hebben met zijn allen een belangrijk onderzoeksresultaat over het hoofd gezien. Drie wetenschappers van de Universiteit Maastricht hebben meer dan 3000 deelnemers van een Nederlands pensioenfonds uitgebreid onderzocht op hun ESG-voorkeuren. Het  pensioenfonds in het onderzoek richtte zich al op deze drie zogenaamde ‘Sustainable Development Goals’ (SDG) van de Verenigde Naties:

  1. Climate Action (aanpak klimaatverandering)
  2. Decent work and economic growth (inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen)
  3. Peace, justice and strong institutions (bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen)

Het draait allemaal om de volgende, vierde, SDG:

  • Responsible consumption and production (duurzame consumptie en productie)

De ene helft van de respondenten kreeg de vraag voorgeschoteld of het pensioenfonds in plaats van de standaard drie SDG’s, ook deze vierde SDG mocht toevoegen. De andere helft van de respondenten moest antwoorden op de vraag of er van de standaard vier SDG’s, de vierde SDG kon afvallen. Op deze manier is het zogenaamde ‘nudging-effect’ uitgeschakeld, want we weten dat lezers een voorkeur tonen voor de ‘default-keuze’ (het standaardantwoord, of het antwoord dat al gegeven is).
‘Ja’, ‘Nee’, of ‘Geen mening’, wat zou u geantwoord hebben; merkt u een verschillende reactie op beide vragen?

En wat blijkt in dit geval? Twee-derde van de onderzochte deelnemers zijn een hartelijke voorstander van de toepassing van méér ESG vereisten. Het betreffende pensioenfonds beloofde bij voorbaat de uitkomst van het onderzoek te respecteren in het beleggingsbeleid. De deelnemers kunnen er dus van uitgaan dat hun stem daadwerkelijk impact zal maken. Uitstekend werk van Pensioenfonds Detailhandel. Is het nu een zogenaamde ‘investment belief’ (lees: duurzaamheid levert uiteindelijk meer rendement op voor de deelnemer op lange termijn), of zijn het de principes van de deelnemers (zeg: beleggen in kernwapens is verwerpelijk), die de doorslag geven bij Detailhandel?

Een diepere boodschap openbaart zich gelukkig in de onderzoeksuitkomsten. Deelnemers kiezen voor ESG, zelfs al zou dat eventueel ten koste gaan van het rendement, oftewel: van hun pensioen. Hun keuze voor ESG wordt vooral gedreven door maatschappelijke voorkeuren. Met andere woorden, hun principes doen zich gelden.

Pensioenfonds Detailhandel houdt volhartig rekening met de maatschappelijke voorkeuren van hun deelnemers bij de totstandkoming van het beleggingsbeleid. Daarvoor is onderzoek nodig onder de deelnemers in de vorm van polls en steekproeven. Niet ieder pensioenfonds zal gelijk wetenschappers in de arm nemen om het kunststukje van Pensioenfonds Detailhandel te herhalen. Het verantwoordingsorgaan of belanghebbendenorgaan binnen het pensioenfonds zal dan misschien wel een adviserende rol krijgen bij de invulling van maatschappelijk verantwoord beleggen en uitsluitingenbeleid, zie ook de initiatiefwet hierover van Van Weyenberg. Wat duidelijk is, is dat maatschappelijk verantwoord beleggen steeds meer terrein wint onder institutionele beleggers in Nederland.

Een felicitatie aan Pensioenfonds Detailhandel is op zijn plaats. Het fonds heeft een gezonde deelnemer populatie die gemotiveerd is om de ESG-pil te nemen. Duurzaam beleggen gaat hen aan het hart!

Jeannet Bijker

Meer weten over duurzaam beleggen?

Jeannet Bijker

Business Development Manager
+31 (0)20 557 5938