1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Extra rendement behalen met specials,...

Extra rendement behalen met specials, hoe werkt dat?

In securities lending termen wordt vaak gesproken over zogenaamde ‘specials’, ook wel genaamd hard-to-borrow securities. Deze specials stellen de uitlener in staat een hoger dan gemiddeld rendement op het uitlenen van deze effecten te behalen. Wat maakt deze effecten ‘special’ en op welke manier kunt u met uw beleggingsportefeuille van de voordelen van dit extra rendement genieten? Ik zet het één en ander voor u op een rijtje.

09 mei 2019

Deel op  

Wat zijn specials?

Specials zijn effecten waar grote vraag naar is om in te lenen. Door deze grote vraag ontstaat er een beperkte beschikbaarheid ten opzichte van de inleenbehoefte, hetgeen een opwaartse druk op de prijs tot gevolg heeft waarmee deze effecten kunnen worden ingeleend. Met andere woorden de vraag overstijgt het aanbod. Voor de uitlenende partij is dit interessant omdat het uitlenen van deze effecten een grotere vergoeding tot resultaat heeft zonder dat daarbij het risicoprofiel wijzigt. Het is de additionele vraag door bijvoorbeeld overnames, wetgeving etc. waardoor de uitlener een grotere vergoeding ontvangt.

Van aandelen specials naar vastrentende waarden en ETF’s

Van oudsher ging het voornamelijk over aandelen wanneer werd gesproken over specials. De laatste jaren is door veranderende wet- en regelgeving de focus steeds meer komen te liggen op vastrentende waarden, zowel staats- als bedrijfsobligaties, alsmede Exchange Traded Funds (ETF’s). Met name de gefaseerde implementatie van Basel III heeft sinds 2013 deze trend op gang gebracht.

Basel III ziet onder meer toe op de liquidity coverage ratio (LCR). Het doel van de LCR is het verbeteren van de korte termijn weerbaarheid van banken door ervoor te zorgen dat ze over voldoende ‘high-quality liquid assets (HQLA)’ beschikken. Deze assets moeten gemakkelijk en direct geconverteerd kunnen worden in cash. Hierdoor zijn banken beter in staat om schokken op te vangen welke worden veroorzaakt door financiële en economische stress situaties hetgeen de algehele stabiliteit van het financiële systeem ten goede komt. Het merendeel van deze zeer liquide vastrentende waarden zijn in bezit van pensioenfondsen en verzekeraars waarbij het vaak onderdeel is van de matchingportefeuille. Hierdoor zijn deze institutionele partijen niet genegen deze effecten in grote getalen te verkopen. Het uitlenen behoort echter vaak wel tot de mogelijkheden.

Wat betekent dit voor u?

Eén van de belangrijkste redenen voor het langdurig aanhouden van hoogwaardig vastrentende waarde is de zekerheid die het geeft met betrekking tot het rendement dat op enig moment in de toekomst behaald kan worden. Met name in de matchingportefeuille geeft het vertrouwen dat aan toekomstige verplichtingen jegens klanten/deelnemers voldaan kan worden. Het nadeel, zeker in het huidige economische klimaat, is echter dat op hoogwaardige (staats)obligaties vaak een negatief rendement wordt behaald wanneer dit wordt gecorrigeerd voor inflatie. Rendement wordt dus ingeruild voor zekerheid.

Het uitlenen van deze effecten zal dus altijd een verbetering van het rendement tot gevolg hebben zonder dat het risicoprofiel significant wijzigt. Immers, voor elke uitgeleende positie ontvangt u non-cash collateral waarbij KAS BANK op continue basis monitort dat de waarde van dit onderpand altijd hoger is dan de waarde van de uitgeleende effecten waardoor het risico voor u wordt gemitigeerd.

Kortom, ondanks alle uitdagingen in een wereld die continu aan verandering onderhevig is zijn er altijd kansen die bijdragen aan het genereren van extra rendement.

Mitchel Steur

Meer weten over Securities Lending?

Mitchel Steur

Director Pensions & Insurers
+31 (0)20 557 5482