1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Shareholder Rights Directive II...

Shareholder Rights Directive II (SRD II): Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor u?

Hoewel de Shareholder Rights Directive II (SRD II) per 9 juni 2017 in werking is getreden, is de implementatie nog niet volledig. Zowel de aanpassingen in het Burgerlijk wetboek als de Wet financieel toezicht (Wft) zijn van kracht. Echter, de aanpassing van de Wet giraal effectenverkeer (Wge) treedt per 3 september 2020 in werking, de datum waarop de infrastructurele aanpassingen volgens de Europese directive gereed moeten zijn. In verband met de coronacrisis is er op 9 april een verzoek verzonden aan de Europese Commissie voor uitstel van de implementatie van de infrastructurele aanpassingen. Hier moeten de Eerste en Tweede Kamer mee instemmen. We hebben voor u alvast de belangrijkste wijzigingen met de gevolgen op een rij gezet.

24 apr 2020

Deel op  

Wat is de Shareholder Rights Directive II (SRD II)?

De Shareholder Rights Directive II moet de lange termijn betrokkenheid van aandeelhouders bevorderen. De toegevoegde bepalingen vergroten de betrokkenheid van aandeelhouders bij de corporate governance van beursvennootschappen en bevorderen de transparantie tussen vennootschappen en beleggers.

De richtlijn bevat onder andere een regeling voor de identificatie van aandeelhouders en transparantieverplichtingen voor institutionele beleggers, vermogensbeheerders en stemadviseurs. Daarnaast geeft de richtlijn aandeelhouders meer invloed op de beloning van bestuurders en commissarissen van vennootschappen. Het verplicht vennootschappen bepaalde transacties met verbonden partijen openbaar te maken en goed te laten keuren. Tenslotte zijn er bepalingen toegevoegd ter verbetering van de communicatie rond identificatie en aandeelhoudersvergaderingen.

Burgerlijk Wetboek, Wft en Wge

De implementatie van de richtlijn is deels in het Burgerlijk Wetboek en deels in de Wet financieel toezicht (Wft) en de Wet giraal effectenverkeer (Wge). Het relevante onderdeel voor het Burgerlijk Wetboek ziet op het beloningsbeleid en –verslag van beursgenoteerde vennootschappen alsmede (materiële) transacties met verbonden partijen, zoals een bestuurder of een aandeelhouder. Het onderdeel voor de Wet financieel toezicht en de Wet giraal effectenverkeer bevat regels ten aanzien van aandeelhoudersbetrokkenheid van institutionele beleggers, vermogensbeheerders en volmacht adviseurs.

Belangrijkste wijzigingen SRD II

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor u:

Marc Zuidam

Meer informatie over SRD II?

Marc Zuidam

Senior Client Manager
+31 (0)20 557 5176