1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. Wetsvoorstel verplicht stichtingen...

Wetsvoorstel verplicht stichtingen grote donaties openbaar te maken

Het kabinet beoogt buitenlandse geldstromen naar maatschappelijke organisaties te voorkomen. Zo blijkt uit het conceptvoorstel van de wet op transparantie maatschappelijke organisaties van 21 december 2018. Het doel van de wet is om ervoor te zorgen dat onwenselijke invloed in maatschappelijke organisaties wordt gekocht aan de hand van grote geldstromen vanuit ‘onvrije landen’.

21 feb 2019

Deel op  

In het conceptwetsvoorstel wordt duidelijk hoe minister Sander Dekker dat voor ogen heeft. Maatschappelijke organisaties, zoals stichtingen, verenigingen of kerkgenootschappen, worden verplicht iedere donatie van meer dan €15.000 openbaar te maken. Ditzelfde geldt als een donateur in een boekjaar meer dan €15.000 aan een organisatie doneert. De maatschappelijke organisatie is dan verplicht een overzicht te publiceren waarin het bedrag van de donatie(s), de naam en woonplaats vermeld worden. Het donatieoverzicht moet op de website van de organisatie, of via deponering bij de Kamer van Koophandel, openbaar worden gemaakt. Het overzicht moet zeven jaar voor inzage beschikbaar zijn. 

Extra administratie door nieuwe wet

De conceptwetgeving zou gaan gelden voor in totaal zo’n 350.000 stichtingen, verenigingen en kerkgenootschappen. Deze instellingen zitten zelf ook nog met veel vragen over het wetsvoorstel. Goede Doelen Nederland, waar ruim 150 verschillende stichtingen en verenigingen op zijn aangesloten, is op dit moment bezig met het ophalen en bundelen van vragen onder haar leden. Daarna worden de vragen naar Den Haag gestuurd. Een vraag die bijvoorbeeld nog onbeantwoord is en op het moment bij veel van deze instellingen speelt: vallen nalatenschappen onder schenkingen of niet? Het wetsvoorstel gaat waarschijnlijk in ieder geval extra administratieve lasten met zich meebrengen voor deze instellingen. Het niet nakomen van de verplichtingen onder de wetgeving is strafbaar.

Het gros van de grote donateurs van goede doelen doen hun donaties het liefst anoniem. Vermoedelijk gaat dit leiden tot dalende inkomsten voor de maatschappelijke organisaties. Wanneer de anonimiteit niet meer mogelijk is bij donaties van €15.000 of meer, dan zullen deze mogelijk minder vaak worden gedaan.

Het conceptwetsvoorstel biedt ruimte om maatschappelijke organisaties vrij te stellen van de verplichting tot het openbaar maken van het donatieoverzicht. Maatschappelijke organisaties die minder kwetsbaar worden geacht voor onwenselijke beïnvloeding kunnen een verzoek indienen om te worden vrijgesteld van deze verplichtingen. De exacte criteria, die volgens het kabinet objectief en niet-discriminatoir zullen zijn, moeten nog worden vastgesteld.

Voortgang van de conceptwetsvoorstel

Op dit moment is het wetsvoorstel via internet in consultatie. De wetgever vraagt met name consultatie op welke objectieve, niet-discriminatoire criteria maatschappelijke organisaties vrijwaart van de verplichting om een donatieoverzicht openbaar te maken. Op 22 februari 2019 sluit de consultatieperiode van het conceptwetsvoorstel.

Wanneer de beoogde datum is dat de wet in werking zal treden, is momenteel nog niet bekend. Wij houden de ontwikkelingen rond dit voorstel in de gaten en zullen u informeren indien het wetsvoorstel is aangenomen.

Abdel Hamdaoui

Wilt u hier meer over weten?

Abdel Hamdaoui

Senior Business Development Manager
+31 (0)20 557 5635