1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. CACEIS' one-stop-shop aanbod voor...

CACEIS' one-stop-shop aanbod voor pensioenfondsen

Met de stijgende levensverwachting in Europa zijn pensioenen een belangrijke uitdaging geworden in het politieke en economische klimaat. De Europese pensioenregelingen verschillen sterk van land tot land en zijn tot nu toe voornamelijk onderworpen aan nationale hervormingen. De Europese Commissie maakt zich echter steeds meer zorgen om de beschikbaarheid van pensioenen en overheidsfinanciering.

21 apr 2020

Deel op  

De pensioenfondsen zijn een alternatief geworden voor de omslagstelsels en zijn de laatste jaren sterk gegroeid. Zij zijn op zoek naar partners die hen kunnen ondersteunen in een complexe omgeving van steeds veranderende regelgeving, lage rentetarieven en toenemende vraag van klanten.


Europese pensioenfonds transitie
Uit studies van de Europese Commissie blijkt dat de afhankelijkheidsratio van gepensioneerden ten opzichte van mensen in de werkende leeftijd de komende 50 jaar zal veranderen van 1:4 naar 1:2, wat betekent dat slechts twee mensen in de werkende leeftijd elke gepensioneerde zullen ondersteunen. Voeg dit toe aan een lange periode van lage en zelfs negatieve rente en iedereen begrijpt de roep om hervorming van de nationale pensioenstelsels. De Europese Commissie heeft daarom initiatieven genomen om de aanvullende bedrijfspensioen- en persoonlijke pensioenregelingen ter aanvulling van de overheidspensioenen te harmoniseren, en de meeste lidstaten van de EU zijn al begonnen met de uitvoering daarvan.

Alle bestaande kapitaalgedekte pensioenfondsregelingen moeten de uitdaging aangaan om het beleggingsrendement in het huidige lage renteklimaat te handhaven, terwijl de verplichtingen stijgen. Dit betekent dat de pensioenfondsensector in zijn geheel meer aandacht moet besteden aan de afstemming van de activa en passiva, de kosten van het beheer van het pensioenfonds per deelnemer, het bedrijfsmodel, de pooling van activa, belastingen, reorganisaties en de veranderende Europese regelgeving.
De Nederlandse markt is een perfect voorbeeld waar deze ontwikkeling het pensioenfondslandschap aan het veranderen is. Het aantal pensioenfondsen onder toezicht van De Nederlandsche Bank neemt snel af (1997: 1000; 2007: 700; 2017: 260) en aan het eind van dit jaar zou de grens van 200 fondsen wel eens gepasseerd kunnen worden.
"Pensioenfondsen hebben van oudsher alle activiteiten in eigen beheer, maar vandaag de dag richten de meeste pensioenfondsen zich op de activiteiten op het gebied van vermogensaansprakelijkheid en proberen ze bepaalde taken uit te besteden aan vermogensbeheerders, custodians, fiduciaire managers en derde partijen", legt Rob Verheul, Managing Director Sourcing bij CACEIS, uit.

De overname van KAS BANK geeft CACEIS een veelbelovende groeimogelijkheid
CACEIS heeft zijn pan-Europese ambitie bevestigd met de overname van KAS BANK, waarmee het zijn positie in Nederland versterkt, die de internationale bedrijfsontwikkelingsstrategie van zijn klanten zal ondersteunen. De financiële kracht van CACEIS versterkt de garanties voor bewaar- en effectendiensten voor de pensioenfondsensector. "CACEIS ondersteunt al veel grote Franse pensioen- en spaarbedrijven in Frankrijk. Het bedient een breed scala aan vermogensbeheerders, icbe's en abi's die alle direct of indirect verbonden zijn met Europese pensioenfondsen. Met de KAS BANK-transactie voegt CACEIS Group de vaardigheden en middelen toe van een gevestigde Nederlandse speler", legt Pierre Oger, Group Product Manager bij CACEIS, uit.
KAS BANK N.V. is een zeer gerespecteerde speler met expertise op het gebied van pensioenfondsdienstverlening in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Zodra de migratie succesvol is afgerond, gaat het Nederlandse kantoor een belangrijke rol spelen in de internationale groeistrategie van CACEIS.

 

Center of Excellence voor pensioenen in Europa
Het CACEIS Center of Excellence voor pensioenen zal een one-stop shop bieden voor de Europese pensioenfondsensector, die volledig interne front-to-back functionaliteit en ondersteunende diensten zal bieden.
Via dit Center of Excellence biedt CACEIS volledige frontoffice-functionaliteit (portefeuilleconstructie met gebruikmaking van activa en passiva, portefeuillebeheer, orderbeheer, risico- en prestatieanalyse) als gehoste oplossing, naadloos geïntegreerd met de beleggingsadministratie. Added-value pensioenoplossingen omvatten onder meer risicorapportage, risicoadvies aan de beleggingscommissie, duration en currency overlay.

"De kern van de dienstverlening is de externe beleggingsadministratie. Het Center of Excellence voor pensioenen treedt op als een toegewijde externe beheerder die het beleggingsboek van de pensioenklanten beheert. Het maakt het mogelijk om transacties op de transactiedag te verwerken, de portefeuilles te waarderen en dagelijks te rapporteren over de waarde van de activa en de risico's van de totale beleggingsportefeuille van de pensioenfondsen en de pensioenverplichtingen. Gezien het all-in karakter van de beleggingsadministratie worden alle rapportagediensten van pensioenfondsen/mid offices geleverd, waaronder financiële administratie, jaarverslagen, regulatoire rapportages, belasting- en prestatie-, risico- en ESG-rapportages," zegt Rob Verheul.


Het Center of Excellence omvat de reconciliatie met custodians, clearing members en tegenpartijen. Daarnaast zorgt het ervoor dat de pensioenopstelling voldoet aan de nationale en Europese wet- en regelgeving op het gebied van verslaglegging.
Klanten van pensioenfondsen zullen profiteren van een toegewijd team van professionals met ervaring en kennis op het gebied van vermogensbeheer, die alle relevante processen zullen beheren; één aanspreekpunt voor het toezicht van de klanten; alle front- en mid office functionaliteiten met bijna realtime gegevens over alle risico's van de beleggingsportefeuilles en de aansprakelijkheidsregelingen.


"Het Center of Excellence zal de uitvoering, het operationele en financiële risico, de STP-ratio, het order- en confirmatiemanagementproces verbeteren en een data-driven systeemomgeving bieden met dashboards voor de toezichtsrol van de klant en klantendatamarts voor analyse- en rapportagedoeleinden", voegt Pierre Oger toe.

Met CACEIS' Center of Excellence voor pensioenen profiteert de pensioenfondsgemeenschap van een volledig geïntegreerde dienstverlening door een gespecialiseerd team met de kennis en ervaring om inzicht te krijgen in de ontwikkelingsprioriteiten en servicingbehoeften van elke individuele pensioenklant. 
CACEIS' wereldwijde reikwijdte en diepgaande kennis van de veranderende pensioenregelgeving en nationale praktijken op de belangrijkste Europese markten, stelt de spelers in de pensioensector in staat om te profiteren van de toegewijde steun van een toonaangevende Europese speler, waardoor ze zich kunnen richten op hun kernactiviteiten, namelijk het beheer van de activa en passiva van pensioenfondsen.

Dit artikel is verschenen in CACEIS News No. 58 - September 2019.

Over CACEIS
Sinds september 2019 is KAS BANK N.V. onderdeel van CACEIS. CACEIS is een Europese specialist voor de bewaarneming en administratie van effecten en hoogwaardige risico- en rapportagediensten. Wij richten ons volledig op effectendienstverlening aan professionele beleggers in de pensioen-, verzekerings- en effectenwereld. De overname van KAS BANK N.V. versterkt de positie van CACEIS in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ons gezamenlijke productaanbod maakt ons marktleider op het gebied van custody-diensten en fondsadministratie in Europa. CACEIS is onderdeel van Crédit Agricole, 's werelds grootste coöperatieve financiële instelling.